Meditsiiniinfo keskus

Lembitu 24, Tartu 50406  
tel: 731 8185
medinfo@kliinikum.ee

https://www.kliinikum.ee/teadusarendus/meditsiiniinfo-keskus/

Meditsiiniinfo keskuse põhitegevuseks on meditsiinialase informatsiooni kogumine, säilitamine ja meditsiinipersonalile kättesaadavaks tegemine. Korraldame väljaõpet andmebaasidega töötamiseks ja anname ülevaate erinevatest andmebaasidest meditsiinis ja tervishoius. Koolituste plaan on kättesaadav kliinikumi koolituskeskuse ja infokeskuse kodulehe kaudu. Koostöö meditsiiniinformatsiooni valdkonnas toimub  kõigi eesti suuremate haiglatega.

Olulisteks tegevusteks on ka  kliinikumi töötajate publikatsioonide andmebaasi  haldamine, teenuste kasutajate rahulolu uuringud,  bibliomeetrilised ja stsientomeetrilised analüüsid publikatsioonide andmebaasi põhjal.

Infokeskus vastab päringutele erialateabe valdkonnast, vajadusel otsib täistekste ja tellib puuduvaid artikleid SUBITO-st. Teemapäringutele vastavalt koostab kirjanduse nimestikke. Individuaalkonsultatsioonid toimuvad neljapäeviti kell 14.00.

Ivika Rande      
meditsiiniinfo keskuse direktori kohustes
731 8185
ivika.rande@kliinikum.ee