Info tooteesitlejatele


Kui soovite tulla TÜK Apteeki informatsiooni jagama, siis palun leppige see eelnevalt kokku!

Kontaktid leiad siit

Üldkontakt

 

Apteek töötab: E-R 8-16


SA TÜ Kliinikum APTEEK
L. Puusepa 8,
50406 TARTU

Tel: +372 731 8303
Fax: +372 731 8302

 

töötajate kontaktid

 

juhendid2   RT2   antidoodid   kkk

 

170830 avaleht 

 

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi Apteek on Kliinikumi meditsiiniteenistus, mis varustab ravimite ja teiste meditsiiniotstarbeliste toodetega Kliinikumi kliinikuid ja vajadusel ka teisi ravi- ja hoolekandeasutusi. Kliinikumi Apteek ei oma ravimite jaemüügiõigust.

 

Apteegi peamised ülesanded on:

  • kliinikute ja teenistuste varustamine ravimite, desinfitseerivate ainete, sidematerjalide ja ühekordsete meditsiiniliste tarvikutega
  • järelvalve ravimite käitlemise üle osakondades
  • osalemine Kliinikumi ravimpoliitika kujundamises
  • ravimitealane nõustamine
  • ravimitealaste juhendmaterjalide ja regulatiivide koostamine
  • osalemine valuravimeeskonna töös
  • ravimite ekstemporaalne valmistamine
  • ravimite aseptiline ettevalmistamine (sh tsütostaatikumide ettevalmistamine)
  • farmaatsiaüliõpilaste õpetamine ja juhendamine nii õppetöös kui praktikal viibimise ajal
  • osalemine kliinilistes uuringutes

 

NB! Vaata ka TÜK Apteegi tegevust kokku võtvat postrit!

 

Tellimine ja info

APTEEGI

TELLIMISSÜSTEEM

Ravimite info ja tellimine

731 8303

Tarvikute info ja tellimine

731 8304

Extempore ravimite info ja tellimine

731 9558

AP-extempore@kliinikum.ee

Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine

731 8336

731 9509

apkemoapteek@kliinikum.ee

Kliinilised proviisorid

731 8333

Formulariväliste ravimite tellimine

Vormid

Erakorraliste formulariväliste ravimite taotlus - DHSis!

Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-12)

Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-26)

Lepinguväliste kaupade (nii meditsiiniseadmete kui ravimite) taotlus (VAP-06)

... 

Ravimi lisamiseks ravimiformulari tuleb täita: Tõenduspõhine põhjendus uue ravimi kasutusele võtmiseks (VKL-128)