Juhatus

Priit Perens, juhatuse esimees

Priit Perens on lõpetanud Tartu Ülikoolis majandusküberneetika eriala cum laude ning ta on õppinud Tartu Ülikooli doktoriõppes majandusfilosoofiat. Aastast 2017. aastast on ta Eesti Haigekassa nõukogu liige. Ta on olnud seotud Eesti pangandusega selle algusaegadest, töötades erinevatel positsioonidel. Ta oli aastatel 2008–2014 Swedbank AS-i tegevjuht, 2015–2017 Swedbank Grupi tegevjuhtkonna liige, vastutades Balti panganduse eest ja Baltikumi tütarpankade nõukogude esimees.  Aastatel 2017–2019 oli ta nõukogu liige Swedbank Grupi Eesti, Läti ja Leedu pankades. 

Dr Andres Kotsar, juhatuse liige – ravijuht

Andres Kotsar on Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht alates oktoobrist 2018. Ta töötas alates 2015. aastast Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliiniku uroloogia ja neerusiirdamise osakonna juhatajana ning Tartu Ülikooli Kliinilise meditsiini instituudi uroloogia dotsendina. Dr Kotsar on töötanud  uroloogina Tampere haiglas ning kaitses 2009. aastal Tampere Ülikoolis doktoridissertatsiooni teemal „A Biodegradable Urethral Stent with New Braided Configuration and Drug-eluting Properties“. Dr Kotsar on Lõuna-Eesti Haigla nõukogu esimees.

Marek Seer, haldusjuht

Marek Seer on lõpetanud Tallinna meditsiinikooli õeteaduse erialal ning Tallinna Tervishoiu kõrgkooli magistriõppe terviseteaduste erialal. Marek Seer on töötanud Tervishoiuametis erakorralise meditsiini osakonna juhatajana ning Valga haigla juhina. Marek Seer on Põlva haigla ja Tartu Kiirabi nõukogu liige.

Maret Tark, juhatuse liige – finantsjuht

Maret Tark on lõpetanud Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ärijuhtimise eriala. Maret Tark on töötanud Tartu Informatsiooni ja Arvutuskeskuse inseneri ning Tartu Maarjamõisa haigla peaökonomistina. Maret Tark on töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis alates 1999. aastast ökonoomikateenistuse ning finantsteenistuse direktorina. Maret Tark on SA Tartu Kiirabi nõukogu liige.

Kati Korm, juhatuse liige – infotehnoloogiajuht

Kati Korm on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna. Kati Korm on kliinikumis töötanud alates aastast 2003: informaatikateenistuse projektijuhina, süsteemianalüütikuna ning arendusosakonna juhatajana.