KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Koolitused

Koolitused 2024. aasta I poolaastal

18. jaanuarDynamed
31. jaanuarBaaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks
01. veebruarKirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine
08. veebruarOtsingustrateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni
15. veebruarPubMed
22. veebruarViitehaldustarkvara Zotero
29. veebruarDynaMed
07. märtsMicromedex
14. märtsKirjanduse otsing tõenduspõhise meditsiini andmebaaside põhjal
21. märtsDynaMed
28. märtsBaaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks
04. aprillPICO küsimuse koostamine ja kirjanduse otsing erinevates andmebaasides. Tulemuste tõenduspõhisuse hindamine
11. aprillKirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine
18. aprillDynaMed
25. aprillPubMed
02. maiViitehaldustarkvara Zotero
09. maiMicromedex
16. maiDynaMed
22. jaanuar - 03. märtsE-kursus "Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted"
04. märts - 31. märtsE-kursus "Abivahendid parema otsistrateegia ülesehitamiseks ja kontrollimiseks"
01. aprill - 05. maiE-kursus "Otsingu strateegia ülesehitamine meditsiinialase teaduskirjanduse andmebaasides"

Kõik koolitused toimuvad Zoomis, e-kursused toimuvad Kliinikumi Moodle keskkonnas

Koolitustele registreerumine koolituskeskuses (palume registreeruda vähemalt 24 tundi enne koolituse algust)

E-kursustele registreerumine medinfo@kliinikum.ee, telefon 7318185

Lisateave koolituste kohta medinfo@kliinikum.ee, telefon 7318185

DynaMed

18. jaanuar 10.00 – 10.45
29. veebruar 14.00 – 14.45
21. märts 10.00 – 10.45
18. aprill 14.00– 14.45
16. mai 10.00 – 10.45

DynaMedis on üle 20 000 tõenduspõhise käsitlusjuhendi, 7600 pilti ning 650 meditsiinilist kalkulaatorit 39 kliinilise valdkonna kohta. Andmebaasi ajakohastatakse pidevalt, kasutades infoallikatena üle 550 eelrentseeritava meditsiiniajakirja ja 200 erialaseltsi juhiseid. Kliinilisi soovitusi ja tõendusmaterjali kvaliteeti  hinnatakse GRADE metodoloogia järgi.

Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks

31. jaanuar 13.00 – 16.00
28. märts 09.00 – 12.00

OVID Medline – Basic Search. MicroMedex HealthCare, CareNotes. Synbase, DynaMed. PubMed – lihtotsing.

Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine

01. veebruar 09.00 – 12.00
11. aprill 13.00 – 16.00

Põhimõisted. Küsimuse sõnastamine. Terminite määratlemine. Otsingustrateegia ülesehitamine, terminite kasutamise võimalused. Otsingustrateegia teostamine. Lõpliku strateegia kontrollimine. Otsingu dokumenteerimine.

Otsingustrateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni

08. veebruar 13.00 – 16.00

Otsiterminite määratlemine: traditsioonilised meetodid ja internetipõhised tööriistad. Olemasoleva kirjanduse mahu ja kättesaadavuse hindamine. Küsimuse mõisteteks eraldamine. PRESS 2015 projekt: otsistrateegia kontrollimine. Peamiste vigade vältimine: tagasivõetud artiklid, errata, kommentaarid, otsitulemuste uuendamine

PubMed

15. veebruar 13.00 – 16.00
25. aprill 09.00 – 12.00

Otsingu põhitõed: loogikaoperaatorid, kärpimine, fraasiotsing. Otsinguvõimalused: lihtotsing, liitotsing, piirangute kasutamine, täistekstide otsing. Otsingute salvestamine ja ajalugu. MeSH-otsing. Clinical Queries

Viitehaldustarkvara Zotero

22. veebruar 10.00 – 10.45
02. mai 14.00 – 14.45

Kuidas koguda, hallata, salvestada ja jagada teavet viitehaldustarkvarade kasutamisel. Kuidas sisestada viiteid ja bibliograafiaid.

Micromedex

07. märts 10.00 – 10.45
09. mai 14.00 – 14.45

Teabepõhine otsustustugi, mis aitab leida tõenduspõhist infot raviotsuste tegemise toetamiseks.  Andmebaas sisaldab infot haiguste, ravimite ja toksikoloogia valdkonnast. Lisaks CareNotes, mis sisaldab patsientidele mõeldud infolehti haiguste, ravimite ja protseduuride kohta.

Kirjanduse otsing tõenduspõhise meditsiini andmebaaside põhjal

14. märts 13.00 – 16.00

Tõenduspõhine meditsiin (EBM). PICO-meetod ja selle rakendamine küsimuse püstitamisel. Andmebaasid OVID Medline, PubMed, Micromedex, DynaMed, Cochrane Library, TRIP ja Epistemonikos

PICO küsimuse koostamine ja kirjanduse otsing erinevates andmebaasides. Tulemuste tõenduspõhisuse hindamine

04. aprill 13.00 – 16.00

Infopäringu sõnastamine, PICO-meetod ja selle rakendamine otsingute tegemisel erinevates andmebaasides.  Tulemuste hindamine.

E-kursus "Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted"

22. jaanuar - 03. märts

6 nädalat
Kursuse teemad:
- Ülevaade infoallikatest.
- Infokirjaoskuse põhimõisted. Infootsingu oskuste omandamine andmebaasides (päringu koostamine, märksõnaotsing, võtmesõnaotsing, otsingutulemuste hindamine)
- PICO-meetodi tutvustus
- Andmebaaside tutvustused
- Viitehaldustarkvara Zotero

E-kursus "Abivahendid parema otsistrateegia ülesehitamiseks ja kontrollimiseks"

04. märts - 31. märts

4 nädalat
Kursuse teemad:
- Otsiterminite määratlemine, tekstianalüüsi ja teksti visualiseerimise tööriistad
- Olemasoleva kirjanduse mahu ja kättesaadavuse hindamine
- Otsingustrateegia kontrollimine, PRESS 2015 projekt ja kontrollküsimustik
- Vead otsingute tegemisel. Kuidas leida üles tagasivõetud artiklid, ilmunud artiklites tehtud parandused, kommentaarid
- Otsingutulemuste uuendamine

E-kursus "Otsingu strateegia ülesehitamine meditsiinialase teaduskirjanduse andmebaasides"

01. aprill - 05. mai

5 nädalat
Kursuse teemad:
- Infopäringu ülesehitamiseks vajalike otsiterminite valimine
- Terminite kasutamise võimalused (kärpimine, otsing metamärgiga, Boole´i operaatorid jts)
- Probleemid, mis võivad ette tulla, kui infopäring on juba sooritatud, ja mida sellistel puhkudel ette võtta
- Leitud tulemuste analüüsimine, otsingustrateegia kontrollimine, otsingute dokumenteerimine

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram