Erakorralise meditsiini osakond (EMO)

L. Puusepa 8, G1 korpus, I korrus
Sissepääs hoone vasakult küljelt
Vaata kaarti

Tähelepanu! Seoses uue lastehaigla ehitusega asub EMO sissepääs ajutiselt kiirabi sissepääsu kõrvalt.

Telefonid:

731 8183 info EMOs viibiva lähedase kohta. Valige palun oma perekonnast üks inimene, kes osakonda helistab, teised lähedased saavad informatsiooni tema käest. See säästab osakonna töötajate aega, mida saab kasutada patsientide eest hoolitsemiseks. Telefoni teel detailset meditsiinilist informatsiooni ei edastata.

731 8111 info kliinikumis viibiva lähedase kohta. Sellelt telefonilt saate infot osakonna kohta, kuhu on Teie lähedane EMOst edasi suunatud.

Helistage perearsti ööpäevaringsele nõuandetelefonile 1220 kui Te soovite teada, kas Teie tervisemure korral on vajalik pöörduda erakorralise meditsiini osakonda või perearsti poole.

EMOs võetakse vastu

täiskasvanuid, kellel on

 • hiljuti tekkinud äge terviseprobleem,
 • trauma, mürgistus või muu eluohtlik või potentsiaalselt eluohtlik seisund;

lapsi, kellel on

 • kirurgilist sekkumist vajav terviseprobleem (nt haav, põletus, tugev kõhuvalu),
 • trauma.

Sõltuvalt erakorralise abi vajadusest, toimub erakorraline vastuvõtt veel järgnevates kliinikutes: naistekliinik (L. Puusepa 8), lastekliinik (N. Lunini 6), kõrvakliinik (J. Kuperjanovi 1), silmakliinik (L. Puusepa 8), stomatoloogiakliinik (Raekoja plats 6), psühhiaatriakliinik (Raja 31).

Pöörduge kindlasti EMOsse, kui Teil on

 • teadvushäired
 • hingamisraskused
 • krambid
 • valu rinnus või ülakõhus
 • nägemishäired
 • segasus või muu vaimse seisundi häire
 • äkiline või tugev valu
 • verejooks
 • kõnehäired
 • tugev või lakkamatu oksendamine või kõhulahtisus
 • veriköha või -okse
 • trauma
 • valu rinnus >35a mehel, >45a naisel või südamehaigusega patsiendil
 • südamerütmihäire
 • mürgistus, kokkupuude kemikaaliga
 • üldsümptomitega allergiline reaktsioon
 • perevägivalla tagajärjel tekkinud vigastused, mis vajavad fikseerimist

EMOsse pöördumisel

 • võtke võimalusel kaasa eelnevate uuringute andmed, haigusloo väljavõtted ning nimekiri ravimitest, mida tarvitate
 • osakonda sisenemisel võtke järjekorra number (liigitus: traumapatsient, erakorraline haige)
 • esitage oma isikut tõendav dokument (lapsel lapse isikut tõendav dokument)
 • vastake triaažiõe kõikidele küsimustele Teie terviseprobleemi kohta, et täpselt määratleda Teie seisundi erakorralisus ja abivajamise meetod
 • teavitage õde, kui Teil on esinenud allergiaid, Te olete rase või toidate rinnaga.

Erakorralise abi osutamine

EMOs teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte osakonda saabumise järjekorras. Abivajamise kiiruse määramist tervisliku seisundi alusel nimetatakse triaažiks.

Triaaži-kategooriaPatsiendi seisundPatsiendi paigutusAeg arstiabini
I ehk punaneEluohtlik,
vajab ülikiiret abi 
EM saal või
intensiivravi saal 
Kohe 
II ehk oranžPotentsiaalselt eluohtlik,
vajab kiiret abi 
Intensiivravi saalKuni 15 min 
III ehk kollaneMitte-eluohtlik,
vajab edasilükkamatut abi
Jälgimisruum või
intensiivravi saal
Kuni 1 tund
IV ehk roheline Mitte-erakorraline Ootesaal Kuni 3 tundi

Triaažikategooriale vastav arstiabi ooteaeg võib pikeneda juhul, kui osakonna personal on hõivatud eluohtlikus seisundis patsientidega ja Teie seisund ei ole eluohtlik.

Triaaži teostab vastava koolitusega triaažiõde, kes esitab Teile mitmeid tervist puudutavaid küsimusi ning vajadusel mõõdab vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri jne. Kogutud andmete alusel määrab õde Teie triaažikategooria ja vajadusel suunab Teid ootesaali.

Teavitage kindlasti triaažiõde, kui Teie seisund ooteajal muutub või Te soovite lahkuda EMOst. Edasisteks uuringuteks võib olla vajalik Teie söömata ja joomata olek. Konsulteerige eelnevalt traažiõega, kui soovite vahepeal midagi süüa või juua.

Kui Teie terviseprobleem ei ole EMOs käsitletav, antakse Teile soovitused kuhu pöörduda, et oma probleemile lahendus leida.

Visiiditasu

TÜ Kliinikumis on ambulatoorse eriarstiabi, sh ka erakorralise meditsiini osakonnas visiiditasu 5 eurot.
Visiiditasu ei võeta erakorralise abi osutamisel järgmistel juhtudel

 • vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • rasedatelt rasedakaardi esitamisel
 • alla 2-aastaselt lapselt
 • tahtest olenemata vältimatu psühhiaatrilise ravi korral
 • tasulise tervishoiuteenuste osutamisel
 • ravikindlustuseta isikult
 • Tartu linna lastelt ja noortelt (vanuses 0–19 aastat k.a.) EMO-s ja lastekliiniku erakorralises vastuvõtus vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel välispõhjustest tingitud vigastuste ja eluohtlike seisundite korral (nende eest maksab visiiditasu Tartu Linn):
  • mürgistused ravimite ja bioloogiliste ainetega (sh alkohol),
  • vigastused,
  • võõrkehad,
  • põletused ja söövitused,
  • uppumine,
  • elektrivoolu toime,
  • alajahtumine,
  • anafülaktiline šokk,
  • kehaline väärkohtlemine,
  • ülekuumenemine, kuumarabandus.

Parkimisinfo siin