Südamehaigete taastusravi kaugteenusmudel

Rahastaja: Tervisekassa

Eesmärk: Parandada südamehaigete patsientide taastusravi kättesaadavust, hõlmatust, tõhusust ning kasutajakogemust. Projektiga hinnatakse kaugteenusmudelina läbiviidud taastusravi oodatavat mõju patsiendi taastusravisoostumusele, elukvaliteedile, tervisetulemitele, teenusega rahulolule ja kuludele võrreldes ambulatoorset taastusravi üksnes kontaktteenusena saavate patsientidega. Projekti lõpus pakutakse piloteeritavale lahendusele välja vähemalt üks võimalik riiklik rahastusmudel.

Koostööpartnerid: Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikool, Mist OÜ.

Kirjeldus: Südameveresoonkonnahaigused on number üks surmapõhjus maailmas. Südamehaigete taastusravi aitab vähendada korduvhaigestumust, kardiaalset suremust, parandab elukvaliteedi ja funktsionaalset võimekust. Eestis saab taastusravi vähem kui 10% südamehaigetest patsientidest. Olemasolev, kontaktteenustel põhinev südamehaigete 8-12 nädalat kestev taastusraviprogramm sobib hästi keskuse lähedal elavatele inimestele, kellel on võimalik 2-3x nädalas kohapeal vastuvõttudel käia. Paljudel patsientidel selliselt taastusravil osalemine ei ole paraku võimalik. Selleks on kliinikumi Arendusfondi toel loodud südamehaigete taastusravi kaugteenusmudel, mille mõju hinnatakse Eesti Haigekassa innovatsioonifondi toel käimasoleva projektiga.

Kontakt: projektijuht Gertu Sõerunurk gertu.soerunurk@kliinikum.ee