Tagasiside

  Kas soovite kirjalikku vastust?

  Teie tagasiside on väga oodatud! Ootame kõiki teie ettepanekuid ning hindame kaebusi kui võimalust meie töökorraldust parandada.

  Tänuavalduste, ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil kliinikumi patsientidel, nende esindajatel või omastel ja kliinikumi külastajatel. Kõigile vormikohastele avaldustele vastame üldjuhul 10 tööpäeva jooksul. Anonüümsetele avaldustele ei vastata.

  Tagasiside esitamise võimalused

  • Täitke kõrval olev elektrooniline tagasiside vorm. Kui juhtumi kirjeldus sisaldab Teie või Teie lähedase terviseseisundit puudutavat ja/või muud tundlikku infot, palume dokument digiallkirjastada ja krüpteerida sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (krüpteerimiseks) sertifikaadile, et tagada Teie isikuandmete konfidentsiaalsus. Krüpteeritud dokument saatke e-posti aadressil kliinikum@kliinikum.ee. Dokumendi krüpteerimise juhendi leiate siit.
  • Esitage vabas vormis või blanketil vormistatud ettepanek, tänuavaldus või kaebus ja saatke aadressil: Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, L. Puusepa 1a, Tartu 50406.
  • Täitke kohapeal ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste blankett ning pange see “Tagasiside” märgistusega kasti (osakondades, registratuurides).

  Kui Te ei jää kliinikumi poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes vastavalt Sotsiaalministri määrusele 5.12.2004 nr. 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded §6 lg 4:

  Tervisekassa Tartu osakondRiia 142, 50303 Tartu  tartu@haigekassa.ee
  Sotsiaalministeeriumi
  tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon
  Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn info@sm.ee
  TerviseametPaldiski mnt. 81, 10617 Tallinn kesk@terviseamet.ee