Nõukogu

Kristjan Vassil, nõukogu esimees

Kristjan Vassil on omandanud 2012. aastal doktorikraadi riigiteadustes Euroopa Ülikoolis Instituudis Firenzes, Itaalias ning magistrikraadi 2007. aastal Tartu Ülikoolis meedia ja kommunikatsiooni erialal. Alates 2016. aastast töötab Kristjan Tartu Ülikooli kaasprofessorina tehnoloogiauuringute erialal. Tema uurimisrühm keskendub infotehnoloogia mõjude kvantitatiivsele hindamisele, e-riigi suurandmete analüüsile ning prognoosivate digitaalsete teenuste prototüüpimisele. Alates 2017. aastast töötab Kristjan Tartu Ülikooli teadusprorektorina, samast aastast on ta Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige. 2020. aastal juhtis Kristjan nõukogu ülesandel Tartu Ülikooli Kliinikumi struktuuri- ja juhtimisreformi töörühma.

Urmas Klaas, nõukogu liige

Urmas Klaas on lõpetanud Tartu ülikooli ajalooteaduskonna ning kaitsnud magistrikraadi ajaloo erialal. Urmas Klaas on olnud Riigikogu liige, Põlva maavanem, Haridus- ja Teadusministeeriumi teabejuht ja teabekorralduse osakonna juhataja, ajalehe Postimees toimetaja, arvamustoimetuse ja Tartu toimetuse juhataja, peatoimetaja asetäitja ja peatoimetaja ning Tartu Ülikooli Eesti ajaloo õppetooli assistent, lektoraadi juhataja, lektor. Urmas Klaas valiti Tartu linnapeaks 17. novembril 2017.

Urmas Klaasi on autasustatud Saksamaa Liitvabariigi Suur Teeneterist tähega, Kaitseliidu eriklassi teenetemedali, Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärgi ja Poola Vabariigi Kuldse Teeneteristiga.

Eero Vasar, nõukogu liige

Eero Vasar on lõpetanud Tartu Riiklik Ülikooli arstiteaduskonna ning läbinud kaitsnud meditsiinikandidaadi ja meditsiinidoktori kraadi Tartu Ülikoolis. Eero Vasar on füsioloogia korraline professor ning Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja

Professor Vasar on Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik ja juhatuse liige. Ta on pälvinud Eesti Vabariigi Punase Risti III järgu ordeni, Eesti Vabariigi Teaduspreemia meditsiini alal, Eesti Teaduste Akadeemia Karl Sclossmanni medal.

UT160518AT052  Eero Vasar   bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja füsioloogia osakonna juhataja akadeemik, inimese füsioloogia professor, dr. med (arstiteadus) Foto Andres Tennus/Tartu Ülikool   *** Local Caption *** Füsioloogia osakond  Bio- ja siirdemeditsiini instituut  Ravila 19

Kaspar Kokk, nõukogu liige

Kaspar Kokk on lõpetanud 2001. aastal Miina Härma Gümnaasiumi. Samal aastal astus ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. Aastatel 2006–2011 kuulus Kaspar Kokk Eesti murdmaasuusatamise rahvuskoondisesse, osaledes kahel korral olümpiamängudel ja neljal korral maailmameistrivõistlustel.

Peale sportlaskarjääri lõppu on Kaspar Kokk tegutsenud ettevõtluses, poliitikas ja ühiskondlikus tegevuses. Ta on muuhulgas kuulunud Eesti Suusaliidu juhatusse, SA Pärnu Haigla nõukogusse ja RMK nõukogusse. Kokk on Isamaa erakonna juhatuse liige ja Tartu piirkonna esimees. 2022 sügisel valiti ta Tartu linnavolikogu esimeheks.

Heljo Pikhof, nõukogu liige

Heljo Pikhof on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on töötanud Tartu Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu esimehena aastatel 1990–1993 ning Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu juristina aastatel 1993–1999. Pikhof on olnud EV sotsiaalministri nõunik, Põhjamaade Ministrite Nõukogu infobüroo projektijuht, Riigikogu Mõõdukate fraktsiooni nõunik, Tartu Lennukolledži jurist ning  Euroopa Parlamendi liikme nõunik.

Pikhof on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ning Riigikogu liige.

Merike Saks, nõukogu liige

Merike Saks on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ja kaitsnud magistrikraadi nii Tartu Ülikoolis avaliku halduse erialal kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtluse digitaliseerimise valdkonnas. Merike Saks on töötanud Elroni juhatuse esimehena, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantslerina ja asekantslerina, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste  direktorina ja Eesti Standardikeskuse tegevdirektorina. Alates 2021. aasta aprillist on ta Rahandusministeeriumi kantsler.

Maarjo Mändmaa, nõukogu liige

Maarjo Mändmaa on lõpetanud 1996. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemia korrektsiooni kolledži kriminoloogia eriala cum laude ja õppinud avaliku haldust Tartu Ülikooli ning haldusjuhtimist Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris.

Aastatel 1996–2000 oli Mändmaa Justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse osakonna juhataja, 2000–2002 Justiitsministeeriumi siseauditi osakonna juhataja ja aastatel 2002–2007 Sotsiaalministeeriumi kantsler. Alates 2007. aastast on ta juhtinud AS-i Hoolekandeteenused. Lisaks on ta Praxise nõukogu esimees ja MTÜ Sõbralik Eesti juhatuse liige ning MTÜ Naabrivalve asutajaliige.

Maarjo Mändmaad on autasustatud Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

Kolonelleitnant dr Ahti Varblane, nõukogu liige

Ahti Varblane on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja läbinud erakorralise meditsiini residentuuri. Ta on töötanud Tartu Kiirabis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis erakorralise meditsiini arst-õppejõuna. Alates 1998. aastast on dr Varblane Kaitseväe teenistuses ja alates 2004. aastast on ta Kaitseväe Akadeemia Sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülem-arst.

Kolonelleitnant Ahti Varblane on Eesti Kaitseväearstide Seltsi asutajaliige ja juhatuse esimees. Lisaks kuulub ta Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi ja Eesti Arstide Liitu. Riiklikest teenetemärkidest on talle omistatud Kotkaristi III klassi teenetemärk.