Ühendlabor

L. Puusepa 8

Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlabor teostab laboratoorseid analüüse Kliinikumi kliinikutele ja vajadusel ka teistele ravi- ja hoolekandeasutustele. Kõigi teostatavate analüüsidega saab tutvuda ühendlabori kodulehel.

Laboratoorse uuringu tellimusi on võimalik esitada elektroonselt infosüsteemidest Perearst2, Watson ja eHL.

Lisaks on laboratoorset uuringut võimalik tellida paberkandjal. Tellimislehti on võimalik tellida ühendlaborist tel 731 8310 või printida need välja ühendlabori kodulehelt.

Nõudeid ja infot veenivere võtmise kohta leiab ühendlabori kodulehe rubriigist  Uuringumaterjali võtmise juhendid.

731 8316 Ühendlabor, L. Puusepa 8 majas
731 9591 Ühendlabor, Lastekliiniku osakond

Anu Tamm
teenistuse juht
731 9322, 5331 9322
anu.tamm@kliinikum.ee

Pille Mee
ülembioanalüütik
731 9330, 5331 9330
pille.mee@kliinikum.ee

Diana Liivat
sekretär
731 9312
diana.liivat@kliinikum.ee

Krista Lõivukene7319340krista.loivukene@kliinikum.eeL. Puusepa 8 J IIIosakonnajuhatajakliinilise mikrobioloogia osakond
Külli Kuus7318310kylli.kuus@kliinikum.eeL. Puusepa 8osakonnajuhatajavastuvõtu ja logistika osakond
Rain Lehtme7319329rain.lehtme@kliinikum.eeL. Puusepa 8osakonnajuhatajaimmuunanalüüsi osakond
Sirje Leedo7319590sirje.leedo@kliinikum.eeN. Lunini 6osakonnajuhatajalastekliiniku osakond
Tiina Kummik7319219tiina.kummik@kliinikum.eeL. Puusepa 8osakonnajuhatajamükobakterioloogia osakond