pole.png

TÄNA VAJAME!

Tilk Tilk Tilk Tilk Tilk Tilk Tilk Tilk

O+

O-

A+

A-

B+

B-

AB+

AB-Veretilkade tähendused

valjasoidugraafik

  • Eestisiseseid piiranguid doonorite valiku osas ei ole.
  • Doonorid, kes põevad COVID-19 verd loovutada ei või.
  • Kui doonor on COVID-19 läbi põdenud võib ta verd loovutada 14 päeva pärast sümptomite kadumist või negatiivset RNA testi.
  • Kui doonor on kokku puutunud kinnitatud COVID-19 diagnoosiga inimesega võib ta verd loovutada 14 päeva pärast kontakti haigega või pärast seda kui 10. päeval on SARS-CoV-2 PCR test olnud negatiivne.
  • Riskipiirkonnas reisinud doonorite osas võib loovutamise keelud ühtlustada riiklike liikumisvabaduse piirangutega, mis on kirjeldatud siin https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

Kokkuvõte piirangutest:

  • Pärast riskipiirkonnast saabumist tuleb doonoril jääda eneseisolatsiooni 10 päevaks, vere loovutamine on lubatud pärast isolatsiooni lõppu.
  • Kui doonorile on tehtud SARS-CoV-2 test Eestisse saabumise päeval ning 7 päeva hiljem ning tulemused on negatiivsed, võib doonor verd loovutada.
  • Kui doonorile on tehtud üks SARS-CoV-2 test Eestisse saabumisel, kuid ei ole tehtud 7 päeva möödumisel teist testi, tuleb rakendada 10-päevast vereloovutamise keeldu.
  • Vereloovutamise keeldu ei rakendata järgmistel juhtudel: haiguse tunnusteta isikute kohta, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu, Soome või Läti  territooriumil ning saabunud Leedust, Soomest või Lätist Eestisse, juhtudel kui:

(1) isik on teinud mitte enne kui 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel ei ole enne Eestisse saabumist kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.

Ajutise erandina tuleb kõikidele Suurbritanniast saabunud doonoritele kehtestada 2-nädalane vere loovutamise keeld.

Levikupiirkonnaks loetakse riike, kus koroonaviirusesse  nakatumine on 50 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta või kõrgem

Piirangud seoses COVID-19 vaktsiinidega:
- Pärast vaktsineerimist nõrgestatud viirusega (siia kuuluvad ka viirusvektoril põhinevad vaktsiinid, nt AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV toodetud vaktsiinid) – vere loovutamine lubatud 4 nädala pärast.
- Pärast vaktsineerimist surmatud viirusega, komponentvaktsiiniga või mRNA vaktsiiniga (nt Pfizer/BioNTech, Moderna vaktsiinid) – vere loovutamine lubatud, kui inimene on terve.

Kui ei ole võimalik kindlaks teha, mis tüüpi vaktsiini kasutati – vere loovutamine on lubatud 4 nädala pärast.

Vastavalt Euroopa Komisjoni 22. märtsi 2004.a direktiivile 2004/33/EC on isikul keelatud verd loovutada 28 päeva jooksul pärast naasmist piirkonnast, kus esineb Lääne-Niiluse viiruse ülekandmine inimestele. Sellel ajavahemikul ei tohi olla ilmnenud haiguse kliinilisi sümptomeid  (gripitaolised haigusnähud, entsefaliidi või meningiidi kahtlus).

ECDC ja WHO andmetel esineb Lääne-Niiluse viirusnakkuse nakatumise risk aastaringselt  Ameerika Ühendriikides ja Mehhikos ning järgmistes riikides ja regioonides Euroopa piirkonnas (tavaliselt juuni – detsember): http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/Pages/index.aspx

Malaaria leviku piirkonnast saabumisest peab olema möödunud 4 kuud. Siis saame teha malaaria vastaste antikehade testi. Kui see on negatiivne, siis võib tulla ka verd andma. Kui testi tehtud ei ole, siis on vereloovutamine lubatud peale 12 kuud, kui ei ole esinenud malaaria sümptome.

Malaaria leviku piirkonnad:http://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/i.html

Kliinikumi üldinfo

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00