Vastuvõtuaja tühistamine

Uudised

Kliinikumi patsiendikogemuse uuringu tulemused aitavad kavandada inimeste ootustele vastavaid raviteekondi

Tartu Ülikooli Kliinikum viis märtsis-aprillis koostöös Rakendusliku Antropoloogia Keskusega läbi patsiendi raviteekonna tervikkogemuse uuringu. Uuring keskendus patsienditeekonna erinevatele etappidele ning aitas välja tuua inimeste jaoks kõige olulisemad teemad.

Kliinikumi juhatuse liikme, õenduse ja patsiendikogemuse juhi Ilona Pastaruse sõnul oli üheks uuringu läbiviimise ajendiks kliinikumi arengukavas sõnastatud patsiendisõbralikkuse eesmärk. „Selleks, et olla Eesti kõige patsiendisõbralikum haigla, vajame patsientide ja nende lähedaste vahetuid kogemusi tervishoiuteenustega, samuti mõistmist, milline on patsiendisõbralik haigla patsiendi vaates,“ ütles Ilona Pastarus.

Vähiravi kliinikumis vastab Euroopa kõrgeimale kvaliteedistandardile

Kliinikumis toimub suurõppuse Siil raames kriisiõppus Tervex

Kliinikumi Leht

Kliinikumi südamehaiged patsiendid osalevad taastusravi kaugteenuse pilootprojektis

Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku innovatsiooniprojekti „Südamehaigete taastusravi kaugteenusmudel” raames on südamehaigustega patsientidel võimalik osaleda taastusravi kaugteenuse programmis. Programmi eesmärk on parandada patsientide taastusravi teenusel püsimist kui ka teenuse kättesaadavust.

Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhi dr Rein Kuigi sõnul on projekt suunatud ambulatoorset taastusravi vajavatele südamehaigetele. „Kui senine südamehaigete taastusravi süsteem on põhinenud täielikult kontaktteenusel, mille raames on patsiendil vajalik ligi kolmekuulisel perioodil kohal käia, siis käimasoleva kaugteenusmudeli projektis on vajaminevaid teenuseid võimalik valida soovi korral kaugteenustena,“ ütles dr Kuik.

Immuniseerimisnädal toob fookusesse täiskasvanute vaktsineerimise vajaduse

Ukrainast Eestisse põgenenud Iryna töötab nahahaiguste kliinikus