Õe vastuvõtt lastepsühhiaatria erialal

Sihtrühm Vaimse tervise probleemidega laps või nooruk kuni 18. eluaastani
Vastuvõtu sisuLapse/nooruki probleemi täpsustamine. Lisaandmete kogumine. Lastepsühhiaatriga konsulteerimine juhtumi edasise käsitluse osas. Patsiendi terviseseisundi regulaarne jälgimine ja hindamine dünaamikas, terviseriski analüüs.
Medikamentoosse ravi toime/kõrvaltoime jälgimine ning tervisenäitajate regulaarne hindamine ravi perioodi vältel
Õendusprotseduuride teostamine  (EKG, vereanalüüs, uriinianalüüs)
Patsiendi ja tema lähedaste (pereliikmete) nõustamine/juhendamine psüühikahäirega toimetulekul, psühhoemotsionaalse toetuse pakkumine
Patsiendi ja vajadusel tema pereliikmete  elustiilialane nõustamine (päevarežiim, füüsiline aktiivsus)
Patsiendi toimetulekuvõime edendamine võimalustest teavitamise abil: kogemusnõustamine, grupitöö. Vaimse tervise õde ei saa last täiendavatele uuringutele suunata, seda teeb lastepsühhiaater.
Vastuvõtule registreerimineVaimse tervise õe vastuvõtule saab registreerida lapsevanem või seaduslik esindaja. Vastuvõtule pöördumiseks ei ole vaja saatekirja. Ambulatoorsele vastuvõtule saab registreeruda Kliinikumi üldregistratuuri kaudu, telefonil 731 9100. Teeme koostööd Innove Rajaleidja võrgustikuga. Õppenõustamist vajava lapse/nooruki puhul soovitame pöörduda Innove Rajaleidja poole, vajalik informatsioon: https://rajaleidja.innove.ee/ Juhul, kui vastuvõtule pöördumise on algatanud kooli- või lasteaiaõpetaja, on soovitav kaasa võtta õpetaja poolt koostatud iseloomustus.
Vastuvõtuaja tühistamine, muutmineVastuvõtu ajast loobumine telefonil 731 9099
Vastuvõtu toimumise koht ja kontaktidVastuvõtud toimuvad tööpäevadel psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuses aadressil Mõisavahe 34c (Tartu Tervisekeskuse parem tiib, 2. korrus)
Kontaktid: Sekretär 731 8823; Vaimse tervise õde Kadri Kripson 731 8826; Vaimse tervise õde Egle Aul 731 8827; Vaimse tervise õde Marge Sägi 731 8828; Vaimse tervise õde Kaili Olesk 731 8829; Vanemõde Kersti Treial 731 8792
Vastuvõtu kestusEsmase ja korduva vastuvõtu kestus on 60 minutit. Kohtumiste arv, nende regulaarsus/järjepidevus sõltub käsitletava probleemi olemusest ning patsienti toetava võrgustiku olemasolust, ressurssidest (teadlikkus, toimetulekuoskused).
VisiiditasuPsühhiaatri suunamisel, vältimatu abi korras ja korduval pöördumisel visiiditasu ei võeta.
Kui patsient ise otsustab õe vastuvõtule pöörduda, kontakt varasemast on olemas, kuid patsient ei ole aasta jooksul pöördunud ja haigusjuht on suletud, siis peab ta registratuuris tasuma 5€ visiiditasu.
Soovitused vastuvõtule pöördumiselVastuvõtule pöördumisel on soovitav:
Esmakohtumisel:
– lapse/nooruki sündi ja arengut puudutavate  andmete olemasolu
– lapse/nooruki sotsiaalseid ning akadeemilisi oskusi kajastav iseloomustus lastekollektiivist (lasteaed, kool)
– varasemalt läbi viidud uuringute/testide tulemused (võimalusel): logopeed, psühholoog, MRI, EEG
– andmed eriarsti vastuvõtule pöördumiste kohta (neuroloog)
– teave käesolevalt kasutatavate  ja/või varasemalt  kasutatud ravimite  kohta
Korduvvisiidi korral:
– senised toimetuleku toetamiseks kasutatud meetmed
– teave käesolevalt kasutatavate  ja/või varasemalt kasutatud  ravimite  kohta