Kõrvakliinik

J. Kuperjanovi 1, I korrus
Triaaži telefon 731 9473
Valveõe telefon: 731 9783
Vaata kaarti
Erakorraliseks vastuvõtuks sisenege hoonesse Vallikraavi tänava poolsest uksest.
Töövälistel aegadel laske hoonesse sisenemiseks uksekella.
Kõrvakliiniku juures on parkimine 90 minutit tasuta.

Kõrvakliinikus võetakse vastu kõrva-, nina- ja kurguhaigustega seotud erakorralist abi vajavaid täiskasvanud ja lapspatsiente.

Erakorralisse vastuvõttu pöördumisel

 • võtke võimalusel kaasa eelnevate uuringute andmed, haigusloo väljavõtted ning nimekiri ravimitest, mida tarvitate
 • esitage vastuvõtu kabinetis isikut tõendav dokument (lapsel lapse isikut tõendav dokument)
 • vastake kõikidele küsimustele Teie terviseprobleemi kohta, et täpselt määratleda Teie seisundi erakorralisus ja abivajamise meetod
 • teavitage õde või arsti, kui Teil on esinenud allergiaid, Te olete rase või toidate rinnaga.

Erakorralises vastuvõtus teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte saabumise järjekorras! Abivajamise kiiruse määramist tervisliku seisundi alusel nimetatakse triaažiks. 

Kui Teie terviseprobleem ei ole arsti hinnangul erakorraline, antakse Teile soovitused kuhu pöörduda, et oma probleemile lahendus leida või saate kohapeal kasutada tasulise teenuse võimalust.

TriaažikategooriaPatsiendi seisundAeg arsti visiidiniVisiiditasu
I ehk punane
Eluohtlik
vajab ülikiiret abi
Järsku tekkinud hingamistakistusKohe 5€
II ehk oranž
Potentsiaalselt eluohtlik
vajab kiiret abi
Verejooks hingamisteedest
Ninaverejooks
Hingamistakistus tingituna võõrkehast või neelu ja keele tursest
Näo ja lõualuude lahtine murd
15-60 min 5€
III ehk kollane
Mitte-eluohtlik
vajab edasilükkamatut abi
Äkk-kurtus
Mädajooks kõrvast
Kõrvataguse naha punetus ja turse
Kõrvalesta tugev turse ja punetus
Võõrkeha väliskuulmekäigus, ninaõõnes, neelus, söögitorus või kõris (ilma hingamistakistuseta)
Suuavamistakistus, keele ja neelu oluline turse
Söövitus suus, neelus või söögitorus
Tugev kõrva- või kurguvalu
Ninavaheseina verevalum või abstsess
Näo ja lõualuude murd, ninaluude murd
Pea- ja kaelapiirkonna lahtised haavad
Pea- ja kaelapiirkonna turse ja/või punetus
1-3 tundi 5€
IV ehk roheline
Mitte-erakorraline
Kõrvavaik
Kõrvade lukustunne
Tükitunne kurgus
Sügelustunne kurgus, kuulmekäigus
Nohu, köha
Kõik kõrva-nina-kurguhaigusega seotud kaebused, mis on kestnud rohkem kui kaks nädalat
Palume pöörduda:
Perearsti vastuvõtule
Plaanilises korras kõrva-nina-kurguarsti
vastuvõtule
Kõrva-ninakurguarsti tasulisele vastuvõtule
    50€

 Pöörduge kindlasti kõrvakliiniku erakorralisse vastuvõttu, kui Teil on

 • võõrkehast või neelu ja keele tursest põhjustatud hingamistakistus
 • võõrkeha väliskuulmekäigus, ninaõõnes, neelus, söögitorus või kõris
 • verejooks ülemistest hingamisteedest
 • äkk-kurtus
 • mädajooks kõrvast
 • suuavamistakistus, keele ja neelu oluline turse
 • söövitus suus, neelus või söögitorus
 • tugev kõrva- või kurguvalu

Pöörduge erakorralise meditsiini osakonda (EMO) L. Puusepa 8, kui Teil on

 • näo-, nina- ja/või lõualuude murd
 • pea- ja kaelapiirkonna punetus, turse ja/või lahtised haavad

Kui Te oma terviseprobleemi tõttu ei vaja erakorralist abi, palume Teil pöörduda kas

 • perearsti vastuvõtule,
 • plaanilises korras kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtule (visiiditasu 5 eurot) või
 • kõrva-nina-kurguarsti tasulisele vastuvõtule (visiiditasu 50 eurot).

Visiiditasu

SA TÜ Kliinikumis on ambulatoorse eriarstiabi, sh ka erakorralise eriarstiabi visiiditasu 5 eurot.
Visiiditasu ei võeta erakorralise abi osutamisel järgmistel juhtudel

 • vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • rasedatelt rasedakaardi esitamisel
 • alla 2-aastaselt lapselt
 • tasulise tervishoiuteenuste osutamisel
 • ravikindlustuseta isikul