KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Kontakt

Teadus-arendusteenistus

Lembitu 24, 50406 Tartu

Joel Starkopf

Teadus-arendusjuht
joel.starkopf@kliinikum.ee

Kliiniliste uuringute keskus

Katrin Kaarna

Keskuse juhataja
+372 737 4119
katrin.kaarna@kliinikum.ee

Kompetents: nõustamine kliiniliste teadusuuringute üldküsimustes, kliiniliste teadusuuringute läbiviimise korras TÜ Kliinikumis, uuringukeskuste ja uurijate valikus, planeeritava projekti eelarve kokkupanekus. On sertifitseeritud heade kliiniliste tavade ekspert. Esmakontakt kõigis kliiniliste ravimiuuringute planeerimisega seotud küsimustes. CDL-Estonia mentor

Riina Janno

akadeemiline monitoorija
+372 529 8508
riina.janno@kliinikum.ee

Kompetents: kaheksateist aastat kogemust rahvusvahelises kliiniliste uuringute valdkonnas erinevate näidustustega I kuni IV faasi kliinilistes uuringutes. Kompetents: nõustamine kliiniliste uuringute eetikakomitee ja Ravimiameti taotluse koostamisel, kliinilistes uuringutes kasutatavate standardkorralduste osas; kliiniliste uuringute monitoorimine alates uuringueelse visiidiga lõpetades uuringu sulgemisvisiidiga.

Kati Karu

teadusprojektide spetsialist
+372 737 5323
kati.karu@kliinikum.ee

Evelin Lehtoja

assistent
+372 737 4118
evelin.lehtoja@kliinikum.ee

Aigar Ottas

biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
aigar.ottas@kliinikum.ee

Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid.

Tanel Traks

biopankade ja andmekogude kvaliteedijuht
tanel.traks@kliinikum.ee

Kompetents: biopangandusega seonduv – proovide hoiustamine, andmebaasid.

Innovatsiooni ja digitervise osakond

Gertu Sõerunurk

innovatsioonispetsialist
+372 5354 1455
gertu.soerunurk@kliinikum.ee

Liina Pääbo

projektijuht
+372 731 9246
liina.paabo@kliinikum.ee

Meditsiiniinfo keskus

medinfo@kliinikum.ee

Ivika Rande

infospetsialist
+372 731 8185
ivika.rande@kliinikum.ee

Riina Kuik

infospetsialist
+372 731 8189
riina.kuik@kliinikum.ee

Piret Truu

infospetsialist
+372 731 8188
piret.truu@kliinikum.ee

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram