Alkoholi surrogaadid

Amfetamiin uriinis

Amikatsiin

Atsetoon (Vt Alkoholi surrogaadid)

Barbituraadid uriinis

Bensodiasepiinid

Bensodiasepiinid uriinis

Digoksiin

Ecstasy uriinis

Etanool

Etüleenglükool (Vt Alkoholi surrogaadid)

Fenobarbitaal

Gammahüdroksübutüraat uriinis

Gentamütsiin

Infliximab ja Infliximabi vastane IgG

Isopropanool (Vt Alkoholi surrogaadid)

Kannabinoidid uriinis

Karbamasepiin

Kokaiin uriinis

Lamotrigiin

Levetiratsetaam Vahendatav (TÜ kliinilise farmakoloogia labor)

Meropeneem

Metadoon uriinis

Metamfetamiin uriinis

Metanool (Vt Alkoholi surrogaadid)

Metotreksaat

Mükofenoolhape

Okskarbasepiin

Opiaadid uriinis

Paratsetamool

Piperatsilliin

Posakonasool

Propanool (Vt Alkoholi surrogaadid)

Propüleenglükool (Vt Alkoholi surrogaadid)

Salitsülaadid

Siroliimus

Takroliimus

Teofülliin

Tritsüklilised antidepressandid uriinis

Tsüklosporiin A

Valproaat

Vankomütsiin

Vorikonasool Vahendatav (TÜ kliinilise farmakoloogia labor)