Connected Health klastri ühisarendusprojektid

Rahastajaprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond EAS-i klastrite arendamise toetusmeetmest 600 000 euro ulatuses.

Eesmärk: Connected Health klastri ühiseks eesmärgiks on luua koos uusi teenuseid ja tooteid, mis lahendaksid tervisevaldkonna probleeme. Klastri missioon on tõsta Eesti tervisevaldkonna ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, kasutades selleks tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst tulenevaid võimalusi.

Tegevused: Psoriaasi monitooringu lahenduse loomine Dermtesti pildihalduse platvormil (Jaanuar – Aprill 2021)
Dermtest on juhtpartner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „Dermtest-4-psoriasis: psoriaasi monitooringu lahenduse loomine Dermtesti pildihalduse platvormil“. Projekti partner on SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Arendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond 15 000 euro ulatuses.
Ühisarenduse tulemusena luuakse Dermtesti tarkvarale spetsiifiline moodul psoriaasi haldamiseks: psoriaasi monitooringut ja ravi käsitlust toetav lahendus, mis võimaldab pakkuda terviklikumat ja kvaliteetsemat ravi