Patsientide nõukoda

KLIINIKUMI PATSIENTIDE NÕUKODA

Kliinikumi patsientide nõukoda (KPN) on vabatahtlikkuse alusel tegutsev patsientide ja nende lähedaste esindusrühm, kelle eesmärk on läbi oma kogemuste, arvamuste ja ettepanekute panustada tervishoiuteenuste arendamisse ja patsiendikesksemaks muutmisele. Patsientide nõukoda annab kliinikumile sisendeid patsiendi rahulolu mõjutavate tegevuste ja tegurite osas ning teeb ettepanekuid tervishoiuteenuse osutamisel esile kerkinud probleemide lahendamiseks.

Kliinikumi patsientide nõukoja esimene koosseis alustas tööd 3. oktoobril 2019. Nõukoja koosseisu kuulub 2024. aastal: Triin Paaver (KPN esimees), Mari-Liisa Parder (Eesti Patsientide Liidu esindaja), Jarely Trahv (Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esindaja), Jüri Ginter, Jane Patlep, Annika Oja, Mae Alviste, Veronika Kruustik, Kitty Kubo. Kliinikumi esindajad nõukojas on Jane Freimann ja Reet Tohvre.

Patsientide nõukoja koosolekud toimuvad kord kuus. Kui Teil on soovitusi teemapüstitusteks või soovite ise kaasa lüüa nõukoja töös, andke endast märku e-posti aadressil patsientidenoukoda@kliinikum.ee

KLIINIKUMI PATSIENDISÕBRALIK TEGU

Kliinikumi patsientide nõukogu ettepanekul antakse alates 2023. aastast välja patsiendisõbraliku teo auhind. Kliinikumi patsientide nõukoda valis hääletusele need 7 tegevust, mis on muutnud patsientide ja nende lähedaste kogemusi Kliinikumis hoolivamaks ja sõbralikumaks ning haiglatingimusi paremaks:

 1. Patsiendi- ja lähedasesõbralikud tegevused 2. intensiivraviosakonnas
 2. Patsientidele mugava ja kättesaadava vaktsineerimisvõimaluse pakkumine
 3. Palliraja kasutamine lastekliiniku teejuhina
 4. Infoleti töötajate abivalmis teenindus
 5. Patsiendi infokeskuse nõustamised patsientidele ja lähedastele
 6. Soovitusindeksi kasutamine tagasiside meetodina
 7. Palliatiivraviosakonna patsiendi- ja lähedasesõbralik keskkond

Rahvahääletuse tulemusel valiti patsiendisõbralikuks teoks 2023. aastal: Pallirada lastekliiniku teejuhisena. Kliinikumi patsientide nõukoja poolt nimetati aasta teoks 2023. aastal: Patsiendisõbralikud tegevused 2. intensiivravi osakonnas.

 • Selgusid patsiendisõbralikud teod Kliinikumi Leht, jaanuar 2024

  Tartu ülikooli kliinikum otsib patsiendisõbralikku tegu Tartu Postimees, november 2023

  Patsientide nõukojad on algatanud haiglates mitmeid muudatusi Med 24, september 2022

  Kliinikumis kohtusid Eesti haiglate patsientide nõukojad Kliinikumi Leht, mai 2022

  2021. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientide nõukojas Kliinikumi Leht, detsember 2021

  Kliinikumi patsientide nõukojal uus esimees Kliinikumi Leht, september 2021

  Kuidas aitab Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientide nõukoda kaasa inimekeskse tervishoiusüsteemi saavutamisele? Eesti Õde, Suvi 2021, 2/4

  Kliinikumi eakad patsiendid saavad oma lähedastega suhelda videokõne vahendusel Kliinikumi Leht, jaanuar 2021

  Jätkame heade mõtetega ja suure tänutundega kliinikumi töötajatele Kliinikumi Leht jaanuar 2021

  Kliinikumi ravijuht: tõenäosus koroonaviirusega haiglas nakatuda on üliväike Postimees 04.05.2020

  Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht Andres Kotsar ja saatejuht Kadri Tammepuu rääkisid plaanilise ravitöö taastamisest eriolukorra järgselt. Kuku Raadio 01.05.2020

  Kliinikumi patsientide nõukoda palub patsientidel anda arstidele ja kogu kliinikumi personalile aega töö ümberkorraldamiseks Kliinikumi Facebooki leht 28.04.2020

  Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu moodustas struktuurireformi töörühma ERR 31.01.2020

  Kliinikumi patsientide nõukoda alustas tööd Med24 31.10.2019

  Kliinikumi patsientide nõukoda alustas tööd Kliinikumi Leht 28.10.2019

  TÜK patsientide nõukotta on üle ootuste palju kandidaate Meditsiiniuudised 12.09.2019

  Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe ja saatejuht Kadri Tammepuu rääkisid inimesekesksemast tervishoiust ja loodavast kliinikumi patsientide nõukojast Kuku Raadio Patsiendiminutid 26.07.2019

  Patsientide nõukoda on ootamatult populaarne Postimees 26.07.2019

  Haiglas alustab tööd patsientide nõukoda Tartu Postimees 24.07.2019

  Uudne samm Eesti tervishoius: Tartus kutsutakse kokku patsientide nõukoda Delfi 17.07.2019

  Tartu Ülikooli Kliinikum kutsub kokku patsientide nõukoja Med24 17.07.2019

   

   

 • 18.04.2024

  Kliinikumi apteek ja ravimite koostoimed. Kliinikumi ühendlabor ja kodulähedase analüüsi andmise võimalus. Tervisekassa kiirendiprojekt meeleolu- ja ärevushäiretega patsientide raviteekonna kujundamiseks.

  14.03.2024

  Patsiendiohutuse kursuse tagasiside KPN liikmetelt. SAFEST`i projekt perioperatiivse ohutuse parandamiseks.

  21.02.2024

  Kliinikumi juturoboti tagasiside.

  18.01.2024

  KPN tegevuse 2023. aasta kokkuvõte. Ideed Kliinikum 220 tähistamisüritusteks patsientidele.

  21.11.2023

  Vähikeskuse arendustegevused. Ambulatoorsete patsientide rahulolu küsitlus. Patsiendisõbraliku teo tunnustamine. Kliinikum 220 tegevused.

  24.10.2023

  Kliinikumi uus ravijuht tervitab patsientide nõukoda. Ühtse Euroopa tervise andmeruumi arutelu. Töörühmades osalused. Kliinikum 220 tegevused. Patsiendisõbraliku teo tunnustamise protseduur.

  19.09.2023

  Patsientide lähedaste kaasamise projekt intensiivraviosakonnas. Patsiendi infokeskuse taasavamine ja tegevused.

  23.05.2023

  Ringkäik Kliinikumi uutes korpustes.

  18.04.2023

  Ülevaade Kliinikumi kaebuste ja ettepanekute süsteemist. Vaimse tervise teenustest laiemalt ja Kliinikumi psühhiaatriakliinikus.

  21.03.2023

  Rohelisem Kliinikum tegevused. Kogukonnale suunatud tegevused. Kliinikumi–TV sisendid.

  21.02.2023

  Patsientide toitlustamine Kliinikumis. Patsiendi aktiivne roll ravimeeskonna liikmena ja tervishoiuteenuse kasutajana. Tervishoiutöötajatele suunatud vägivald.

  24.01.2023

  KPN uute liikmete tutvustus. Väärtuspõhise tervishoiu saadikute koolitus ja tulevikuvaade. Patsiendi soovitusindeksi hindamise projekt. 2022. aasta KPN kokkuvõte.

  6.12.2022

  KPN liikmete orienteerumismäng Kliinikumis, et välja selgitada suunaviitade probleemkohad peahoones.

  15.11.2022

  KPN uute liikmete kaasamise planeerimine. KPN liikmete osalemine tervisetulemite rakendamise uuringus. Koosolekute teemapüstituste arutelu.

  11.10.2022

  Patsiendiõpetuse loengu arendus koostöös KPN-iga. Kogemusnõustamise teenuse hetkeseis Kliinikumis. Ülevaade KPN suvetegevustest. KPN esimehe valimine.

  14.06.2022

  Patsiendipäeva küsitluse tulemused. Patsiendikogemuse uuringu tulemused. Patsafe konverentsi ülevaade. KPN tegevuskava.

  20.05.2022

  Eesti patsientide nõukodade kohtumine. Nõukodade poolsed ülevaated oma senistest tegevustest ja kogemused nõukodade ja haiglate koostöövormide osas. Eesti Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve ettekanne haigekassa senisest kogemusest patsientide kaasamisel ning tulevikuvaadetest.

  22.03.2022

  Kohtumine uue kvaliteedispetsialistiga. Patsiendiportaali tagasiside. Kliinikumi arengustrateegia tagasiside.

  15.02.2022

  Patsiendi elulõpu tahteavalduse tagasiside. Digiregistratuuri ootejärjekordade projekt. Patsiendiohutuse nädala planeerimine. Patsientide nõukodade kohtumise planeerimine.

  18.01.2022

  KPN 2021. aasta tegevuste kokkuvõte. Kliinikumi võrgustunud haiglate esindajate tutvustamine. Ülevaade kohtumisest Lõuna-Eesti Vähiühingu liikmetega. Koostöö patsiendiportaali digilugu.ee uuendamise projektiga.

  22.11.2021

  Child care specialist ametikoha loomise idee. Suitsetamine kliinikumi territooriumil. Tütarhaiglate osalemise võimalus KPNis. Arengukava koostamise protsess. COVID olukord kliinikumis.

  18.10.2021

  Kliinikumi arengukava 2022-2026 KPN sisendid. Tagasiside Kliinikumi vähikeskuse akrediteerimisest. Tagasiside kohtumisest Eesti teiste haiglate (PERH, Kuressaare, Pärnu, Viljandi) patsientide nõukodadega. Ülevaade Kaili Semmi ettekandest arstiteaduskonna päevadel.

  13.09.2021

  Kliinikumi arengukava 2022-2026 koostamise tutvustus. Vastuvõtuaega broneerimise ettepanekud. Patsientide nõukoja esimehe valimine.

  17.05.2021

  Kliinikumi 2020. tegevusaruanne. Vastuvõtuaegade broneerimise kitsaskohad. E-vestlusringide sisu ja kvaliteet.

  15.03.2021 (veebikoosolek)

  Kohtumine Kliinikumi uue õenduse ja patsiendikogemuse juhi Ilona Pastarusega, arutelu. Ülevaade kohtumisest kliinikumi eetika komiteega. Patsiendiinfo materjalide uuringu arutelu.

  15.02.2021 (veebikoosolek)

  Ülevaade insuldiprojektist, patsiendi haiglast lahkumise ettevalmistamine. Vestlusringide teemad. Kliinikumi COVID olukord ja ettepanekud.

  18.01.2021 (veebikoosolek)

  KPN aastaaruanne. Patsientide nõukoja töökorra uue versiooni kinnitamine. Ülevaade töötajate vaktsineerimisest. Ülevaade tahvelarvutite projektist.

  14.12.2020 (veebikoosolek)

  Kliinikumi nõukogule esitatud reformi- ja struktuurikomisjoni ettepanekud. Patsientide ohujuhtumite infosüsteemi jätkuarutelu. Agressiivse käitumise ennetamise juhend. Patsiendiõpetuse ettepanekud.

  16.11.2020

  Kohtumine Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Perensiga. Patsiendikogemuse juhtimine. Kliinikumi kaebused, ettepanekud ja tänuavaldused 2019. aastal. Kliinikumi patsientide ohujuhtumite infosüsteem. Patsientide nõukoja töökorra muudatused.

  26.10.2020 (veebikoosolek)

  KPN töökorralduse ja tööplaani arutelu. Erakorralise vastuvõtu ooteala tingimused ja kujundus. Struktuuri- ja juhtimisreformi ülevaade. Jõuluteemalised ettepanekud.

  22.09.2020

  Kliinikumi juhatuse liikme Kati Kormi osalusel ja eestvedamisel arutelu patsientide liikumise lihtsustamiseks L. Puusepa 8 hoones. KPN esimehe valimine (esimehena jätkab Donald Kiidjärv). Tagasivaade esimesele hooajale ja prioriteetide seadmine uueks hooajaks.

  21.05.2020 (veebikoosolek)
  Ülevaade plaanilise ravi taastamise senistest sammudest, KPN liikmete ettepanekud. KPN tegevuste kajastamise arutelu. Kliinikumi patsientide ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste kokkuvõtte arutelu.

  08.05.2020 (veebikoosolek)

  Kliinikumi struktuuri- ja juhtimisreformi töörühma eesmärkide ülevaade. Kliinikumi esindajate ülevaade KPN ettepanekute rakendamisest kliinikumis. Kliinikumi plaanilise ravitöö taastamise ülevaade, KPN liikmete ettepanekud patsientide sõnumite osas.

  24.04.2020 (veebikoosolek)

  COVID-19 eriolukorra ja sellest väljumise arutelu. KPN liikmete kogemused eriolukorra ajal ja ettepanekud patsientide sõnumite osas.

  23.01.2020

  Üle-eestilise insuldiprojekti tutvustus. Kliinikumi ülemõe poolt kliinikumi strateegiliste eesmärkide ja ülemõdede nõukogu aastaplaani tutvustus. Seniste KPN ettepanekute ja nende rakendamise ülevaade.

  21.11.2019

  KPN töökorra kinnitamine. KPN tööplaani arutelu. KPN liikmete tagasiside kliinikumi kodulehele ning ettepanekud patsientide tagasiside meetodite arendamiseks. Patsientide haiglast lahkumiseks ettevalmistamise arutelu.

  03.10.2019

  Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe tervitus. Kliinikumi esindaja poolt patsientide nõukoja loomise idee tutvustamine. Kliinikumi patsientide nõukoja (KPN) töökorra esialgse versiooni tutvustamine. KPN esimehe, Donald Kiidjärve kinnitamine. Kliinikumi esindajalt kliinikumi patsientide tagasiside meetodite tutvustamine.