Vähikeskuse ravijuhendid koostatakse iga kasvajapaikme töögrupi poolt kasutades tõenduspõhise meditsiini metodoloogiat ja baseerudes rahvusvaheliselt tunnustatud erialastele ravijuhistele ja teaduskirjandusele, mis on kohandatud Eesti ja Tartu Ülikooli Kliinikumi situatsioonile.

Tõenduspõhiste ravijuhendite eesmärgiks on tagada parim võimalik ravikvaliteet ja kliinilise praktika muutuste õigeaegne rakendamine.

  

Soliidtuumorite töögrupid:

Seedetrakti kasvajad

Günekoloogilised kasvajad

Naha pahaloomulised kasvajad

Kesknärvisüsteemi kasvajad

Pea- ja kaela kasvajad, kilpnäärme kasvajad

Rinnanäärme kasvajad

Torakaalkasvajad

Sarkoomid, teadmata algkolle

Uroloogilised kasvajad

 

Hematoloogiliste kasvajate töögrupid:

Hematoloogiliste kasvajate töögrupp

 

Muud töögrupid:

Lasteonkoloogia

Vähihaigete toetusravi