Patsientide külastamine

Patsientide külastamine on lubatud neile, kellel on digitaalne või paberkandjal COVID tõend. COVID tõendita külastajatele on külastamine lubatud põhjendatud juhtudel kokkuleppel raviarstiga.

COVID tõend

  • Tõend, et isik on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuri ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.
  • Tõend, et isik on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 RNA testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva.
  • SARS-CoV-2 RNA test, mis on tehtud viimase 72 tunni jooksul.
  • SARS-CoV-2 antigeeni test, mis on tehtud viimase 48 tunni jooksul.
  • Paberkandjal immuniseerimispass.

Sobivaim aeg patsientide külastamiseks on tööpäevadel 14:00-18:00 ning puhkepäevadel 10:00-13:00 ja 14:00-18:00.

Patsiente külastades palume jätta üleriided garderoobi ning kanda kirurgilist maski. Maski saate haigla sissepääsul.