Surmatõend

Esmase surmatõendi väljastavad lähedastele tervishoiuasutused. Esmase surmatõendi saab lähedasele väljastada pärast seda, kui surma põhjus on teada ja tervise infosüsteemi edastatud ning surm rahvastikuregistris registreeritud.

Surmatõendi väljastamine

  • E-R 08.00-16.00 kantselei L.Puusepa 8, E-111, telefon 731 8131
  • nädalavahetustel ja riiklikel pühadel osakonna arstilt

Tõendi väljastamiseks on vajalik teada lahkunu isikukoodi. Tõendi saajal peab kaasas olema enda isikut tõendav dokument, matusebüroodel jt asutustel omaste volikiri.  Surmatõendi saamiseks tervise infosüsteemist küsib süsteem tõendi saaja nime, isikukoodi ja seost surnuga.

Tõendi väljastamine tervishoiuasutuses on tasuta.

Korduvaid ja võõrkeelseid surmatõendeid väljastavad maakonnakeskuses asuvad perekonnaseisuasutused.