Tervishoiu õppepraktika

Suurima tervishoiuasutusena pakume võimalust sooritada õppekava osaks olevaid õppepraktikaid meie erinevates kliinikutes ja osakondades.  Õppepraktika põhieesmärk on luua võimalused õppekava õpiväljundite saavutamiseks, õpitud teadmiste, oskuste ja hoiakute  rakendamiseks  töökeskkonnas professionaalse juhendaja juhendamisel.

Tervishoiu õppepraktikat on oodatud sooritama kõik tervishoiuteenuste osutamisega seotud õppijad (õed, ämmaemandad, bioanalüütikud, füsioterapeudid, hooldusõed jt). 

Õppepraktikale saab tulla vaid õppeasutuse suunamisel. Praktika koordineerimise ja korraldamise aluseks on õppeasutuse ja Kliinikumi vaheline koostöölepe ja praktika korraldamist reguleerivad lepingud või lepingulisad (sh õpiväljundid, jms), mis on abistavaks materjaliks juhendajale.

Edukas ja korda läinud õppepraktika sõltub realistlikult sõnastatud eesmärkidest, õpimotivatsioonist ja õppimisest ning juhendaja konstruktiivsest tagasisidest õppimisele. 

Oluline on ka Sinu tagasiside meie juures õppimisele, selleks palume praktika lõppedes täita praktika tagasiside vormi