KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Kliiniliste uuringute keskus

Kliiniliste uuringute keskus kasutab Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi infrastruktuuri ning koondab endas teadusuuringute läbiviimiseks vajalikud tipptehnoloogiad ja kompetentsi.

Ülikooli ja Kliinikumi kliiniliste uuringute keskus:

 • Üle-eestiline kompetentsikeskus
 • Ülikooli ja kliinikumi võimekuste kooskasutamine, partnerite kaasamine
 • Eesmärk tagada tipptasemel meditsiinialaste eksperimentaaluuringute ning kliiniliste teadus- ja ravimuuringute läbiviimine

Tänapäeva rahvusvaheline kliiniliste teadusuuringute maastik on pidevas arengus: täienevad andmed haiguste etioloogiast ja patogeneesist, lisanduvad uued bioressursid ja biopangad, erinevatest riiklikest ja rahvusvahelistest andmekogudest laekuvad andmed loovad uusi võimalusi teaduspõhiste uuringute läbiviimiseks ja juba kogutud andmete analüüsiks. Rahvusvaheline ravimitööstus liigub kiirelt efektiivsete ja tulupõhiste kliiniliste uuringute läbiviimise mudelite suunal. Jõuliselt areneb uus trend: uurija poolt algatatud ja koostöös ravimitööstusega planeeritavad teadusprojektid.

Riikliku ja rahvusvahelise konkurentsivõime ning koostöö edasiseks laiendamiseks on võtmetähtsusega uuringutega tegelevate arstide, teadurite, doktorantide, residentide ning uuringumeeskondade toetamine.

Kõik kliiniliste uuringute keskuse tegevused on suunatud sellele, et luua uurijatele toetav keskkond teadusuuringute läbiviimiseks. 

Põhitegevused

Teadusuuringute läbiviimise korralduse ja standardse menetlemise tagamine.

 • Teadusuuringutega seotud erinevate osapoolte kokkuviimine.
 • Kliinikumi teadusuuringute registri pidamine ja kaasajastamine, kooskõlastuste väljastamine teadusuuringute läbiviimiseks, kaasajastatud andmevoo tagamine statistika töölauale.
 • Kliinikumi teadusuuringute korra väljatöötamine ja kaasajastamine.
 • Kliiniliste teadus- ja arenduslepingute läbivaatamine ja täitmise jälgimine.
 • Sertifitseeritud Heade kliiniliste tavade koolituste läbiviimine.
 • Teadusuuringute kvaliteedikontrolli rakendamine.
 • Eetiliste ja andmekaitseliste sisendite andmine kliiniliste teadusuuringute kooskõlastamiseks esitatavatesse materjalidesse ja projektitaotlustesse.

 Andmekogude ja bioloogiliste materjalide kogude standardse käsitlemise tagamine.

 • Kliiniliste teadusuuringute põhiste andmekogude loomine, nõustamine.
 • Puusepa 8 tsentraalse ja hajusasustusega bioloogiliste materjalide kogude haldamine.
 • Vastavasisuliste koolituste läbiviimine.

Teaduskommunikatsioon, koostöö edendamine TÜ valdkondade ja instituutidega ning teiste teadus-arendusasutustega, Eesti haiglate, ettevõtete, riigiasutuste ja välispartneritega.

Muud tegevused, mis toetavad Kliinikumi teadus-arendusteenistuse ja TÜ meditsiiniteaduste valdkonna igapäevast tegevust ja arengustrateegiat.

Lisategevused

 • Teadusprojektide taotluste ettevalmistamine ja koordineerimine, sh eelarvete koostamine.
 • Teadusprojektide administreerimine, eelarve täitmise jälgimine, vahe- ja lõppraportite koostamine, koosolekute korraldamine ja memode sõnastamine, projekti täitjatega töölepingute sõlmimine.
 • Eesti Lasteuuringute võrgustiku ja Seksuaaltervise uuringute keskuse tegevusse panustamine.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram