Kliinikum arvudes

Tartu Ülikooli Kliinikumi statistika töölaud on mugav ja kiire võimalus saada ülevaade kliinikumi tegevustest. Töölaud sisaldab andmeid alates aastast 2017, milleks on kliinikumi üldandmed, töötajate statistika, teadus- ja arendustöö statistika ning üldised andmed ravitöö kohta.

Töötajate statistika võimaldab nii kliinikumi kohta tervikuna kui ka üksuste kaupa analüüsida ametikohtade jaotust, töötajate haridust ja vanuselist koosseisu. Samuti on töölaual võimalik saada detailne ülevaade töötajate poolt läbitud koolitustest.

Ravitöö andmed pärinevad eHL andmebaasist ning töölaualt leiab andmed statsionaarse ravi, päevaravi, ambulatoorse ravi ja erakorralise meditsiini kohta. Andmeid on võimalik otsida iga struktuuriüksuse kohta eraldi, nii valdkonna, kliiniku kui ka osakonna tasandil.

Teadus- ja arendustöö rubriigis esitatakse andmed publikatsioonide, alustatud ja aktiivsete teadusuuringute ning töötajate rahvusvahelist mõjukust näitavate avaldatud publikatsioonide viidatavuse kohta erinevates andmebaasides.

Kliinikumi töölaua andmeid kasutades palume lisada ka vastav viide (Allikas: Tartu Ülikooli Kliinikumi statistika töölaud).

Tartu Ülikooli Kliinikumi statistika töölaud