OECI certificate 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus koondab ühtseks funktsionaalseks struktuuriks kliinikumi kasvajaliste haiguste alase diagnostika ja ravi, õppe- ja teadustöö.

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus on Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni (OECI) liige ja Eesti ainus rahvusvaheliselt akrediteeritud kliiniline vähikeskus.

 

Vähikeskus alustas tööd 1.mail 2015 eesmärgiga tagada Kliinikumis ravitavate pahaloomuliste kasvajate ravitulemused rahvusvahelisel tipptasemel ning korraldada pahaloomuliste kasvajate alane diagnostika ja ravitegevus, õppe- ja teadustöö vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele.

 

Vähikeskuse tegevuses osalevad SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kõik pahaloomuliste kasvajate diagnostika ja raviga tegelevad kliinikud ja meditsiinilised teenistused ning vastava koostöölepingu alusel Tartu Ülikooli pahaloomuliste kasvajate alase õppe- ja teadustööga tegelevad allüksused.

 

  

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskuse teisese arstliku arvamuse süsteem

 Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni publikatsioonid

Loe lähemalt Euroopa Vähiinstituutide 

Organisatsiooni (OECI) kohta siit: www.oeci.eu 

 

OECI_LogoEEIG_complete_.jpg