UUS! Ninaneelukaape võtmise juhend nakkustekitajate (Ab, Ag, NAT) uuringuks

 

Laboriuuringuteks veenivere võtmise juhend

SA TÜK ühendlaboris kasutatavad proovinõud. Abimaterjal eHL-st elektroonse tellimuse teostamiseks

Güneko-tsütoloogiliste uuringumaterjalide võtmine HPV-LBC paneel

Materjali kogumine anaalkaape uuringuks

Materjali kogumine Bactec külviks

Materjali kogumine kaabete, eritiste, punktaatide, vedelike, küünte, juuste jms mikrobioloogiliseks uuringuks

Materjali kogumine kaabete, eritiste, punktaatide, vedelike jms nakkustekitajate (Ab, Ag, NAT) uuringuks

Materjali kogumine rooja uuringuks

Materjali kogumine tuberkuloosi ja mükobakterioosi uuringuks

Kliinilise keemia ja hematoloogia osakonnas erinõudeid vajavate venoossest verest ja uriinist teostavate analüüside proovimaterjalide säilitamine ja transport laborisse

Proovimaterjali võtmine emakakaelakanalist Cobas PCR Female Swab Sample Packet komplektiga

HPV analüüsiks proovimaterjali võtmine ja transportimine

Immuunhematoloogilised uuringud

Uriini kogumise lühijuhend Greiner bio one vaakumsüsteemiga

Ööpäevase uriini kogumise lühijuhend Greiner bio one vaakumsüsteemiga

Katreetrist uriini kogumise lühijuhend  Greiner bio one vaakumsüsteemiga

Imikutel ja väikelastel uriini kogumise lühijuhend Greiner bio one vaakumsüsteemiga

Vaakumkatsutite verevõtu järjekord Greiner bio one vaakumsüsteemiga

Uus (Greiner bio one) versus vana (BD) vaakumkatsut

Vacuette Holdex Luer adapteri kasutusjuhend

Vacuette ohunõelahoidja kasutusjuhend

Vacuette ohulibliknõela kasutusjuhend

Happe-aluse tasakaalu isetäituva süstla kasutusjuhend

Happe-aluse tasakaalu aspireeriva süstla kasutusjuhend

Oluline info happe-aluse tasakaalu võtmisel ja määramisel!

 

Tsentrifuugimise kiirused ja ajad