Praktikandi meelespea

Uude õpikeskkonda saabudes võite tunda end ootusärevalt, kuid  veidi ebakindlalt. Hea on teada, mida kaasa võtta  ja kuidas paremini toime tulla.

 1. Praktikale tulles võta kaasa
 • nimesilt, millel on Sinu ja kõrgkooli nimi;
 • tööriided ja vahetusjalatsid;
 • praktika dokumendid (praktikaraamat, õpiväljundid jms. võib olla veebikeskkonnas);
 • kehtiv tervisetõend (väljastab perearst).
 1. Praktikal õppimine ja juhendamine
 • Palun alusta praktika ettevalmistusega aegsasti
 • Palun ole aegsasti kohal ning lähtu oma tegevustes Kliinikumi töökorrast, heast tavast ning käitumise ja ​kutsealase tegevuse eetilisi juhistest;
 • Palun ole valmis õppima ja jagama! Tihedas koostöös Kliinikumipoolse juhendajaga loome üheskoos õppimist toetava keskkonna ja omandame uusi teadmisi ning kogemusi;
 • Palun teavita oma praktikajuhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu, kui praktika käigus ilmnevad praktika sooritamist takistavad mured (õppimisraskus, tervislik seisund, haigestumine, puudumine vms);
 • Palun lähtu Kliinikumis õppepraktikal olles kliinikumi andmekaitse, tuleohutuskorralduse, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest;