Maarjamõisa meditsiinilinnak

Maarjamõisa meditsiinilinnaku I, II ja III ehitusjärguga ning õendushoolduse osakonna rekonstrueerimistöödega saate tutvuda Maarjamõisa meditsiinilinnaku koduleheküljel.

Maarjamõisa meditsiinilinnaku I ehitusjärk valmis 2008. aastal, II ehitusjärk valmis 2015. aastal, samuti lõppes 2015. aastal õendushoolduse osakonna rekonstrueerimine. III ehitusjärk valmis 2023. aastal ning sellega liidetakse meditsiinilinnakuga funktsionaalselt ja füüsiliselt praegu eemal asetsevad lastekliinik ja kõrvakliinik ning rajatakse kaasaegne päevakirurgiakeskus.

Projekt: „SA Tartu Ülikooli Kliinikumi COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse“

Projekti “SA Tartu Ülikooli Kliinikumi COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse” eesmärgiks on rajada Puusepa 8 haiglahoonesse 12 kaasaegsetele nõuetele vastavat isolaatorit COVID-19 haigete raviks ning soetada elektrigeneraator ja teostada elektrisüsteemide ümberehitustööd, tagamaks pikaajalise elektrikatkestuse korral Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus elutähtsate teenuste osutamise jätkamine. Projekti elluviimise tulemusena suureneb SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kui haiglavõrgu arengukavas nimetatud haigla valmisolek nii uuteks võimalikeks COVID-19 laineteks kui ka paraneb haigla toimepidevus, toetades seeläbi kogu tervishoiusüsteemi toimimist.

Projekt viiakse ellu perioodil 01.05.2022 – 30.11.2023 ja toetuse summa on 1 690 705 eurot. Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Projekt: „SA Tartu Ülikooli Kliinikumi A-korpuse rekonstrueerimine“

Projekti eesmärgiks 3. ja 4. korruse rekonstrueerimisel kaasajastada 54 aktiivravi voodikohta, sh neli isolatsioonipalatit ja 12 teise astme intensiivravi voodikohta. Projekti elluviimise tulemusena rekonstrueeritakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi A-korpuse 2. korruse ruumid ambulatoorse vastuvõtu ruumideks (silma- ja närvikliinik) ja ultraheliuuringuteks ning 3. ja 4. korruse palatiosakonnad kokku 54 aktiivravi voodikohaga, millest neli on isolatsioonipalatid ja 12 teise astme intensiivravi voodikohad.

Projekt viiakse ellu perioodil 01.02.2020–31.12.2023 ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 4 000 000 eurot. Projekti rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.