Patsientide nõukoda

Kliinikumi patsientide nõukoda (KPN) on vabatahtlikkuse alusel tegutsev patsientide ja nende lähedaste esindusrühm, kelle eesmärk on läbi oma kogemuste, arvamuste ja ettepanekute panustada tervishoiuteenuste arendamisse ja patsiendikesksemaks muutmisele. Patsientide nõukoda annab kliinikumile sisendeid patsiendi rahulolu mõjutavate tegevuste ja tegurite osas ning teeb ettepanekuid tervishoiuteenuse osutamisel esile kerkinud probleemide lahendamiseks.

Kliinikumi patsientide nõukoja esimene koosseis alustas tööd 3. oktoobril 2019. Nõukoja koosseisu kuulub 12 liiget: Kaili Lellep (esimees, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esindaja), Donald Kiidjärv, Mari-Liisa Parder (Patsientide Liidu esindaja), Jüri Ginter, Jane Patlep, Margi Laurits, Triin Paaver, Rita Anton-Lauga, Mirt Kruusmaa, Kersti Urbala, Heino Seljamaa, Katrin Nugis. Kliinikumi esindajad nõukoja koosolekutel on Jane Freimann ja Mari-Leen Varendi või Reet Tohvre.

Patsientide nõukoja koosolekud toimuvad kord kuus.

Lisaküsimused patsientide nõukoja kohta ja soovitused teemapüstitusteks on oodatud e-posti aadressil patsientidenoukoda@kliinikum.ee

Kuidas aitab Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientide nõukoda kaasa inimekeskse tervishoiusüsteemi saavutamisele? Eesti Õde, Suvi 2021, 2/4

Kliinikumi eakad patsiendid saavad oma lähedastega suhelda videokõne vahendusel Kliinikumi Leht, jaanuar 2021

Jätkame heade mõtetega ja suure tänutundega kliinikumi töötajatele Kliinikumi Leht jaanuar 2021

Kliinikumi ravijuht: tõenäosus koroonaviirusega haiglas nakatuda on üliväike Postimees 04.05.2020

Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht Andres Kotsar ja saatejuht Kadri Tammepuu rääkisid plaanilise ravitöö taastamisest eriolukorra järgselt. Kuku Raadio 01.05.2020

Kliinikumi patsientide nõukoda palub patsientidel anda arstidele ja kogu kliinikumi personalile aega töö ümberkorraldamiseks Kliinikumi Facebooki leht 28.04.2020

Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu moodustas struktuurireformi töörühma ERR 31.01.2020

Kliinikumi patsientide nõukoda alustas tööd Med24 31.10.2019

Kliinikumi patsientide nõukoda alustas tööd Kliinikumi Leht 28.10.2019

TÜK patsientide nõukotta on üle ootuste palju kandidaate Meditsiiniuudised 12.09.2019

Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe ja saatejuht Kadri Tammepuu rääkisid inimesekesksemast tervishoiust ja loodavast kliinikumi patsientide nõukojast Kuku Raadio Patsiendiminutid 26.07.2019

Patsientide nõukoda on ootamatult populaarne Postimees 26.07.2019

Haiglas alustab tööd patsientide nõukoda Tartu Postimees 24.07.2019

Uudne samm Eesti tervishoius: Tartus kutsutakse kokku patsientide nõukoda Delfi 17.07.2019

Tartu Ülikooli Kliinikum kutsub kokku patsientide nõukoja Med24 17.07.2019

 

 

22.11.2021

Child care specialist ametikoha loomise idee. Suitsetamine kliinikumi territooriumil. Tütarhaiglate osalemise võimalus KPNis. Arengukava koostamise protsess. COVID olukord kliinikumis.

18.10.2021

Kliinikumi arengukava 2022-2026 KPN sisendid. Tagasiside Kliinikumi vähikeskuse akrediteerimisest. Tagasiside kohtumisest Eesti teiste haiglate (PERH, Kuressaare, Pärnu, Viljandi) patsientide nõukodadega. Ülevaade Kaili Semmi ettekandest arstiteaduskonna päevadel.

