Vastuvõtuaja tühistamine

Uudised

Naistekliinik ootab kogu nädala jooksul imetamisele pühendatud loengutesse ja vestlusringidesse

Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik korraldab augusti esimesel nädalal ülemaailmse imetamise nädala raames loenguid ja vestlusringe emadele, mille eesmärk on tuua esile rinnapiimast ja rinnaga toitmisest saadavaid kasutegureid.

Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku ämmaemanda Marge Mahla sõnul ei ole rinnaga toitmine kasulik ainuüksi imikutele, vaid ka emade tervisele ja selle kaudu rahvatervisele üldisemalt. „Tänapäevased soovitused, mis põhinevad aastakümneid kestnud teaduspõhistel uurimistööde tulemustel, kinnitavad, et kõige ideaalsem imiku toit esimesel elupoolaastal on rinnapiim. Samas on COVID-19, nii nagu teistes valdkondadeski, mõjutanud ka rinnaga toitmist. Seega on pandeemia ajal ja selle järgselt oluline imetamisega seotud informatsioon ja selle kättesaadavus, naiste ja perede toetamine, sealjuures ebavõrdsete võimaluste vähendamine erinevates riikides,“ tutvustas ämmaemand.

Kliinikumis viidi läbi Baltikumi esimene stereo-elektroentsefalograafiline uuring patsiendi epilepsiat põhjustava ajupiirkonna tuvastamiseks

Maarjamõisa tervisekeskuse parkimisvõimalused muutuvad patsiendisõbralikumaks

Kliinikumi Leht

Ajakirja Eesti Arst parima teaduspublikatsiooni preemia pälvisid kaks artiklit

Kliinikum premeerib iga-aastaselt parimat ajakirjas Eesti Arst ilmunud artiklit. Kandidaate preemiale võivad esitada kõik ajakirja Eesti Arst lugejad ja toimetus. Preemia määrab kliinikumi juhatus ajakirja Eesti Arst toimetuskolleegiumi ettepanekul. 2022. aastal läks teaduspublikatsiooni preemia jagamisele kahe artikli vahel.

Esimene artikkel kandis pealkirja „Põhja-Eesti Regionaalhaigla rindkerekasvajate andmekogu: rindkerekasvajate diagnostika ja ravi arengusuundumused 2015.–2019. aastal“, mille autoriteks Ann Valter, Karin Ojala, Diana Saranova, Darja Altuhhova, Regina Rooneem, Tõnu Vanakesa, Kersti Oselin.

Neinar Seli stipendiumi laureaadid on professor Katrin Õunap ja dr Sander Pajusalu

Kliinikumi arvamuslõunal arutleti ülikoolihaigla eripära üle