Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikum Ühendlabor
L. Puusepa 8,
51014 TARTU
Tel: +372 731 9312
Fax: +372 731 9326
yhendlabor@kliinikum.ee

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlaboris on eraisikul võimalik tellida analüüse ning tasuda nende eest ise vastavalt haigekassa hinnakirjale. Analüüside menüü on limiteeritud, kuna ühendlaboris puuduvad tingimused tagamaks korrektset proovivõttu (v.a. veeniveri ja uriin) ning labor ei suuda anda eraisikutele piisavalt lisainfot tehtud analüüside õigeks interpreteerimiseks. Küll aga on võimalik tellida lisaanalüüse kokkuleppel perearstiga, makstes nende eest perearstile. Eraisik saab tellida analüüse vastava tellimislehega, mis sisaldab tellitavate analüüside nime- ja hinnakirja.

Analüüside tellimise soovi korral:

  • L. Puusepa 8 registratuurist, Lunini tn. poolsel küljel väljastatakse tellimisleht, millele registratuuri töötaja lisab vajalikud isikuandmed ja soovitud uuringu(d). Tellitav uuring märgitakse ristiga (x) veergu “Tellitud”;
  • registraator väljastab arve, nii laboratoorse uuringu kui verevõtmise eest, mille alusel saab tasuda samas registratuuris;
  • uuringuks vajalik materjal võetakse J korpuse II korrusel ruumis J2109 (kell 08.00 – 16.00).
  • Vajaliku proovinõu saab ühendlabori analüüside vastuvõtu luugist II korrusel ja analüüsimiseks toodud materjal viia koos tellimislehega samasse kohta tagasi (vastuvõtt 08.00 – 16.00).
  • Labor saadab analüüsi vastused registratuuri, kust need väljastatakse kliendile isikut tõendava dokumendi alusel.
  • Tasuliste uuringute vastused saadetakse ka Patsiendiportaali (www.digilugu.ee), v.a. mikrobioloogia ja geneetikakeskuse vastused.