Patsientide nõukoda

KLIINIKUMI PATSIENDISÕBRALIK TEGU

Kliinikumi patsientide nõukogu ettepanekul antakse alates 2023. aastast välja patsiendisõbraliku teo auhind. Patsiendisõbralikke tegusid sai konkursile esitada 30. novembrini. Konkursile laekus 29 patsiendisõbralikku tegu ja tänuavaldust. Kliinikumi patsientide nõukoda valis hääletusele need 7 tegevust, mis on muutnud patsientide ja nende lähedaste kogemusi Kliinikumis hoolivamaks ja sõbralikumaks ning haiglatingimusi paremaks. Isiklikud tänuavaldused edastatakse otse Kliinikumi töötajatele.

Olete oodatud hääletama oma lemmiku patsiendisõbraliku teo poolt 11. detsembrini. Kõige patsiendisõbralikum tegu kuulutatakse välja 18. detsembril. Eraldi tunnustuse pälvib ka Kliinikumi patsientide nõukoja poolt valitud tegu.

Hääletada saab SIIN.

KLIINIKUMI PATSIENTIDE NÕUKODA

Kliinikumi patsientide nõukoda (KPN) on vabatahtlikkuse alusel tegutsev patsientide ja nende lähedaste esindusrühm, kelle eesmärk on läbi oma kogemuste, arvamuste ja ettepanekute panustada tervishoiuteenuste arendamisse ja patsiendikesksemaks muutmisele. Patsientide nõukoda annab kliinikumile sisendeid patsiendi rahulolu mõjutavate tegevuste ja tegurite osas ning teeb ettepanekuid tervishoiuteenuse osutamisel esile kerkinud probleemide lahendamiseks.

Kliinikumi patsientide nõukoja esimene koosseis alustas tööd 3. oktoobril 2019. Nõukoja koosseisu kuulub 2023. aastal 10 liiget: Mari-Liisa Parder (Eesti Patsientide Liidu esindaja), Kristi Karis (Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esindaja), Jüri Ginter, Jane Patlep, Triin Paaver, Katrin Nugis, Annika Oja, Mae Alviste, Veronika Kruustik, Kitty Kubo. Kliinikumi esindajad nõukojas on Jane Freimann ja Reet Tohvre.

Patsientide nõukoja koosolekud toimuvad kord kuus. Kui Teil on soovitusi teemapüstitusteks või soovite ise kaasa lüüa nõukoja töös, andke endast märku e-posti aadressil patsientidenoukoda@kliinikum.ee

Patsientide nõukojad on algatanud haiglates mitmeid muudatusi Med 24, september 2022

Kliinikumis kohtusid Eesti haiglate patsientide nõukojad Kliinikumi Leht, mai 2022

2021. aasta Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientide nõukojas Kliinikumi Leht, detsember 2021

Kliinikumi patsientide nõukojal uus esimees Kliinikumi Leht, september 2021

Kuidas aitab Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientide nõukoda kaasa inimekeskse tervishoiusüsteemi saavutamisele? Eesti Õde, Suvi 2021, 2/4

Kliinikumi eakad patsiendid saavad oma lähedastega suhelda videokõne vahendusel Kliinikumi Leht, jaanuar 2021

Jätkame heade mõtetega ja suure tänutundega kliinikumi töötajatele Kliinikumi Leht jaanuar 2021

Kliinikumi ravijuht: tõenäosus koroonaviirusega haiglas nakatuda on üliväike Postimees 04.05.2020

Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht Andres Kotsar ja saatejuht Kadri Tammepuu rääkisid plaanilise ravitöö taastamisest eriolukorra järgselt. Kuku Raadio 01.05.2020

Kliinikumi patsientide nõukoda palub patsientidel anda arstidele ja kogu kliinikumi personalile aega töö ümberkorraldamiseks Kliinikumi Facebooki leht 28.04.2020

Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu moodustas struktuurireformi töörühma ERR 31.01.2020

Kliinikumi patsientide nõukoda alustas tööd Med24 31.10.2019

Kliinikumi patsientide nõukoda alustas tööd Kliinikumi Leht 28.10.2019

TÜK patsientide nõukotta on üle ootuste palju kandidaate Meditsiiniuudised 12.09.2019

Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe ja saatejuht Kadri Tammepuu rääkisid inimesekesksemast tervishoiust ja loodavast kliinikumi patsientide nõukojast Kuku Raadio Patsiendiminutid 26.07.2019

Patsientide nõukoda on ootamatult populaarne Postimees 26.07.2019

Haiglas alustab tööd patsientide nõukoda Tartu Postimees 24.07.2019

Uudne samm Eesti tervishoius: Tartus kutsutakse kokku patsientide nõukoda Delfi 17.07.2019

Tartu Ülikooli Kliinikum kutsub kokku patsientide nõukoja Med24 17.07.2019

 

 

24.10.2023

Kliinikumi uus ravijuht tervitab patsientide nõukoda. Ühtse Euroopa tervise andmeruumi arutelu. Töörühmades osalused. Kliinikum 220 tegevused.

19.09.2023

Patsientide lähedaste kaasamise projekt intensiivraviosakonnas. Patsiendi infokeskuse taasavamine ja tegevused.

23.05.2023

Ringkäik Kliinikumi uutes korpustes.

18.04.2023

Ülevaade Kliinikumi kaebuste ja ettepanekute süsteemist. Vaimse tervise teenustest laiemalt ja Kliinikumi psühhiaatriakliinikus.

21.03.2023

Rohelisem Kliinikum tegevused. Kogukonnale suunatud tegevused. Kliinikumi–TV sisendid.

21.02.2023

Patsientide toitlustamine Kliinikumis. Patsiendi aktiivne roll ravimeeskonna liikmena ja tervishoiuteenuse kasutajana. Tervishoiutöötajatele suunatud vägivald.

24.01.2023

KPN uute liikmete tutvustus. Väärtuspõhise tervishoiu saadikute koolitus ja tulevikuvaade. Patsiendi soovitusindeksi hindamise projekt. 2022. aasta KPN kokkuvõte.

6.12.2022

KPN liikmete orienteerumismäng Kliinikumis, et välja selgitada suunaviitade probleemkohad peahoones.

15.11.2022

KPN uute liikmete kaasamise planeerimine. KPN liikmete osalemine tervisetulemite rakendamise uuringus. Koosolekute teemapüstituste arutelu.

11.10.2022

Patsiendiõpetuse loengu arendus koostöös KPN-iga. Kogemusnõustamise teenuse hetkeseis Kliinikumis. Ülevaade KPN suvetegevustest. KPN esimehe valimine.

14.06.2022

Patsiendipäeva küsitluse tulemused. Patsiendikogemuse uuringu tulemused. Patsafe konverentsi ülevaade. KPN tegevuskava.

20.05.2022

Eesti patsientide nõukodade kohtumine. Nõukodade poolsed ülevaated oma senistest tegevustest ja kogemused nõukodade ja haiglate koostöövormide osas. Eesti Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve ettekanne haigekassa senisest kogemusest patsientide kaasamisel ning tulevikuvaadetest.

22.03.2022

Kohtumine uue kvaliteedispetsialistiga. Patsiendiportaali tagasiside. Kliinikumi arengustrateegia tagasiside.

15.02.2022

Patsiendi elulõpu tahteavalduse tagasiside. Digiregistratuuri ootejärjekordade projekt. Patsiendiohutuse nädala planeerimine. Patsientide nõukodade kohtumise planeerimine.

18.01.2022

KPN 2021. aasta tegevuste kokkuvõte. Kliinikumi võrgustunud haiglate esindajate tutvustamine. Ülevaade kohtumisest Lõuna-Eesti Vähiühingu liikmetega. Koostöö patsiendiportaali digilugu.ee uuendamise projektiga.

22.11.2021

Child care specialist ametikoha loomise idee. Suitsetamine kliinikumi territooriumil. Tütarhaiglate osalemise võimalus KPNis. Arengukava koostamise protsess. COVID olukord kliinikumis.

18.10.2021

Kliinikumi arengukava 2022-2026 KPN sisendid. Tagasiside Kliinikumi vähikeskuse akrediteerimisest. Tagasiside kohtumisest Eesti teiste haiglate (PERH, Kuressaare, Pärnu, Viljandi) patsientide nõukodadega. Ülevaade Kaili Semmi ettekandest arstiteaduskonna päevadel.

