Psühhiaatriakliinik

Psühhiaatriakliiniku erakorraline vastuvõtt

Raja 31, kabinet B 1002, I korrus
vastuvõtukabinet
Valvearsti/valveõe telefon:
731 8764

Vaata kaarti

Peasissepääs avatud 06.00–19.00.

Tagumine sissepääs avatud 24h,
öösel (22.00–06.00) avab uksed valvur
(vajadusel vajutage uksekella).

Psühhiaatriakliiniku juures on parkimine tasuta.

Psühhiaatriakliinikus võetakse vastu psühhiaatriliste probleemidega erakorralist abi vajavaid täiskasvanud ja lapspatsiente.

Erakorralisse vastuvõttu pöördumisel

 • võtke võimalusel kaasa eelnevate uuringute andmed, haigusloo väljavõtted ning nimekiri ravimitest, mida tarvitate
 • esitage vastuvõtu kabinetis isikut tõendav dokument (lapsel lapse isikut tõendav dokument)
 • vastake kõikidele küsimustele Teie terviseprobleemi kohta, et täpselt määratleda Teie seisundi erakorralisus ja abivajamise meetod
 • teavitage õde või arsti, kui Teil on esinenud allergiaid, Te olete rase või toidate rinnaga.

Erakorralises vastuvõtus teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte saabumise järjekorras!

Helistage vajadusel psühhiaatriakliiniku valvearstile (telefon 731 8764) või EMO valveõele (telefon 731 8183), et määrata terviseprobleemist lähtuvalt sobivaim kliinik/osakond erakorralise abi osutamiseks!

Psühhiaatriakliiniku erakorralises vastuvõtus toimub

 • erakorralise, vältimatu või vältimatu tahtest olenematu psühhiaatrilise abi osutamine
 • kriisiabi osutamine
 • narkootilise või psühhotroopse aine tarbimise kindlakstegemine (tasuline või politsei poolt määratuna)

Psühhiaatriakliinikusse saab ravile võtta nii ravilepinguga (patsient võib igal hetkel lepingust loobuda ja haiglast lahkuda) kui ka tahtest olenematult. Viimasel juhul toimub esmalt seisundi hindamine ja vajadusel esitatakse tsiviilkohtule taotlus kuni 14 päevaks tahtest olenematu ravi kohaldamiseks. Kui ravivajadus püsib, siis esitatakse kliinikust esildis kohalikule omavalitsusele, et alustada kohtus menetlust isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks.

Visiiditasu

SA TÜ Kliinikumis on ambulatoorse eriarstiabi, sh ka erakorralise eriarstiabi visiiditasu 5 eurot.
Visiiditasu ei võeta psühhiaatriakliinikus erakorralise abi osutamisel järgmistel juhtudel

 • vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel Tartu linna lastelt ja noortelt (vanuses 0 – 19 aastat kaasa arvatud). Visiiditasu maksab Tartu Linnavalitsus.
 • vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel Kambja valla lastelt ja noortelt (vanuses 0 – 19 aastat kaasa arvatud). Visiiditasu maksab Kambja vald.
 • vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • rasedatelt rasedakaardi esitamisel
 • alla 2-aastaselt lapselt
 • tahtest olenemata vältimatu psühhiaatrilise ravi korral
 • tasulise tervishoiuteenuste osutamisel
 • ravikindlustuseta isikult