Patsiendil on õigus esitada kaebusi osutatud tervishoiuteenuste kohta ning teha ettepanekuid ja saada sellele tagasisidet.

Patsientidelt tagasiside saamiseks oleme loonud ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste süsteemi (edaspidi EKS) – selle vahendusel kogume nii ettepanekuid kui tähelepanukuid kliinikumis osutatud teenuste kohta.

Ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste esitamise õigus on kõigil kliinikumi patsientidel, nende esindajatel või omastel ja kliinikumi külastajatel. Kõigile vormikohastele avaldustele vastame üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.
Anonüümsetele avaldustele ei vastata.

Selleks, et saaksime kaebusi operatiivselt lahendada, palume Teil:

Kui Te ei jää kliinikumi poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes vastavalt Sotsiaalministri määrusele 5.12.2004 nr. 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded §6 lg 4:

Eesti Haigekassa Tartu osakond Põllu 1a, Tartu 50303 tartu@haigekassa.ee
Sotsiaalministeeriumi juures töötav 
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon
Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122 info@sm.ee
Terviseamet Paldiski mnt. 81, Tallinn 10617 kesk@terviseamet.ee
Eesti Patsientide Esindusühing Kaupmehe 14, Tallinn 10114 epey@epey.ee

Ettepanekud, tänuavaldused ja kaebused

Valige tüüp *

Kas soovite kirjalikku vastust?

Tühista