13.09.2021

Kliinikumi arengukava 2022-2026 koostamise tutvustus. Vastuvõtuaega broneerimise ettepanekud. Patsientide nõukoja esimehe valimine.

17.05.2021

Kliinikumi 2020. tegevusaruanne. Vastuvõtuaegade broneerimise kitsaskohad. E-vestlusringide sisu ja kvaliteet.

15.03.2021 (veebikoosolek)

Kohtumine Kliinikumi uue õenduse ja patsiendikogemuse juhi Ilona Pastarusega, arutelu. Ülevaade kohtumisest kliinikumi eetika komiteega. Patsiendiinfo materjalide uuringu arutelu.

15.02.2021 (veebikoosolek)

Ülevaade insuldiprojektist, patsiendi haiglast lahkumise ettevalmistamine. Vestlusringide teemad. Kliinikumi COVID olukord ja ettepanekud.

18.01.2021 (veebikoosolek)

KPN aastaaruanne. Patsientide nõukoja töökorra uue versiooni kinnitamine. Ülevaade töötajate vaktsineerimisest. Ülevaade tahvelarvutite projektist.

14.12.2020 (veebikoosolek)

Kliinikumi nõukogule esitatud reformi- ja struktuurikomisjoni ettepanekud. Patsientide ohujuhtumite infosüsteemi jätkuarutelu. Agressiivse käitumise ennetamise juhend. Patsiendiõpetuse ettepanekud.

16.11.2020

Kohtumine Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Perensiga. Patsiendikogemuse juhtimine. Kliinikumi kaebused, ettepanekud ja tänuavaldused 2019. aastal. Kliinikumi patsientide ohujuhtumite infosüsteem. Patsientide nõukoja töökorra muudatused.

26.10.2020 (veebikoosolek)

KPN töökorralduse ja tööplaani arutelu. Erakorralise vastuvõtu ooteala tingimused ja kujundus. Struktuuri- ja juhtimisreformi ülevaade. Jõuluteemalised ettepanekud.

22.09.2020

Kliinikumi juhatuse liikme Kati Kormi osalusel ja eestvedamisel arutelu patsientide liikumise lihtsustamiseks L. Puusepa 8 hoones. KPN esimehe valimine (esimehena jätkab Donald Kiidjärv). Tagasivaade esimesele hooajale ja prioriteetide seadmine uueks hooajaks.

21.05.2020 (veebikoosolek)
Ülevaade plaanilise ravi taastamise senistest sammudest, KPN liikmete ettepanekud. KPN tegevuste kajastamise arutelu. Kliinikumi patsientide ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste kokkuvõtte arutelu.

08.05.2020 (veebikoosolek)

Kliinikumi struktuuri- ja juhtimisreformi töörühma eesmärkide ülevaade. Kliinikumi esindajate ülevaade KPN ettepanekute rakendamisest kliinikumis. Kliinikumi plaanilise ravitöö taastamise ülevaade, KPN liikmete ettepanekud patsientide sõnumite osas.

24.04.2020 (veebikoosolek)

COVID-19 eriolukorra ja sellest väljumise arutelu. KPN liikmete kogemused eriolukorra ajal ja ettepanekud patsientide sõnumite osas.

23.01.2020

Üle-eestilise insuldiprojekti tutvustus. Kliinikumi ülemõe poolt kliinikumi strateegiliste eesmärkide ja ülemõdede nõukogu aastaplaani tutvustus. Seniste KPN ettepanekute ja nende rakendamise ülevaade.

21.11.2019

KPN töökorra kinnitamine. KPN tööplaani arutelu. KPN liikmete tagasiside kliinikumi kodulehele ning ettepanekud patsientide tagasiside meetodite arendamiseks. Patsientide haiglast lahkumiseks ettevalmistamise arutelu.

03.10.2019

Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe tervitus. Kliinikumi esindaja poolt patsientide nõukoja loomise idee tutvustamine. Kliinikumi patsientide nõukoja (KPN) töökorra esialgse versiooni tutvustamine. KPN esimehe, Donald Kiidjärve kinnitamine. Kliinikumi esindajalt kliinikumi patsientide tagasiside meetodite tutvustamine.