Koolituskeskuse üldtingimused

 • 1.1. Kliinikumi Koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus) korraldab täienduskoolitusi lähtudes eelkõige kliinikumi vajadustest. Vabade kohtade olemasolul on oodatud osalema ka teiste tervishoiuasutuste töötajad.

  1.2. Koolituskeskuse koolituskalender sisaldab infot planeeritud koolituste kohta (toimumise aeg ja koht, maht, hind, sisu, koolitajad jm). Koolituskalendrit muudetakse ja täiendatakse jooksvalt.

  1.3. Koolituskeskusel on vajadusel õigus teha muudatusi koolituste programmis ja ajakavas. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-kirjaga.

  1.4. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (üks akadeemiline tund on 45 minutit).

  1.5. Koolituskeskus vastutab koolituste korralduse, koolitusprogrammide koostamise, kvalifitseeritud lektorite kasutamise eest ning kogub ja analüüsib koolitusel osalejate tagasisidet.

  1.6. Koolitused toimuvad eesti keeles. Tellimuskoolitusi korraldatakse võimalusel ka vene keeles.

  1.7. Koolituste jaotusmaterjalide autoriõigused kuuluvad materjali autorile/koostajale. Koolituste jaotus-materjalide kopeerimine, levitamine ja tõlkimine teistesse keeltesse ilma autori kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

  1.8. Koolitajate nõusolekul edastatakse koolitusmaterjalid osalejatele e-kirjaga üldjuhul peale koolitust, koolitajate soovil ka enne koolitust.

 • 2.1. Koolituskalendris oleval koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda koolituskeskuse kodulehel https://koolitus.kliinikum.ee

  2.2. Koolituskeskus saadab registreerunule kohe e-kirjaga kinnituse.

  2.3. Koolitusele registreerunul on koolituse eest tasumise kohustus ning ta aktsepteerib koolituskeskuse koolitusteenuste üldtingimusi.

  2.4. Registreerimisega annad nõusoleku enda registreerimisandmete jagamiseks teiste osalejatega.

  2.5. Koolituse tellimiseks oma asutusse on vaja saata koolituskeskusele aadressile koolituskeskus@kliinikum.ee päring, milles on näidatud soovitava koolituse eesmärk, teemad, sihtgrupp, osalejate arv, koolituse läbiviimise keel, toimumise aeg ja koht.

 • 3.1. Koolitusele registreerunule saadetakse koolituskeskuse poolt e-kirja teel meeldetuletus/kutse koolitusel osalemise kohta 30 kalendripäeva ja 3 tööpäeva enne koolituse toimumist.

  3.2. Koolitusel osaleja saabub koolitusele õigeaegselt, on lugupidav teiste koolitusel osalejate ja koolitajate suhtes ning teavitab, kui hilineb, puudub või peab mingil põhjusel koolituselt varem lahkuma.

  3.3. Koolitusel osaleja nime saab muuta hiljemalt enne koolituse algust kohapeal, muutes osaleja andmed registreerimislehel.

  3.4. Koolitusel osaleja kinnitab koolitusel osalemise oma allkirjaga registreerimislehel.

  3.5. Koolituse täies mahus läbinule või tema kontaktisikule saadab koolituskeskus seda tõendava elektroonilise tõendi/tunnistuse.*
  *Tunnistus väljastatakse koolitustel, mis lõppevad õpiväljundite kontrolliga (eksam või test).

  3.6. Koolituse mõjuva põhjuseta poolelijätmisel osalejat tasumise kohustusest ei vabastata.

 • 4.1. Koolitusel mitteosalemisest palume e-kirjaga teada anda vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist aadressil koolituskeskus@kliinikum.ee või telefonidel 731 8139, 731 8174.
  Teatamata jätmise korral kuulub tasumisele koolituse korraldamisega seotud kulude katteks 50% koolituse maksumusest.

 • 5.1. Koolitusgrupi mittetäitumisel on koolituskeskusel õigus koolitus ära jätta või lükata koolituse toimumine edasi grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest telefoni või e-kirja teel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 päev enne planeeritud toimumise kuupäeva.

 • 6.1. Koolituste maksumus on avaldatud koolituskalendris iga koolituse kirjelduse juures. Koolituse hind sisaldab osalemist auditoorsel koolitusel ja/või praktilistel õppel, õppematerjali ja tõendit/tunnistust koolitusel osalemise kohta. Koolituse hind ei sisalda toitlustamist.

  6.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel pangaülekandega. Arve väljastatakse peale koolituse toimumist registreerumisel märgitud e-posti aadressile.

  6.3. Arve tasumise tähtaeg on 14 päeva. Maksetähtaja ületamisel saadetakse meeldetuletus ja kordusarve. Tasumata arved edastatakse inkassofirmale edasiseks käitlemiseks.

  6.4. Koolituskeskus korraldab koolitusi haigla põhikirja alusel ning seetõttu ei ole võimalik meie koolituste osalemistasu eest taotleda tulumaksu tagastust Maksu- ja Tolliametilt.

  6.5. Tellitavate koolituste puhul määratakse koolituse maksumus hinnapakkumisega.

  6.6. Kliinikum on käibemaksukohuslane. Koolituse hinnad sisaldavad käibemaksu.

 • 7.1. Kliinikum lähtub isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest

 • 8.1. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse esmajoones lahendada läbirääkimiste teel.

  8.2. Pooltevahelised pretensioonid vormistatakse kirjalikult

LISAINFO

Telefon: 731 8139, 731 8174
E-post: koolituskeskus@kliinikum.ee
Koduleht: https://koolitus.kliinikum.ee
SA Tartu Ülikooli Kliinikum personaliteenistus, koolitusosakond L. Puusepa 2, I korrus