Vastuvõtuaja tühistamine

Uudised

Pressiteade: Justiitsminister Maris Lauri külastab Tartu seksuaalvägivalla kriisiabikeskust

11. juunil külastab justiitsminister Maris Lauri Tartu Ülikooli Kliinikumi seksuaalvägivalla kriisiabikeskust (SAKi), et tutvuda keskuse tööga ning abivajajate ja seksuaalkuritegudega seotud statistikaga Tartu keskuse näitel.

Tartu Ülikooli Kliinikumi seksuaalvägivalla keskuse üks loojatest, dr Made Laanpere rõhutab, et Eestis on kiire abi ühest kohast kättesaadav alates 2016. aastast vastavalt Istanbuli, st naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioonile. „Seksuaalkuriteod on väga varjatud ning seetõttu on esmaste abiteenuste ja menetlusorganite ladus koostöö eriti oluline,“ ütleb dr Laanpere. Ta toob välja, et seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse on pöördutud 489 korral ning seni on abivajajad olnud vanusevahemikus 1–79 aastat, keskmiselt 23-aastased. „Neist alla 18-aastaseid pöördujaid on olnud 27%, sh alla 14-aastaseid 10%. Seksuaalvägivallatsejad on kõige sagedamini olnud tuttavad inimesed (32%), sõbrad või lähedased (15%) ja suhtepartnerid (15%),“ rääkis dr Laanpere.

Tartu vaktsineerimiskeskus töötab kogu suve vältel

Tartu vaktsineerimiskeskuses tehti esimesel kuul üle 26 000 vaktsiinidoosi

Kliinikumi Leht

President tunnustas teenetemärkidega vaimse tervise eest seisjaid

Tulenevalt COVID-19 pandeemiast andis president Kersti Kaljulaid teenetemärgid üle Kadriorus 4. juunil. Teenetemärkidega tänati inimesi, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks.

Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgi pälvis kliinikumi lastepsühhiaater dr Inna Lindre. Dr Lindre on pikaaegne Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht ning Lõuna- ja Kirde-Eesti lastepsühhiaatrilise abi andmise arendaja.

Professor Joel Starkopf ja dr Marjo Sinijärv on parimad arst-õppejõud

Professorid Margus Punab ja Katrin Õunap pälvivad Neinar Seli stipendiumid