(Dokumentide avamiseks peab olema SA Tartu Ülikooli Kliinikumi arvutivõrgus)

 

RAVIJUHENDITE LOETELU

 

Günekoloogilised kasvajad

Emakakaelavähi ravijuhend, versioon 02 pdf

Endomeetriumivähi ravijuhend, versioon 03 pdf

Munasarjavähi ravijuhend  pdf

Vulvakartsinoomi ravijuhend, versioon 02 pdf

 

Seedetrakti kasvajad

Jämesoolevähi ravijuhend versioon 03  pdf

Maovähi ravijuhend versioon 02 pdf

Sapiteede kasvajate ravijuhend pdf

Söögitoru ja söögitoru-mao ühenduskoha kasvajate ravijuhend pdf

 

Nahakasvajad

Melanoomi ravijuhend, versioon 04 pdf

Nahavähi ravijuhend pdf

Naha uudismoodustiste ja nahakasvaja kahtlusega patsientide käsitlus, versioon 03 pdf

  

Uroloogilised kasvajad

Kusepõievähi ravijuhend pdf

Neeruvähi ravijuhend, versioon 04 pdf

Testise vähi ravijuhend pdf

Eesnäärmevähi ravijuhend pdf

  

Rinnavähk

Päriliku rinna- ja munasarjavähi käsitlusjuhend, versioon 03pdf

Rinnavähi ravijuhend, versioon 05 pdf

 

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajad

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate ravijuhend pdf

 

Kopsuvähk

Kopsuvähi ravijuhend pdf

 

 

Onkokardioloogia

Antratsükliin (AC)-ravi kardiaalne jälgimine pdf

Trastuzumab (TZ)-ravi kardiaalne jälgimine varase rinnavähiga patsientidel pdf

Kodade virvendusarütmia vähihaigel pdf

Kasvajavastase ravi kardiotoksilised kõrvaltoimed pdf

 

Muu

Granülotsüütide kolooniaid stimuleerivate faktorite (G-CSF) kasutamine pdf

Palaviku ja neutropeeniaga haige antimikroobse diagnostika ja ravi juhend pdf

Antiemeetilise profülaktika ja ravijuhend pdf

Vähivalu ravijuhend pdf

 

 

HEMATOLOOGIA RAVIJUHENDID

Asuvad hematoloogia-onkoloogia kliiniku kodulehel 

 

 

 

TEGEVUSJUHENDITE LOETELU

 

Pahaloomulise kasvaja diagnoosi dokumenteerimine pdf

Pahaloomulise kasvaja ravijuhendi vormistamine pdf

Pahaloomuliste kasvajate konsiiliumide kord pdf 

Kliinikumi vähiravi kvaliteediindikaatorite loend, versioon 02  pdf

Hematoloogilise ja onkoloogilise patsiendi üldseisundi hindamine pdf

Vähiregistri teatise täitmine pdf

 

* * *

Kasvajate medikamentoossest ja/või kiiritusravist tingitud tüsistuste nimekiri pdf

 


 

PATSIENDI LIIKUMISE ALGORITMID (Allikas: Sotsiaalministeerium)

Kolorektaalvähi algoritm pdf

Neeruvähi algoritm pdf

Rinnavähi algoritm pdf

Emakakehavähi algoritm pdf

Munasarjavähi algoritm pdf

Vulvavähi algoritm pdf