KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Teadus-arendusprojektid

Kliinikumi teadus-arendustöö toimub tihedas koostöös Tartu Ülikooliga, enamuses teadusprojektides on kaasatud nii ülikooli kui ka Kliinikumi töötajad. Teadustöö rahastuse tagavad kas ülikooli poolt juhitud lepingud (Eesti teadusagentuuri, Euroopa Komisjoni projektid) või otse Kliinikumiga sõlmitud lepingud (meditsiiniseadmete tootjate/ravimfirmade rahastatud kliinilised uuringud, Eesti sisesed innovatsiooniprojektid (Tervisekassa jt), Euroopa rahastatud teadus-arendusprojektid (EL Horizon, EIT Health jt). Olulise uue rahastusmeetmena on alates 2021. aastast käivitatud Kliinikumi arendusfondi toetused.


Kliinikumi arendusfondist said 2023. aastal rahastuse 12 teadus-arendusprojekti kogusummas 949 500 eurot. Lisaks eraldati 106 496 eurot 23 koolitustegevuseks, st töötajate praktiseerimiseks välismaa haiglates või erialaste koolituste korraldamiseks Eestis.

31. detsember 2023. aasta seisuga oli Kliinikumis töös 333 erinevat teadusuuringut. Neist 78 on akadeemilised mittesekkuvad ja 11 sekkuvad uuringud, 30 ravimifirma või meditsiiniseadme tootja kliinilised uuringud. 2023. aasta jooksul algatati kokku 119 uut teadusuuringut.


Ülevaade Kliinikumiga sõlmitud teadus-arendustöö lepingutest ning Kliinikumi arendusfondi toel töös olevatest projektidest on juuresolevates alamenüüdes.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram