Töökohapõhine praktika

Töökohapõhine praktika on seotud õppekavaga. Praktikat on oodatud sooritama Kliinikumis töötav või tööle asuv inimene. Praktika võimaluste täpsustamiseks võtke palun ühendust Kliinikumi Koolituskeskusega. Praktika tingimused kooskõlastatakse vahetu juhi ja  õppeasutusega ning Koolituskeskus vormistab  praktikalepingu õppeasutusega.

Tööpraktika tervishoiutöötajatele

Tööpraktika eesmärk on anda tervishoiutöötajale vajalik praktiline töökogemus ning täiendada tervishoiuasutuse juures oma ametioskusi ja  -teadmisi välisriigis omandatud kvalifikatsiooni vastavuseksami sooritamiseks. Tööpraktikate korraldamine toimub õppeasutuste (Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) poolt suunatud tervishoiutöötajatele.

Tööalane praktiline koolitus

Tööalast praktilist koolitust e individuaalõpet saab sooritada tervishoiu ja mittemeditsiinilistes valdkondades. Individuaalõppe eesmärk on anda tervishoiutöötajale vajalik praktiline töökogemus ning täiendada tervishoiuasutuse juures oma ametioskusi ja  -teadmisi. Praktilise õppe soovi korral võtke esmalt ühendust oma vahetu juhiga, kes pöördub Kliinikumi Koolituskeskuse poole praktilise koolituse võimaluste ja tingimuste täpsustamiseks.  Praktilise koolituse  alustamise eeltingimuseks on kooskõlastatud koolituskava ja sõlmitud koolitusleping. 

Tööalane praktiline koolitus on tasuline.

Töövaatlus

Töövaatlus on huvipakkuva ameti esindaja või töötaja töö jälgimine konkreetses töökeskkonnas.Töövari on inimene, kes tööd jälgib, töövarju võõrustaja aga inimene, kelle tööd jälgitakse. Töövaatluse eesmärk on jälgida töötaja igapäevatööd, tutvuda otseselt töösse sekkumata ametikohaga seotud tööülesannete ja -keskkonnaga ning mõista töövarjutatava ameti erinevad tahke. Kliinikumis saame pakkuda töövaatlust nii tervishoiuga seotud kui ka mittemeditsiinilistes valdkondades. Töövaatluses osalemiseks vormistatakse töövaatlemis- ja andmekaitse leping. Töövaatlemise sooviga palume pöörduda Kliinikumi Koolituskeskusesse.