Teisene arvamus

Teisene arvamus on teise tervishoiuteenuse osutajast eriarsti sõltumatu arvamus, mille eesmärk on anda hinnang esmase arvamuse andnud eriarsti poolt ravikindlustatud isikule pandud diagnoosi õigsuse, määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse, selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta (Ravikindlustuse seadus).

Ravikindlustatud isikule on üks kord, ühe ravijuhu kohta teisese arvamuse saamine Tervisekassa poolt tasustatud. Teisese arvamuse saamiseks saab pöörduda teise tervishoiuteenuse osutajast eriarsti vastuvõtule. Esmase arvamuse andnud arst on kohustatud edastama teisese arvamuse andjale kõik osutatud tervishoiuteenuseid kajastavad dokumendid või nende koopiad ning väljastama saatekirja teisese arvamuse andja juurde. Saatekirja teise tervishoiuteenuse osutajast eriarsti vastuvõtule saab väljastada ka perearst.

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus pakub teisese arvamuse saamiseks ka tasulise teenuse võimalust. Täpsem info siin.