Okskarbasepiin

Olansapiin

Opiaadid uriinis

Orgaanilised happed seerumis, uriinis

Osmolaalsus

Parasiitide mikroskoopia roojast

Parathormoon

Paratsetamool

Parietaalrakkude H+/K+-ATPaasi ja sisemise faktori vastane IgG (paneel)

Paroksüsmaalse nokturnaalse hemoglobinuuria uuring (voolutsütomeetria)

Parvoviiruse B19 vastased IgM ja IgG

Peitveri roojas (hemoglobiin, kvantitatiivne)

Perekonnas kirjeldatud mutatsioonide määramine lähisugulastel

Perikardivedeliku uuringud

 • Perikardivedeliku makroskoopiline uuring
 • Perikardivedeliku tsütogramm
 • Perikardivedeliku erikaal
 • Valk perikardivedelikus
 • Albumiin perikardivedelikus
 • Laktaadi dehüdrogenaas perikardivedelikus
 • Glükoos perikardivedelikus
 • Kolesterool ja triglütseriidid perikardivedelikus
 • Perikardivedeliku mikrobioloogilised uuringud

Peritoneaalvedeliku uuringud (Vt Kõhuõõnevedeliku uuringud)

PFA (Vt Trombotsüütide funktsiooni uuring)

Piperatsilliin

Plasminogeen

Pleuravedeliku uuringud

 • Pleuravedeliku makroskoopiline uuring
 • Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril, pleuravedeliku tsütogrammi mikroskoopia
 • Valk pleuravedelikus
 • Albumiin pleuravedelikus
 • Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus
 • Glükoos pleuravedelikus
 • pH pleuravedelikus
 • Laktaat pleuravedelikus
 • Amülaas pleuravedelikus
 • Kolesterool ja triglütseriidid pleuravedelikus
 • Kreatiniin pleuravedelikus
 • Pleuravedeliku mikrobioloogilised uuringud

Pneumocystis jirovecii DNA

Polüoomiviiruse tüüp BK DNA

Polüoomiviiruse tüüp JC DNA

Porfüüria uuringud

 • Deltaaminolevuliinhape uriinis
 • Porfobilinogeen uriinis
 • Porfüriinid uriinis

Posakonasool

PR3 IgG QN (Vt Proteinaas 3 vastase IgG hulk)

Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) – SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimise häire

Prealbumiin

Preeklampsia uuringud

Progesteroon

Prokaltsitoniin

Prolaktiin

Propanool (Vt Alkoholi surrogaadid)

Propüleenglükool (Vt Alkoholi surrogaadid)

Prostataspetsiifiline antigeen

Proteiin C

Proteiin S-100 (vt Kasvajaantigeen S-100)

Proteinaas 3 (PR3) vastase IgG hulk

Protrombiini aeg

Punetiseviirusevastased IgM ja IgG

Punktsioonimaterjali mikrobioloogiline uuring

Puriinid ja pürimidiinid uriinis

Puukentsefaliidi viiruse vastased IgM ja IgG

Pärilik hemokromatoos

Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) – 17p11.2–17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon

Pärilik rinna- ja munasarjavähk – BRCA1, BRCA2, CHEK2, RAD51 geenide mutatsioonid

Pürasiinamiid

Quantiferoni test (Vt Mükobakter-infektsioonide, s.h tuberkuloosi uuringud - Mycobacterium tuberculosis'e gammainterferoon)