KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Andmebaasid

TÜ Kliinikumi andmebaasid

Synbase
Tervisekassa rahastatav teabehalduse otsusetoe teenus
Sisaldab andmebaase:
Dynamed on juhtiv tõenduspõhise meditsiini referentsbaas, mida on korduvalt valitud maailma parimaks kliiniliste otsuste tugisüsteemiks (2021, 2022). DynaMed katab kõik kliinilised erialad, kokku 22 000 käsitlusjuhendit. DynaMedi sisu uuendatakse pidevalt, selleks jälgitakse üle 550 eelrentseeritava meditsiiniajakirja ja 200 erialaseltsi juhiseid.
EBM-ravijuhendid on Soome arstide seltsi Duodecim poolt loodud ravijuhendite andmebaas, millest kohalik versioon 13 keeles. EBM-ravijuhendite eestikeelne versioon sisaldab üle 1000 Cochrane-põhise ravijuhendi.
Medbase ravimite andmebaasid on kasutusel enam kui 15 riigis. Eestikeelne terviklahendus sisaldab ravimite koostoimete andmebaasi (Inxbase), kõrvaltoimete rakendust (Riskbase), rasedusinfot (Gravbase) ning imetamisinfot (Lactbase).

UpToDate on vahend, mis aitab leida kiiresti ravi- ja patsiendiinfot, pilte, graafikuid, algoritme jne.
Sisaldab meditsiinilisi kalkulaatoreid ja ravimite koostoimete andmebaasi

Medline on maailma juhtiv meditsiiniline andmebaas, mis pakub informatsiooni ligi 4800 meditsiinialasest ajakirjast.

Ajakirjad

Micromedex
Ravimialane andmebaas - DRUGDEX®System, DISEADESDEXTM Emergency Medicine, POISINDEX®System, CareNotes®System

TÜ andmebaasid

AccessMedicine
Kirjastuse McGraw-Hill meditsiiniraamatute andmebaas. Osa enne andmebaasis STAT!Ref saada olnud raamatuid leiate nüüd siit.

Cochrane Library
Tõenduspõhise meditsiini andmebaaside kogu, sisaldab andmebaase Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Cochrane Clinical Answers

WEB of Science
Abivahend teaduspublikatsioonide leidmiseks.

ScienceDirect
Sisaldab ajakirjaartiklite täistekste ja referaate 1200 teadusajakirjast

Wiley Online Library
Endise Blackwell Synergy andmebaasi ajakirjad leiate siit

SpringerLink
Sisaldab 500 kirjastuse Springer teadusajakirja
Meditsiinialaste ajakirjade nimekiri

Cambridge Journals Online
Juurdepääs Cambridge University Press kirjastuse 163 ajakirja täistekstidele.

Oxford University Press
Oxfordi Ülikooli kirjastuse e-ajakirjade andmebaas

Scopus on kirjastuse Elsevier Science bibliograafiline andmebaas, mis refereerib üle 15 000 teadusajakirja. Andmebaas on multidistsiplinaarne, välja on jäetud vaid humanitaarteaduste ajakirjad. Kirjastuse hinnangul sisaldub andmebaasis umbes 80% rahvusvahelistest eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest.

SAGE Research Methods
Uurimismeetodeid kajastav andmebaas sisaldab üle 640 raamatu, käsiraamatuid, teatmeteoseid, videomaterjale.

Vaba juurdepääsuga andmebaasid

PubMed
Internetis vabalt kättesaadav biomeditsiinialane andmebaas.

Orphanet
Internetis tasuta ligipääsetav enam kui 6000 haruldasema (enamasti geneetilise) haiguse andmebaas

FindZebra
Otsingumootor info leidmiseks haruldaste haiguste kohta. FindZebra on loodud Taani teadlaste poolt ja on mõeldud kasutamiseks ainult meditsiinitöötajatele.

PEDro
Füsioteraapia-alane tõenduspõhine andmebaas

Trip Database
Vaba juurdepääsuga tõenduspõhise meditsiini andmebaas.

SUMSearch
Eri andmebaaside vaheline pidevalt uuendatav otsingumootor, mis otsib informatsiooni üheaegselt eri allikatest – eelretsenseeritud originaaluurimustest, süstemaatilistest ülevaadetest ja ravijuhenditest. Tulemused süstematiseeritakse automaatselt. Kasutatavad andmebaasid: PubMed, DARE ja National Guideline Clearinghouse.

BioMed Central
Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud teadus-, tehnoloogia ja meditsiiniajakirjade andmebaas.

Medscape
Meditsiini (eriti kirurgia- ja pediaatria-alaste) artiklite andmebaas.

SearchingPediatrics.com
Otsingumootor pediaatria-alase eelretsenseeritud meditsiini-info otsimiseks ja leidmisest erinevatest allikatest (nt AAP Policies, ajakiri Pediatrics, MMWR, eMedicine, Merck Manual jt)

SearchingRadiology.com
Otsingumootor radioloogia-alase eelretsenseeritud meditsiini-info otsimiseks ja leidmisest erinevatest allikatest (nt eMedicine, American Journal of Neuroradiology jt)

CAM-QUEST
Alternatiivmeditsiinialane andmebaas.

Directory of Open Access Journals
Vaba juurdepääsuga ajakirjade andmebaas.

Directory of Open Access Books
Vaba juurdepääsuga raamatud stomatoloogia, meditsiini, õenduse ja rahvatervise alalt.

Diseases Database
Internetis vabalt kättesaadav indeks inimeste haigustest, sümptomitest, põhjustest ja ravimitest.

NICE Evidence search
Tõenduspõhise informatsiooni andmebaas.

NCBI Bookshelf
USA rahvusliku meditsiiniraamatukogu raamatute andmebaas.

Epistemonikos on suurim süstemaatiliste ülevaadete allikas ning sisaldab suurt hulka muud tüüpi kliiniliste uuringute kokkuvõtteid.

ClinicalTrials.gov on kliiniliste uuringute register, kuhu on kokku kogutud info nii eraviisiliselt kui riiklikult rahastatud kliiniliste uuringute kohta üle kogu maailma.

PROSPERO on süstemaatiliste ülevaadete protokollide register.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram