Vastuvõtuaja tühistamine

Uudised

Kõige olulisem ennetatav tervise riskitegur eesti meestel on ülekaal

Eesti meeste oodatav eluiga on võrreldes naistega peaaegu üheksa aastat lühem. Värske terviseuuring näitab, et kuigi 60% meestest vanuses 40–49 hindab oma tervist vähemalt heaks, on vaid 28% neist normaalkaalus. Vererõhk on kõrge enam kui pooltel meestest.

Meeste tervise kohta tehtud uuring sai alguse kodanikualgatuse korras ellu viidud kampaaniast „Pikema sõpruse päev“, mille eesmärk oli panna mehi rohkem hoolima iseenda ja sõprade tervisest. Kliiniline uuring koos ankeetküsitlusega tehti aastatel 2019–2020 üle 3000 mehe seas, kes olid vanuses 40–49 eluaastat.

Parkimistasu muudatus

Kliinikumi patsientidele on loodud tugigrupid

Kliinikumi Leht

Ajakirja Eesti Arst parima teaduspublikatsiooni preemia pälvisid kaks artiklit

Kliinikum premeerib iga-aastaselt parimat ajakirjas Eesti Arst ilmunud artiklit. Kandidaate preemiale võivad esitada kõik ajakirja Eesti Arst lugejad ja toimetus. Preemia määrab kliinikumi juhatus ajakirja Eesti Arst toimetuskolleegiumi ettepanekul. 2022. aastal läks teaduspublikatsiooni preemia jagamisele kahe artikli vahel.

Esimene artikkel kandis pealkirja „Põhja-Eesti Regionaalhaigla rindkerekasvajate andmekogu: rindkerekasvajate diagnostika ja ravi arengusuundumused 2015.–2019. aastal“, mille autoriteks Ann Valter, Karin Ojala, Diana Saranova, Darja Altuhhova, Regina Rooneem, Tõnu Vanakesa, Kersti Oselin.

Neinar Seli stipendiumi laureaadid on professor Katrin Õunap ja dr Sander Pajusalu

Kliinikumi arvamuslõunal arutleti ülikoolihaigla eripära üle