Apteek

L. Puusepa 8

Link apteegi kodulehele: https://www.kliinikum.ee/haiglaapteek/

Tartu Ülikooli Kliinikumi Apteek varustab ravimite ja teiste meditsiiniotstarbeliste toodetega Kliinikumi kliinikuid ja vajadusel ka teisi ravi- ja hoolekandeasutusi. Kliinikumi Apteek ei oma ravimite jaemüügiõigust.

Apteegikaupade tellimine toimub elektrooniliselt, kasutades apteegi tellimissüsteemi (v.a individuaalsete ravimite tellimine).

731 8303 Ravimite info ja tellimine
731 8304 Tarvikute info ja tellimine
731 9558 Extempore ravimite info ja tellimine
731 8336 Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine
731 8333 Kliinilised proviisorid

Apteegi peamised ülesanded on:

  • kliinikute ja teenistuste varustamine ravimite, desinfitseerivate ainete, sidematerjalide ja ühekordsete meditsiiniliste tarvikutega
  • järelvalve ravimite käitlemise üle osakondades
  • osalemine Kliinikumi ravimpoliitika kujundamises
  • ravimitealane nõustamine
  • ravimitealaste juhendmaterjalide ja regulatiivide koostamine
  • osalemine valuravimeeskonna töös
  • ravimite ekstemporaalne valmistamine
  • ravimite aseptiline ettevalmistamine (sh tsütostaatikumide ettevalmistamine)
  • farmaatsiaüliõpilaste õpetamine ja juhendamine nii õppetöös kui praktikal viibimise ajal
  • osalemine kliinilistes uuringutes

Irja Uiboleht
direktor
731 9556, 53 319 556
irja.uiboleht@kliinikum.ee  

Silvia Zirel
ostujuht
731 9549, 53 319 549
silvia.zirel@kliinikum.ee