Erakorralise meditsiini osakond (EMO)

L. Puusepa 8, M-korpus, I korrus (sissepääs L. Puusepa tn poolt) Vaata kaarti

EMO sissepääsu ees on lubatud vaid peatuda kuni 15 minutit patsientide peale- või mahamineku ajaks. Kiirabihalli ees (kollane märgistus “EMO patsient”) kehtib parkimistsoon YT76. Täpsem parkimisinfo siin.

EMO ukse avamiseks vajutage uksekella vasakul. Teilt küsitakse EMOsse pöördumise põhjust ja EMO ülerahvastatuse vältimiseks palutakse siseneda üksi. Saatja on lubatud sünnitajal, alaealisel lapsel ja erivajadusega inimesel.

EMOs viibides palume kanda kirurgilist maski.

Sõltuvalt erakorralise abi vajadusest, toimub erakorraline vastuvõtt veel järgnevates kliinikutes: naistekliinik (L. Puusepa 8), lastekliinik (N. Lunini 6), kõrvakliinik (J. Kuperjanovi 1), silmakliinik (L. Puusepa 8), stomatoloogiakliinik (L. Puusepa 1a, L. Puusepa 8), psühhiaatriakliinik (Raja 31).

Telefonid:

731 8183 info EMOs viibiva lähedase kohta. Valige palun oma perekonnast üks inimene, kes osakonda helistab, teised lähedased saavad informatsiooni tema käest. See säästab osakonna töötajate aega, mida saab kasutada patsientide eest hoolitsemiseks. Telefoni teel detailset meditsiinilist informatsiooni ei edastata.

731 8111 info kliinikumis viibiva lähedase kohta. Sellelt telefonilt saate infot osakonna kohta, kuhu on Teie lähedane EMOst edasi suunatud.

Helistage perearsti ööpäevaringsele nõuandetelefonile 1220 kui Te soovite teada, kas Teie tervisemure korral on vajalik pöörduda erakorralise meditsiini osakonda või perearsti poole.

EMOs võetakse vastu

 • täiskasvanuid, kellel on hiljuti tekkinud äge terviseprobleem, trauma, mürgistus või muu eluohtlik või potentsiaalselt eluohtlik seisund;
 • lapsi, kellel on kirurgilist sekkumist vajav terviseprobleem (nt haav, põletus, tugev kõhuvalu) või trauma.

Pöörduge kindlasti EMOsse, kui Teil on

 • teadvushäired
 • hingamisraskused
 • krambid
 • valu rinnus või ülakõhus
 • nägemishäired
 • segasus või muu vaimse seisundi häire
 • äkiline või tugev valu
 • verejooks
 • kõnehäired
 • tugev või lakkamatu oksendamine või kõhulahtisus
 • veriköha või -okse
 • trauma
 • valu rinnus >35a mehel, >45a naisel või südamehaigusega patsiendil
 • südamerütmihäire
 • mürgistus, kokkupuude kemikaaliga
 • üldsümptomitega allergiline reaktsioon
 • perevägivalla tagajärjel tekkinud vigastused, mis vajavad fikseerimist

EMOsse pöördumisel

 • võtke võimalusel kaasa eelnevate uuringute andmed, haigusloo väljavõtted ning nimekiri ravimitest, mida tarvitate
 • osakonda sisenemisel võtke järjekorra number (liigitus: traumapatsient, erakorraline haige)
 • esitage oma isikut tõendav dokument (lapsel lapse isikut tõendav dokument)
 • vastake triaažiõe kõikidele küsimustele Teie terviseprobleemi kohta, et täpselt määratleda Teie seisundi erakorralisus ja abivajamise meetod
 • teavitage õde, kui Teil on esinenud allergiaid, Te olete rase või toidate rinnaga.

Erakorralise abi osutamine

EMOs teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte osakonda saabumise järjekorras. Abivajamise kiiruse määramist tervisliku seisundi alusel nimetatakse triaažiks.

Triaaži-kategooriaPatsiendi seisundPatsiendi paigutusAeg arstiabini
I ehk punaneEluohtlik,
vajab ülikiiret abi 
EM saal või
intensiivravi saal 
Kohe 
II ehk oranžPotentsiaalselt eluohtlik,
vajab kiiret abi 
Intensiivravi saalKuni 15 min 
III ehk kollaneMitte-eluohtlik,
vajab edasilükkamatut abi
Jälgimisruum või
intensiivravi saal
Kuni 1 tund
IV ehk roheline Mitte-erakorraline Ootesaal Kuni 3 tundi

Triaažikategooriale vastav arstiabi ooteaeg võib pikeneda juhul, kui osakonna personal on hõivatud eluohtlikus seisundis patsientidega ja Teie seisund ei ole eluohtlik.

Triaaži teostab vastava koolitusega triaažiõde, kes esitab Teile mitmeid tervist puudutavaid küsimusi ning vajadusel mõõdab vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri jne. Kogutud andmete alusel määrab õde Teie triaažikategooria ja vajadusel suunab Teid ootesaali.

Teavitage kindlasti triaažiõde, kui Teie seisund ooteajal muutub või Te soovite lahkuda EMOst. Edasisteks uuringuteks võib olla vajalik Teie söömata ja joomata olek. Konsulteerige eelnevalt traažiõega, kui soovite vahepeal midagi süüa või juua.

Kui Teie terviseprobleem ei ole EMOs käsitletav, antakse Teile soovitused kuhu pöörduda, et oma probleemile lahendus leida.

Visiiditasu

Kliinikumis on ambulatoorse eriarstiabi, sh ka erakorralise meditsiini osakonnas visiiditasu 5 eurot. Visiiditasu ei võeta juhtudel, mis on kirjeldatud SIIN.