Tagasiside ja tänu

  Kas soovite kirjalikku vastust?

  Teie tagasiside on väga oodatud! Parim tänu meie töötajatele on hea sõna. Ootame kõiki teie ettepanekuid ning hindame kaebusi kui võimalust meie töökorraldust parandada.

  Patsientidelt tagasiside saamiseks oleme loonud tänuavalduste, ettepanekute ja kaebuste süsteemi – selle vahendusel kogume nii ettepanekuid kui tähelepanukuid kliinikumis osutatud teenuste kohta.

  Tänuavalduste, ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil kliinikumi patsientidel, nende esindajatel või omastel ja kliinikumi külastajatel. Kõigile vormikohastele avaldustele vastame üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.
  Anonüümsetele avaldustele ei vastata.

  Selleks, et saaksime teie tagasisidet operatiivselt käsitleda, palume Teil:

  Kui Te ei jää kliinikumi poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes vastavalt Sotsiaalministri määrusele 5.12.2004 nr. 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded §6 lg 4:

  Tervisekassa Tartu osakondRiia 142, 50303 Tartu  tartu@haigekassa.ee
  Sotsiaalministeeriumi
  tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon
  Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn info@sm.ee
  TerviseametPaldiski mnt. 81, 10617 Tallinn kesk@terviseamet.ee