Patsientide nõukoda

Kliinikumi patsientide nõukoda (KPN) on vabatahtlikkuse alusel tegutsev patsientide ja nende lähedaste esindusrühm, kelle eesmärk on läbi oma kogemuste, arvamuste ja ettepanekute panustada tervishoiuteenuste arendamisse ja patsiendikesksemaks muutmisele. Patsientide nõukoda annab kliinikumile sisendeid patsiendi rahulolu mõjutavate tegevuste ja tegurite osas ning teeb ettepanekuid tervishoiuteenuse osutamisel esile kerkinud probleemide lahendamiseks.

Kliinikumi patsientide nõukoja esimene koosseis alustas tööd 3. oktoobril 2019. Nõukoja koosseisu kuulub 12 liiget: Donald Kiidjärv (esimees), Kadri Tammepuu (Patsientide Liidu esindaja), Kaili Lellep (Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esindaja), Jüri Ginter, Jane Patlep, Margi Laurits, Triin Paaver, Rita Anton-Lauga, Mirt Kruusmaa, Kersti Urbala, Heino Seljamaa, Katrin Nugis. Kliinikumi esindajad nõukoja koosolekutel on Jane Freimann ja Mari-Leen Varendi või Reet Tohvre.

Patsientide nõukoja koosolekud toimuvad kord kuus.

Lisaküsimused patsientide nõukoja kohta ja soovitused teemapüstitusteks on oodatud e-posti aadressil patsientidenoukoda@kliinikum.ee

15.03.2021 (veebikoosolek)

Kohtumine Kliinikumi uue õenduse ja patsiendikogemuse juhi Ilona Pastarusega, arutelu. Ülevaade kohtumisest kliinikumi eetika komiteega. Patsiendiinfo materjalide uuringu arutelu.

15.02.2021 (veebikoosolek)

Ülevaade insuldiprojektist, patsiendi haiglast lahkumise ettevalmistamine. Vestlusringide teemad. Kliinikumi COVID olukord ja ettepanekud.

18.01.2021 (veebikoosolek)

KPN aastaaruanne. Patsientide nõukoja töökorra uue versiooni kinnitamine. Ülevaade töötajate vaktsineerimisest. Ülevaade tahvelarvutite projektist.

14.12.2020 (veebikoosolek)

Kliinikumi nõukogule esitatud reformi- ja struktuurikomisjoni ettepanekud. Patsientide ohujuhtumite infosüsteemi jätkuarutelu. Agressiivse käitumise ennetamise juhend. Patsiendiõpetuse ettepanekud.

16.11.2020

Kohtumine Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Perensiga. Patsiendikogemuse juhtimine. Kliinikumi kaebused, ettepanekud ja tänuavaldused 2019. aastal. Kliinikumi patsientide ohujuhtumite infosüsteem. Patsientide nõukoja töökorra muudatused.

26.10.2020 (veebikoosolek)

KPN töökorralduse ja tööplaani arutelu. Erakorralise vastuvõtu ooteala tingimused ja kujundus. Struktuuri- ja juhtimisreformi ülevaade. Jõuluteemalised ettepanekud.

22.09.2020

Kliinikumi juhatuse liikme Kati Kormi osalusel ja eestvedamisel arutelu patsientide liikumise lihtsustamiseks L. Puusepa 8 hoones. KPN esimehe valimine (esimehena jätkab Donald Kiidjärv). Tagasivaade esimesele hooajale ja prioriteetide seadmine uueks hooajaks.

21.05.2020 (veebikoosolek)
Ülevaade plaanilise ravi taastamise senistest sammudest, KPN liikmete ettepanekud. KPN tegevuste kajastamise arutelu. Kliinikumi patsientide ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste kokkuvõtte arutelu.

08.05.2020 (veebikoosolek)

Kliinikumi struktuuri- ja juhtimisreformi töörühma eesmärkide ülevaade. Kliinikumi esindajate ülevaade KPN ettepanekute rakendamisest kliinikumis. Kliinikumi plaanilise ravitöö taastamise ülevaade, KPN liikmete ettepanekud patsientide sõnumite osas.

24.04.2020 (veebikoosolek)

COVID-19 eriolukorra ja sellest väljumise arutelu. KPN liikmete kogemused eriolukorra ajal ja ettepanekud patsientide sõnumite osas.

23.01.2020

Üle-eestilise insuldiprojekti tutvustus. Kliinikumi ülemõe poolt kliinikumi strateegiliste eesmärkide ja ülemõdede nõukogu aastaplaani tutvustus. Seniste KPN ettepanekute ja nende rakendamise ülevaade.

21.11.2019

KPN töökorra kinnitamine. KPN tööplaani arutelu. KPN liikmete tagasiside kliinikumi kodulehele ning ettepanekud patsientide tagasiside meetodite arendamiseks. Patsientide haiglast lahkumiseks ettevalmistamise arutelu.

03.10.2019

Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe tervitus. Kliinikumi esindaja poolt patsientide nõukoja loomise idee tutvustamine. Kliinikumi patsientide nõukoja (KPN) töökorra esialgse versiooni tutvustamine. KPN esimehe, Donald Kiidjärve kinnitamine. Kliinikumi esindajalt kliinikumi patsientide tagasiside meetodite tutvustamine.