Vastuvõtuaja tühistamine

Uudised

Kliinikumi parkimiskorraldus läbib muudatused

1. detsembrist muutub Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa piirkonna parkimiskorraldus ning parklates hakkab kehtima tasuline kord nii patsientidele kui ka töötajatele.

Selleks, et ühtlustada senist parkimiskorraldust ning tagada reeglitekohane parkimine nii patsientidele kui ka töötajatele, korraldas Tartu Ülikooli Kliinikum parkimisteenuse partneri leidmiseks hanke. Hanke võitja, Ühisteenused AS, alustab parkimisalade opereerimisega detsembrikuust. Maarjamõisa parkimismaja parkimisteenuse korraldajaks seni kehtinud tingimustel jääb endiselt Citypark Eesti.

Pressiteade: Valminud on uus haiglateülene COVID ravijuhend

Kliinikum laiendab esmaspäevast COVID-19 testimist

Kliinikumi Leht

Kliinikum ja Regionaalhaigla seadsid sihte uueks aastaks

Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatused pidasid koostöökohtumise, et vaadata väljakutseid pakkunud aastale tagasi ning seada ühiseid sihte algavaks aastaks.

„Kliinikumi ja Regionaalhaigla koostööst võidavad nii patsiendid kui haiglad ise, arvestades Eesti riigi suurust ning ressursse,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens.

„Siin on heaks näiteks vähiravi, traumaravi, harvikhaigused ning tervikliku patsiendi raviteekonna kujundamine, neid valdkondi saame koostöös arendada,“ lisas Regionaalhaigla juhatuse liige ülemarst prof Peep Talving.

Toitmisravi: uus kliiniline eriala kliinikumis

Lastekliiniku lastesõbralikkus saab alguse nii tegudest kui südamest