Ettevalmistus praktikaks

Oled suunatud meile õppepraktikale, tere tulemast! Eduka õppimise tagab hea ettevalmistus ja selleks palume Teil esmalt tutvuda meie kodulehel  www.kliinikum.ee  oleva infoga. Koduleht annab hea ülevaate meie tegevusvaldkondadest, patsientide profiilist ja pakutavatest tervishoiuteenustest.

Praktikaga seonduvast hea ülevaate saamiseks ning praktikakeskkonda sisseelamise soodustamiseks palume kõikidel praktikantidel, kes tulevad meile esimest korda praktikale, läbida e-kursus “Sissejuhatus õppepraktikasse”. Kursus asub Kliinikumi e-õppe keskkonnas Moodle ja on leitav aadressit https://moodle.kliinikum.ee/course/view.php?id=20

Kursuse läbimiseks palume varuda veidi aega, sest kiirustades läbimine ei võimalda kõike omandada ja hiljem vajalikku meenutada. Erilist tähelepanu soovitame pöörata kliinikumi juhtimisdokumentidele ja Kliinikumis kehtivatele töökorra- ja teistele nõuetele.  Enne praktika algust sõlmitakse Sinuga Kliinikumi andmekaitse ja kohustuste leping. 

Lisaks õppepraktikabaasiga tutvumisele tuleb enne praktika algust kontrollida, et Sul on olemas kehtiv tervisetõend, nõutavad vaktsineerimised (kui need on ettenähtud) ja kõik vajalik praktika alustamiseks sh tööriided või kõrgkooli praktikavorm, nimesilt, vahetusjalatsid ning info praktika alustamise kohta. 

Meie meditsiinilinnak on pidevas muutumises, uute korpuste valmimisega võib majas liikumine olla esmalt segadust tekitav. Maja plaani leiad https://www.kliinikum.ee/house-floor/1-korrus/ 

Kohvikud ja muud teenused 

Ühistranspordi võimalused

Toetame aktiivset liikumist. Pakume võimalust jätta oma ratas meie Rattaparklasse.

Praktikakeskkonnas on tööriided kohustuslikud. Riiete mugavamaks vahetamiseks on olemas üliõpilaste garderoobid  G1-061, C005 ja J-1001.