KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus
Kontakt

Teadus-arendusteenistuse uudised

Meditsiiniinfo keskuse koolitused 2024. aasta talvel ja kevadel (02.01.2024)

Meditsiiniinfo keskus avalikustas 2024. aasta I poolaasta koolituste kalendri.

Koolitustele registreerumine koolituskeskuses https://koolituskeskus.kliinikum.ee/ (palume registreeruda vähemalt 24 tundi enne koolituse algust).

Magistritöö arstide infopädevusest (30.10.2023)

Meditsiiniinfo keskuse infospetsialist Riina Kuik kaitses 30. mail Tallinna Ülikoolis infoteaduste erialal magistrikraadi (cum laude).

Magistritöö teemaks oli „Eesti arstide erialane infokäitumine“ ja eesmärgiks välja selgitada arstide infokäitumise põhijooned, st milliseid infoallikaid kasutatakse erialase info otsinguks, missugused on probleemid ja takistused, mida infootsingul kohatakse. Lisaks uuris töö autor kui kauaaegne infopädevuse-alaste koolituste läbiviija, milline on erialaraamatukogu roll arstide infopädevuse taseme tõstmisel.

Arendusfondi koolitustoetuste abil täiendatakse teadmisi (26.04.2023)

Kliinikumi arendusfondi märtsikuisest taotlusvoorust saavad tuge neli olulist koolitustegevust. Lisaks sellele toetab arendusfond ka mahuka koolituse korraldamist Eestis. Jagatud toetused on ennekõike kantud eesmärgist hoida noorte kolleegide ettevalmistus ja seeläbi kogu Kliinikumi ravitöö teaduspõhisus kõrgel rahvusvahelisel tasemel.

14.–19. maini viiakse arendusfondi toel läbi kliiniliste uuringute kursus, mille eesmärgiks on anda osalejatele üsna praktilised teadmised ja oskused kliinilise uuringu kavandamiseks ja läbiviimiseks. Kursus kestab seitse päeva, külalisõppejõududeks on  nimekad erialaspetsialistid University College of Londonist. Lisaks Briti kogemusele annavad dr Alar Irs ja dr Katrin Kaarna infot Eestis olemasoleva kliiniliste uuringute tugisüsteemi kohta. Kursus koosneb lühiloengutest ja rühmatööst, järjest kogunevate teadmiste alusel on võimalik nädala jooksul arendada oma uuringu ideed ja seda lektoritega arutada.

Kliinikumi uudised

President tunnustas teenetemärkidega Kliinikumi töötajaid (23.02.2024)

President Alar Karis andis iseseisvuspäeva eel, 21. veebruaril üle teenetemärgid, et tunnustada inimesi, kelle igapäevane tegevus laob järjest uusi kihte Eesti hoolivuse, märkamise ja kaitstuse seina. “Neid kõiki liidab ustavus põhimõtetele, millele me tahame näha Eestit toetumas: demokraatiale, õiglusele, tarkusele, järjekindlusele, headusele, ettevõtlikkusele, mõistmisele,” rõhutas riigipea.

President Alar Karis märkis ära ka Kliinikumi töötajate panuse, tunnustades Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgiga ülemarst-õppejõudu ja 1. kliinilise valdkonna juhti prof Aare Märtsonit. Prof Märtson on pühendanud oma elu ortopeedia eriala praktiseerimisele ja arendamisele Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Tartu Ülikoolis. Pikaaegse ortopeediakliiniku juhina on ta edendanud ravi-, õppe- ja teadustööd nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Ta on olnud väga pühendunud oma patsientide ravimisele ning tänu tema tegevusele on abi saanud tuhanded Eesti patsiendid väikestest lastest kuni eakate inimesteni. Lisaks luu- ja liigeshaiguste ravile on prof Märtsoni läbi aastakümnete olnud vastutav suurte liigeste endoproteesimiste eest. Tal on väga suur panus selles, et Kliinikumi liigesproteesimiste ravikvaliteet on Euroopa mastaabis kõrgel tasemel. Muuhulgas tehakse tema käe all väga keerulisi ja erialade üleseid luukasvajate operatsioone ning keerukamate näidisoperatsioonide läbi viimiseks on teda kutsutud koguni India, Tai ja Vietnami haiglatesse.

Kliinikumis aitavad patsiente juhatada navigatsioonirobotid (21.02.2024)

Operatsiooniõde hoolitseb patsiendi eest tema kõige haavatavamal hetkel (15.02.2024)

Oled patsient?

Patsiendiinfo andmebaasist leiad enda jaoks kõik vajaliku.
Vaata lähemalt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram