KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus
Kontakt

Teadus-arendusteenistuse uudised

Magistritöö arstide infopädevusest (30.10.2023)

Meditsiiniinfo keskuse infospetsialist Riina Kuik kaitses 30. mail Tallinna Ülikoolis infoteaduste erialal magistrikraadi (cum laude).

Magistritöö teemaks oli „Eesti arstide erialane infokäitumine“ ja eesmärgiks välja selgitada arstide infokäitumise põhijooned, st milliseid infoallikaid kasutatakse erialase info otsinguks, missugused on probleemid ja takistused, mida infootsingul kohatakse. Lisaks uuris töö autor kui kauaaegne infopädevuse-alaste koolituste läbiviija, milline on erialaraamatukogu roll arstide infopädevuse taseme tõstmisel.

Meditsiiniinfo keskuse koolitused 2023. aasta sügisel (25.09.2023)

Meditsiiniinfo keskus avalikustas 2023. aasta II poolaasta koolituste kalendri.

Koolitustele registreerumine koolituskeskuses https://koolituskeskus.kliinikum.ee/ (palume registreeruda vähemalt 24 tundi enne koolituse algust).

Arendusfondi koolitustoetuste abil täiendatakse teadmisi (26.04.2023)

Kliinikumi arendusfondi märtsikuisest taotlusvoorust saavad tuge neli olulist koolitustegevust. Lisaks sellele toetab arendusfond ka mahuka koolituse korraldamist Eestis. Jagatud toetused on ennekõike kantud eesmärgist hoida noorte kolleegide ettevalmistus ja seeläbi kogu Kliinikumi ravitöö teaduspõhisus kõrgel rahvusvahelisel tasemel.

14.–19. maini viiakse arendusfondi toel läbi kliiniliste uuringute kursus, mille eesmärgiks on anda osalejatele üsna praktilised teadmised ja oskused kliinilise uuringu kavandamiseks ja läbiviimiseks. Kursus kestab seitse päeva, külalisõppejõududeks on  nimekad erialaspetsialistid University College of Londonist. Lisaks Briti kogemusele annavad dr Alar Irs ja dr Katrin Kaarna infot Eestis olemasoleva kliiniliste uuringute tugisüsteemi kohta. Kursus koosneb lühiloengutest ja rühmatööst, järjest kogunevate teadmiste alusel on võimalik nädala jooksul arendada oma uuringu ideed ja seda lektoritega arutada.

Kliinikumi uudised

Kliinikum toetab patsiente raamaturaviga (01.12.2023)

Raamaturavi on Tartu Ülikooli Kliinikumi uus projekt, mille eesmärk on toetada patsientide, külastajate ja ka töötajate vaimset heaolu elamuste kaudu, mida pakuvad raamatud ja mängud. Idee sündis patsientide tagasisidest, kelle hinnangul on avalikel aladel vähe tegevusi, millega haiglas veedetud aega sisustada ning lohutust, teadmisi ja rõõmu leida.

Patsiente ootavad raamaturavi riiulitel raamatud, mille vahelt leiab järjehoidja koos kutsega sukelduda raamatute põnevasse maailma ning palvega raamat pärast läbilugemist tagasi tuua, et teisedki seda nautida saaksid.

Kliinikum kuulutab välja stipendiumid rakenduskõrgharidust omandavatele õppuritele (29.11.2023)

Lapse turvaline ja toetav keskkond täna toetab õnnelikumat, targemat ja rahumeelsemat ühiskonda homme (21.11.2023)

Oled patsient?

Patsiendiinfo andmebaasist leiad enda jaoks kõik vajaliku.
Vaata lähemalt
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram