Residentuur

Hea arst-resident!

Tartu Ülikooli kliinikum väärtustab kliinilise tööga tihedalt seotud õppimist ja õpetamist ning just seetõttu ootame Teid residentuuri programmi alusel koostatud individuaalse õpingukava koolitustsükleid sooritama ülikoolihaiglasse. Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et meie arst-õppejõud omandaksid üha laiapõhjalisemaid teadmisi õpetamisest ja tagasisidestamist ning seeläbi saame pakkuda Teile teadmiste, kogemuste ja hoiakute omandamist kaasaegsetel meetoditel. 

Residentuur koosneb praktilisest koolitusest (80% üldmahust) ja teoreetilisest koolitusest (20% üldmahust). Praktiline koolitus toimub residentuuri baasasutustes, teoreetilised koolitused viib läbi Tartu Ülikool ning nendel osalemine on residentidele kohustuslik.

Töötasu makstakse arst-residendile riigieelarve vahenditest Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu ülikooli vahel sõlmitud lepingu alusel. Arst-residendiga sõlmitakse kliinikumis tähtajalised töölepingud ajavahemikuks, mil ta kliinikumis töötab. Arst-residendil on õigus lisapuhkusele, mille kestus sõltub proportsionaalselt kalendriaasta tööstaažist kliinikumis. 

Igal residendil on vastava õppetsükli jooksul personaalne juhendaja, kelle ülesandeks on residendi praktiline juhendamine, tagasisidestamine ning hindamine (reaalne juhendaja võib tulenevalt osakonna töökorraldusest muutuda võrreldes kinnitatud õpingukavaga). Vastavate muudatuste eest vastutab osakonnajuhataja.

Kui Teie õppekavas on ees ootamas õppetsükkel Tartu Ülikoolis Kliinikumis, siis palun võtke hiljemalt kaks kuud enne tsükli algust ühendust vastava osakonna juhatajaga (kontaktid leitavad kliinikumi kodulehel). Olenevalt erialast võivad kontaktisikuteks olla ka õppetooli sekretärid, kuid palume teil veenduda, et informatsioon Teie saabumisest on jõudnud ka osakondadeni.

Üks kuu enne õppetsükli algust saadetakse alates 2023. aasta juulikuust Teie isiklikule meiliaadressile infokiri, kus toome Teieni tehnilise informatsiooni lepingu sõlmimisest, arvutikasutaja taotlemisest jm vajalikust, et tagada sujuvam õppetsükli algus meie õppebaasis.

Ootame Teid meie juurde!

Küsimuste korral kirjutage residentuur@kliinikum.ee