Patsientide nõukoda

Kliinikumi patsientide nõukoda on vabatahtlikkuse alusel tegutsev patsientide ja nende lähedaste esindusrühm, kelle eesmärk on läbi oma kogemuste, arvamuste ja ettepanekute panustada tervishoiuteenuste arendamisse ja patsiendikesksemaks muutmisele. Patsientide nõukoda annab kliinikumile sisendeid patsiendi rahulolu mõjutavate tegevuste ja tegurite osas ning teeb ettepanekuid tervishoiuteenuse osutamisel esile kerkinud probleemide lahendamiseks.

Kliinikumi patsientide nõukoja esimene koosseis alustas tööd 3. oktoobril 2019. Nõukoja koosseisu 12 liiget on: Donald Kiidjärv (esimees), Kadri Tammepuu (Patsientide Liidu esindaja), Kaili Lellep (Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esindaja), Jüri Ginter, Jane Patlep, Margi Laurits, Triin Paaver, Rita Anton-Lauga, Mirt Kruusmaa, Kersti Urbala, Heino Seljamaa, Katrin Nugis.

Patsientide nõukoja koosolekud toimuvad iga kahe kuu järel.

Kõik lisaküsimused patsientide nõukoja kohta on oodatud e-posti aadressil jane.freimann@kliinikum.ee