Healthcare Transformation Academy

Projekti kestus: 2021-2023

Rahastaja: EIT (European Institute of Innovation and Technology) Health

Projektipartnerid: Karolinska Ülikooli haigla, Karolinska Instituut, Vall d’Hebron Haigla, King´s Health Partners, Erasmus Medical Center, UZ Leuven, Rotterdami linn, Region Stockholm, TU Delft, Medtronic, Philips, Tartu Ülikooli Kliinikum, German Trias I Pujol, Institut Català de la Salut

Eesmärk: anda tervishoiutöötajatele tervishoiuvaldkonna tulevikuoskused, et haiglad saaksid tervishoidu n-ö seestpoolt muutma hakata ning innovatsiooniga süsteemselt tegeleda.

Tegevused:

Kliinikumi roll projektis on piloteerida erinevaid innovatsioonikoolitusi:

  1. baastase “Introduction to Innovation” tutvustab tervishoiuinnovatsiooni põhialuseid;
  2. “Innovation ambassadors” eesmärk on koolitada töötajaid “innovatsioonisaadikuteks”, tekitada organisatsioonisisene innovatsioonivõrgustik ning õpetada neid lahendama oma töös ettetulevaid probleeme (mh teenusedisaini meetoditega).
  3. “Innovation for leaders” on suunatud juhtidele (nt kliinikute, teenistuste ja osakondade juhid, projektijuhid).

Kontakt: Projekti kliinikumi-poolne koordinaator Liina Pääbo, Liina.Paabo@kliinikum.ee, 731 9246 / 514 7906

Lisainfohttps://eithealth.eu/project/healthcare-transformation-academy/