13.09.2021

Kliinikumi arengukava 2022-2026 koostamise tutvustus. Vastuvõtuaega broneerimise ettepanekud. Patsientide nõukoja esimehe valimine.

17.05.2021

Kliinikumi 2020. tegevusaruanne. Vastuvõtuaegade broneerimise kitsaskohad. E-vestlusringide sisu ja kvaliteet.

15.03.2021 (veebikoosolek)

Kohtumine Kliinikumi uue õenduse ja patsiendikogemuse juhi Ilona Pastarusega, arutelu. Ülevaade kohtumisest kliinikumi eetika komiteega. Patsiendiinfo materjalide uuringu arutelu.

15.02.2021 (veebikoosolek)

Ülevaade insuldiprojektist, patsiendi haiglast lahkumise ettevalmistamine. Vestlusringide teemad. Kliinikumi COVID olukord ja ettepanekud.

18.01.2021 (veebikoosolek)

KPN aastaaruanne. Patsientide nõukoja töökorra uue versiooni kinnitamine. Ülevaade töötajate vaktsineerimisest. Ülevaade tahvelarvutite projektist.

14.12.2020 (veebikoosolek)

Kliinikumi nõukogule esitatud reformi- ja struktuurikomisjoni ettepanekud. Patsientide ohujuhtumite infosüsteemi jätkuarutelu. Agressiivse käitumise ennetamise juhend. Patsiendiõpetuse ettepanekud.

16.11.2020

Kohtumine Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Perensiga. Patsiendikogemuse juhtimine. Kliinikumi kaebused, ettepanekud ja tänuavaldused 2019. aastal. Kliinikumi patsientide ohujuhtumite infosüsteem. Patsientide nõukoja töökorra muudatused.

26.10.2020 (veebikoosolek)

KPN töökorralduse ja tööplaani arutelu. Erakorralise vastuvõtu ooteala tingimused ja kujundus. Struktuuri- ja juhtimisreformi ülevaade. Jõuluteemalised ettepanekud.

22.09.2020

Kliinikumi juhatuse liikme Kati Kormi osalusel ja eestvedamisel arutelu patsientide liikumise lihtsustamiseks L. Puusepa 8 hoones. KPN esimehe valimine (esimehena jätkab Donald Kiidjärv). Tagasivaade esimesele hooajale ja prioriteetide seadmine uueks hooajaks.

21.05.2020 (veebikoosolek)
Ülevaade plaanilise ravi taastamise senistest sammudest, KPN liikmete ettepanekud. KPN tegevuste kajastamise arutelu. Kliinikumi patsientide ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste kokkuvõtte arutelu.

08.05.2020 (veebikoosolek)

Kliinikumi struktuuri- ja juhtimisreformi töörühma eesmärkide ülevaade. Kliinikumi esindajate ülevaade KPN ettepanekute rakendamisest kliinikumis. Kliinikumi plaanilise ravitöö taastamise ülevaade, KPN liikmete ettepanekud patsientide sõnumite osas.

24.04.2020 (veebikoosolek)

COVID-19 eriolukorra ja sellest väljumise arutelu. KPN liikmete kogemused eriolukorra ajal ja ettepanekud patsientide sõnumite osas.

23.01.2020

Üle-eestilise insuldiprojekti tutvustus. Kliinikumi ülemõe poolt kliinikumi strateegiliste eesmärkide ja ülemõdede nõukogu aastaplaani tutvustus. Seniste KPN ettepanekute ja nende rakendamise ülevaade.

21.11.2019

KPN töökorra kinnitamine. KPN tööplaani arutelu. KPN liikmete tagasiside kliinikumi kodulehele ning ettepanekud patsientide tagasiside meetodite arendamiseks. Patsientide haiglast lahkumiseks ettevalmistamise arutelu.

03.10.2019

Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe tervitus. Kliinikumi esindaja poolt patsientide nõukoja loomise idee tutvustamine. Kliinikumi patsientide nõukoja (KPN) töökorra esialgse versiooni tutvustamine. KPN esimehe, Donald Kiidjärve kinnitamine. Kliinikumi esindajalt kliinikumi patsientide tagasiside meetodite tutvustamine.