TNM klassifikatsioon- pahaloomuliste kasvajate levikut iseloomustav süsteem. 

T- algkolde mõõtmed ja lokaalse leviku ulatus;

N- regionaalsetes lümfisõlmedes metastaaside olemsolu/puudumine ja leviku ulatus;

M- kaugmetastaaside puudumine/olemasolu.

 

TNM Classification of Malignant Tumours, 8th version

(Dokumendile on ligipääs vaid SA Tartu Ülikooli Kliinikumi arvutivõrgus)