Avaleht

Kliinik

UUDISED
Programm „Kainem ja tervem Eesti“

„Kainem ja tervem Eesti“ on programm, mille üheks osaks on alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamine.

Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse. Siia alla kuuluvad nii liigjoomine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus, kui ka igapäevane joomine (sh „tipsutamine”), mis segab tavapärast elu ja tegevust. Ravi alustamisel võib eesmärk olla kainuse kõrval ka kontrolli saavutamine tarvitatavate koguste ja sageduse üle.

Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse patsiendi vajadustest lähtuvalt. Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud. Hoolimata esineda võivatest tagasilangustest tuleks ravi jätkata.

Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt patsiendi vajadustele ja tervislikule seisundile. Ravimeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid.

Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hindamine ja koostatakse raviplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. Ravi võib sisaldada nõustamisi erinevate spetsialistide poolt, psühhoteraapiat ja patsiendi õpetust. Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja patsiendi nõusolekul lähedased, et patsienti toetada. Kuritarvitajate ja sõltlaste lähedastele pakutakse nõustamist ka juhul kui lähedane ei ole ise ravil.

Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks tuleb registreeruda sõltuvushäirete õe vastuvõtule telefonil 731 9100 (esmaspäev kuni reede 7.30-18.00) või internetis aadressil http://www.kliinikum.ee/eriarsti-vastuvott/registreerumine#top.

Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata purjus inimestele. Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames.

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist eesmärgiga parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid.

Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte.

 

EL Sotsiaalfond horisontaalne

 
Alates 01.01.2015 on toimunud muudatused psühhiaatriakliiniku struktuuris

Alates 1. jaanuarist 2015 on psühhiaatriakliinikus avatud kaks uut struktuuriüksust:

1) osakond nimetusega laste ja noorukite vaimse tervise keskus, mille allstruktuurid on lastepsühhiaatria osakond, noorukitepsühhiaatria osakond ja laste ja noorukite vaimse tervise keskuse ambulatoorne osakond;

2) osakond nimetusega üldpsühhiaatria keskus, mille allüksused on üldpsühhiaatria osakond, söömishäirete osakond ja unehäirete osakond.

 

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

Registreerimine

Registreerimine eriarsti

vastuvõtule

731 9100 

Ajast loobumine

731 9099

Valvearst ja valveõde

 

24h telefon 731 8764

Õppetool


telefon 731 8800