Ohutusjuhtum

  Kas soovite kirjalikku vastust?

  Patsiendi ohutusjuhtum on tervishoiuteenuse osutamisel ilmsiks tulnud juhtum, mis kahjustas patsiendi tervist ja/või heaolu, põhjustades füüsilise või psühholoogilise kahju, ning juhtum, mis oleks võinud kahjustada patsiendi tervist ja/või heaolu, kuid hoiti ära juhuse või õigeaegse sekkumise tõttu.

  Kliinikumi eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja ohutut tervishoiuteenust. Ravimeeskonna liikmena saate ka Teie anda selle saavutamiseks oma panuse. Selleks palume Teil teada anda mistahes ohutusjuhtumist, mida kogesite või märkasite kliinikumi ravikeskkonnas.

  Ohutusjuhtumist teavitamiseks täitke kõrval olev vorm.

  Lisainfo: Patsiendiohutus Kliinikumis

  Aidake kaasa enda ja teiste patsientide ohutusele haiglas!