Voodipäevatasu

Voodipäevatasu on 2.50 € ühe voodipäeva kohta. Voodipäevatasu võetakse iga haiglas oleku ajal alanud
kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi korral.

Voodipäevatasu ei võeta järgmistel juhtudel:

 • ravikindlustuseta isikult
 • intensiivravi osutamise aja eest
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi korral 
 • alaealise statsionaarse eriarstiabi korral
 • alla 1-aastase lapse hooldajalt
 • intensiivravil viibiva lapse hooldajalt
 • onkoloogilise haigusega ravil viibiva lapse hooldaja
 • tahtest olenemata vältimatu psühhiaatrilise ravi korral 
 • kui haiglasse saabumine ja lahkumine on samal kuupäeval
 • statsionaarse taastusravi korral, kui kaasneb patsiendi omaosalus
 • statsionaarse õendusabi korral, kui kaasneb patsiendi omaosalus
 • korduvhospitaliseerimisel, kui selle põhjuseks on operatsiooni või protseduuri järgne tüsistus;
 • tasulise tervishoiuteenuse osutamisel 
 • patsiendi surma korral

Voodipäevatasu arve esitatakse patsiendile tema viimasel ravipäeval, seda saab tasuda sularahas osakonna sekretäri juures, pangakaardiga klienditeeninduse terminalis (I korrus) või arve alusel ülekandega 7 päeva jooksul.

Alates 1. jaanuarist 2024 tasuvad tartlased järgmiste tervishoiuteenuste eest ise, mida varasemalt toetas Tartu linn: statsionaarse õendusabi omaosalus ja voodipäevatasu. Täpsem info omaosalustasu kohta statsionaarse õendusabi osakonna sekretäri telefonil 731 8956 ja Riigi Teatajas.