Patsientide külastamine

Kliinikumis kehtib COVID-19 PUNANE OHUTASE, mistõttu ei ole patsientide külastamine lubatud (v.a põhjendatud juhtudel kokkuleppel raviarstiga).

Lähedastele mõeldud pakid saab jätta infotöötaja kätte.