Psühhiaatriakliinik

Seoses riikliku eriolukorraga on psühhiaatriakliiniku plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud nii täiskasvanutele kui lastele katkestatud. Patsientidega võetakse ühendust telefoni või kirja teel. Kokkulepitud ajal toimub visiit telefoni või Skype teel.

Vältimatu ja erakorraline statsionaarne abi on tagatud. Patsientidele, kellel on diagnoositud COVID-19 nakkus ning kelle hospitaliseerimise näidustuseks on äge psüühikahäire, on loodud eraldi osakond.

Jätkub määratud depooravi, kontrollitud ravimite andmine ja analüüside võtmine. Loetletud tegevused toimuvad Raja 31 ambulatoorses osakonnas. Kui patsiendil on hingamisteede haiguse tunnused, palume enne kohale tulemist helistada 731 8782.

Programmis “Kainem ja Tervem Eesti” jätkub ambulatoorne tegevus kaugvastuvõtuna. Statsionaarses sõltuvusravi osakonnas töö on katkestatud.

Patsientide ja nende lähedaste jaoks töötab psühholoogi valve iga päev kell 08.00-17.00, kuhu suunatakse telefonil 731 8764.

Vastuvõtutoas ja erakorralises vastuvõtus jätkub ainult vältimatu abi andmine. Eelnevalt küsitletakse patsienti seoses viirushaigusega (kas esineb vähemalt üks hiljuti tekkinud hingamisteede sümptomitest: püsiv köha, hingeldus, kurguvalu, palavik vähemalt 37,8) ning mõõdetakse kehatemperatuuri. Vajadusel vesteldakse patsiendiga läbi klaasseina telefoni vahendusel. Küsimuste korral võib helistada telefonile 731 8764 või valvearsti numbrile

Sissepääs Raja 31 hoonesse toimub kontrollitult vastuvõtu kaudu. Ülejäänud sissepääsud on suletud. Kohapeal on väljas suunaviidad.

Psühhiaatriakliiniku erakorraline vastuvõtt

Raja 31, kabinet B 1002, I korrus
vastuvõtukabinet
Valvearsti/valveõe telefon:
731 8764

Vaata kaarti

Peasissepääs avatud 06.00–19.00.

Tagumine sissepääs avatud 24h,
öösel (22.00–06.00) avab uksed valvur
(vajadusel vajutage uksekella).

Psühhiaatriakliiniku juures on parkimine tasuta.

Psühhiaatriakliinikus võetakse vastu psühhiaatriliste probleemidega erakorralist abi vajavaid täiskasvanud ja lapspatsiente.

Erakorralisse vastuvõttu pöördumisel

 • võtke võimalusel kaasa eelnevate uuringute andmed, haigusloo väljavõtted ning nimekiri ravimitest, mida tarvitate
 • esitage vastuvõtu kabinetis isikut tõendav dokument (lapsel lapse isikut tõendav dokument)
 • vastake kõikidele küsimustele Teie terviseprobleemi kohta, et täpselt määratleda Teie seisundi erakorralisus ja abivajamise meetod
 • teavitage õde või arsti, kui Teil on esinenud allergiaid, Te olete rase või toidate rinnaga.

Erakorralises vastuvõtus teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte saabumise järjekorras!

Helistage vajadusel psühhiaatriakliiniku valvearstile (telefon 731 8764) või EMO valveõele (telefon 731 8183), et määrata terviseprobleemist lähtuvalt sobivaim kliinik/osakond erakorralise abi osutamiseks!

Psühhiaatriakliiniku erakorralises vastuvõtus toimub

 • erakorralise, vältimatu või vältimatu tahtest olenematu psühhiaatrilise abi osutamine
 • kriisiabi osutamine
 • narkootilise või psühhotroopse aine tarbimise kindlakstegemine (tasuline või politsei poolt määratuna)
 • alkoholvõõrutusseisundi infusioonravi (tasuline)

Psühhiaatriakliinikusse saab ravile võtta nii ravilepinguga (patsient võib igal hetkel lepingust loobuda ja haiglast lahkuda) kui ka tahtest olenematult. Viimasel juhul toimub esmalt seisundi hindamine ja vajadusel esitatakse tsiviilkohtule taotlus kuni 14 päevaks tahtest olenematu ravi kohaldamiseks. Kui ravivajadus püsib, siis esitatakse kliinikust esildis kohalikule omavalitsusele, et alustada kohtus menetlust isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks.

Visiiditasu

SA TÜ Kliinikumis on ambulatoorse eriarstiabi, sh ka erakorralise eriarstiabi visiiditasu 5 eurot.
Visiiditasu ei võeta psühhiaatriakliinikus erakorralise abi osutamisel järgmistel juhtudel

 • vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • rasedatelt rasedakaardi esitamisel
 • alla 2-aastaselt lapselt
 • tahtest olenemata vältimatu psühhiaatrilise ravi korral
 • tasulise tervishoiuteenuste osutamisel
 • ravikindlustuseta isikult

Infomaterjalid