Juhatus

Priit Eelmäe, juhatuse esimees

Priit Eelmäe on Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees alates oktoobrist 2018. Ta on olnud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse taastusravi ja rehabilitatsiooni valdkonna juht, Eesti juhtiva taastusravikeskuse SA Haapsalu Rehabilitatsioonikeskus juhatuse esimees ning on arendanud välja Eesti meditsiinis olulise valdkonna. Eelmäe uurimisvaldkondadeks on neurorehabilitatsioon, seljaaju ja peaaju traumad ning tervishoiu korraldus ja juhtimine. Eelmäe on eksperdi ja taotluste hindajana osalenud Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu–Kanada Atlandi-ülese partnerluse programmides ja SOCRATES/ERASMUS õppekava arenduse ja intensiivõppe programmides.

Dr Andres Kotsar, juhatuse liige – ravijuht

Andres Kotsar on Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht alates oktoobrist 2018. Ta töötas alates 2015. aastast Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliiniku uroloogia ja neerusiirdamise osakonna juhatajana ning Tartu Ülikooli Kliinilise meditsiini instituudi uroloogia dotsendina. Dr Kotsar on töötanud  uroloogina Tampere haiglas ning kaitses 2009. aastal Tampere Ülikoolis doktoridissertatsiooni teemal „A Biodegradable Urethral Stent with New Braided Configuration and Drug-eluting Properties“. Dr Kotsar on Lõuna-Eesti Haigla nõukogu esimees.

Marek Seer, juhatuse liige – haldusjuht

Marek Seer on lõpetanud Tallinna meditsiinikooli õeteaduse erialal ning Tallinna Tervishoiu kõrgkooli magistriõppe terviseteaduste erialal. Marek Seer on töötanud Tervishoiuametis erakorralise meditsiini osakonna juhatajana ning Valga haigla juhina. Marek Seer on Valga haigla, Põlva haigla ja Tartu Kiirabi nõukogu liige.

Maret Tark, juhatuse liige – finantsjuht

Maret Tark on lõpetanud Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ärijuhtimise eriala. Maret Tark oli töötanud Tartu Informatsiooni ja Arvutuskeskuse inseneriina. Seejärel, aastatel 1995–1998 Tartu Maarjamõisa haigla peaökonomist. Maret Tark on töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis alates 1999. aastast ökonoomikateenistuse direktorina ning finantsteenistuse direktorina. Maret Tark on SA Tartu Kiirabi nõukogu liige.

Kati Korm, juhatuse liige – infotehnoloogiajuht

Kati Korm on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna. Kati Korm on kliinikumis töötanud alates aastast 2003: informaatikateenistuse projektijuhina, süsteemianalüütikuna ning arendusosakonna juhatajana.