Nõukogu

Maris Jesse, nõukogu esimees

Maris Jesse on lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal ja kaitsnud magistrikraadi tervisepoliitikas ja –rahastamises London School Hygiene and Tropical Medicine’st ja London School of Economics and Political Science’st.

Maris Jesse on olnud Tervise Arengu Instituudi direktor, Rahvusvahelise arengu ja rekonstruktsioonipanga tervise valdkonna vanemspetsialist. Ta on töötanud SA PRAXIS tervishoiupoliitika analüütikuna, Keskhaigekassa direktorina, sotsiaalministeeriumi välissuhete osakonna peaspetsialistina. 2016 augustist on ta sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler.

Maris Jesse on Tartu ülikooli meditsiinivaldkonna peremeditsiini ja rahvatervise instituudi nõukogu liige.

Urmas Klaas, nõukogu liige

Urmas Klaas on lõpetanud Tartu ülikooli ajalooteaduskonna ning kaitsnud magistrikraadi ajaloo erialal. Urmas Klaas on olnud Riigikogu liige, Põlva maavanem, Haridus- ja Teadusministeeriumi teabejuht ja teabekorralduse osakonna juhataja, ajalehe Postimees toimetaja, arvamustoimetuse ja Tartu toimetuse juhataja, peatoimetaja asetäitja ja peatoimetaja ning Tartu Ülikooli Eesti ajaloo õppetooli assistent, lektoraadi juhataja, lektor. Urmas Klaas valiti Tartu linnapeaks 17. novembril 2017.

Urmas Klaasi on autasustatud Saksamaa Liitvabariigi Suur Teeneterist tähega, Kaitseliidu eriklassi teenetemedali, Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärgi ja Poola Vabariigi Kuldse Teeneteristiga.

Eero Vasar, nõukogu liige

Eero Vasar on lõpetanud Tartu Riiklik Ülikooli arstiteaduskonna ning läbinud kaitsnud meditsiinikandidaadi ja meditsiinidoktori kraadi Tartu Ülikoolis. Eero Vasar on füsioloogia korraline professor ning Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja

Professor Vasar on Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik ja juhatuse liige. Ta on pälvinud Eesti Vabariigi Punase Risti III järgu ordeni, Eesti Vabariigi Teaduspreemia meditsiini alal, Eesti Teaduste Akadeemia Karl Sclossmanni medal.

UT160518AT052 Eero Vasar  bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja füsioloogia osakonna juhataja akadeemik, inimese füsioloogia professor, dr. med (arstiteadus) Foto Andres Tennus/Tartu Ülikool  *** Local Caption *** Füsioloogia osakond Bio- ja siirdemeditsiini instituut Ravila 19

Ennu Sepp, nõukogu liige

Ennu Sepp on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Ta on kaitsnud Tartu Ülikooli kandidaadidissertatsiooni ja doktoridissertatsiooni. Ta on olnud operatiivkirurgia, topograafilise anatoomia ja ortopeedia kateedri juhataja, operatiivkirurgia ja topograafilise anatoomia ning uroloogia kateedri juhatajana ning TÜ arstiteaduskonna teadusprodekaan. Alates 2003. a sügisest on Ennu Sepp Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

Ligi 40 aastat on emeriitprofessor Ennu Sepp töötanud veresoonte- ja üldkirurgina ning õpetanud arst-õppejõuna inimese anatoomiat, operatiivkirurgiat, topograafilist anatoomiat, kirurgilist ja kliinilist anatoomiat arstiteaduskonna üliõpilastele, residentidele ning kirurgia eriala täienduskursuslastele.

Kristjan Vassil, nõukogu liige

Kristjan Vassil on lõpetanud Tartu Ülikoolis kommunikatsioonijuhtimise eriala ja Euroopa Ülikooli Instituudis poliitika ja sotsiaalteaduste eriala ning on kaitsnud Tartu Ülikoolis doktorikraadi poliitika ja sotsiaalteadustes.

Kristjan Vassil on töötanud Robert Schuman Centre for Advanced Studies’, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudis ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudis, olnud sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan ning on Tartu Ülikooli teadusprorektor.

UT160330AT137 Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia prof Anu Realo inauguratsiooniloeng „Kes on õige eestlane?" Ülikool 18 aula Foto Andres Tennus/Tartu Ülikool  Kristjan Vassil

Raul-Allan Kiivet, nõukogu liige

Raul-Allan Kiivet lõpetas Tartu Ülikoolis arstiõppe cum laude, kaitses meditsiinikandidaadi väitekirja Tartu Ülikoolis ja meditsiinidoktori väitekirja Karolinska Instituudis.

Alates 1985. aastast on Raul-Allan Kiivet töötanud Tartu Ülikoolis, sh kliinilise farmakoloogia dotsendina ja 1996. aastast tervishoiukorralduse professorina, tervishoiu instituudi juhataja ja arstiteaduskonna residentuuri prodekaanina.

UT180227AT115 TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut tähistab 27.02.2018 piduliku koosolekuga EV100 ja emeriitprofessor Astrid Saava 80. sünnipäeva. Üritus toimub Biomeedikumis Ravila 19 Alexander Schmidti keskuses (0-korrusel, ruumid 0088/0089 ja fuajee). Foto Andres Tennus/Tartu Ülikool  Raul-Allan Kiivet

Heljo Pikhof, nõukogu liige

Heljo Pikhof on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on töötanud Tartu Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu esimehena aastatel 1990–1993 ning Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu juristina aastatel 1993–1999. Pikhof on olnud EV sotsiaalministri nõunik, Põhjamaade Ministrite Nõukogu infobüroo projektijuht, Riigikogu Mõõdukate fraktsiooni nõunik, Tartu Lennukolledži jurist ning  Euroopa Parlamendi liikme nõunik.

Pikhof on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ning Riigikogu liige.

Merike Saks, nõukogu liige

Merike Saks on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ja kaitsnud magistrikraadi nii Tartu Ülikoolis avaliku halduse erialal kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis ettevõtluse digitaliseerimise valdkonnas. Merike Saks on töötanud Elroni juhatuse esimehena, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantslerina ja asekantslerina, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste  direktorina ja Eesti Standardikeskuse tegevdirektorina. Alates 2021. aasta aprillist on ta Rahandusministeeriumi kantsler.