KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Teenused

Kliiniliste uuringute keskuse teenused:

Projektijuhtimine
Kvaliteedijuhtimine
Uuringute monitoorimine
Nõustamine eetikakomiteele ja Ravimiametile esitatavate dokumentide osas
Biopangandus
Uuringu andmebaasi loomine REDCap tarkvaras

Erinevad koolitusprogrammid

Kliiniliste uuringute keskuse üldine hinnakiri:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram