Juhatus

Priit Perens, juhatuse esimees

Priit Perens on lõpetanud Tartu Ülikoolis majandusküberneetika eriala cum laude ning ta on õppinud Tartu Ülikooli doktoriõppes majandusfilosoofiat. Aastast 2017. aastast on ta Eesti Haigekassa nõukogu liige. Ta on olnud seotud Eesti pangandusega selle algusaegadest, töötades erinevatel positsioonidel. Ta oli aastatel 2008–2014 Swedbank AS-i tegevjuht, 2015–2017 Swedbank Grupi tegevjuhtkonna liige, vastutades Balti panganduse eest ja Baltikumi tütarpankade nõukogude esimees.  Aastatel 2017–2019 oli ta nõukogu liige Swedbank Grupi Eesti, Läti ja Leedu pankades. 

E-post: Priit.Perens@kliinikum.ee

Dr Andres Kotsar, juhatuse liige – ravijuht

Andres Kotsar on Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht alates oktoobrist 2018. Ta töötas alates 2015. aastast Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliiniku uroloogia ja neerusiirdamise osakonna juhatajana ning Tartu Ülikooli Kliinilise meditsiini instituudi uroloogia dotsendina. Dr Kotsar on töötanud  uroloogina Tampere haiglas ning kaitses 2009. aastal Tampere Ülikoolis doktoridissertatsiooni teemal „A Biodegradable Urethral Stent with New Braided Configuration and Drug-eluting Properties“. Dr Kotsar on Lõuna-Eesti Haigla nõukogu esimees.

E-post: Andres.Kotsar@kliinikum.ee

Ilona Pastarus, õenduse ja patsiendikogemuse juht

Ilona Pastarus on lõpetanud nii Tartu Meditsiinikooli kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja eriõe õppekaval, lisaks 2020. aastal terviseteaduse magistriõppekava intensiivõenduse erialal. Erialases töös on ta olnud seotud Tartu Ülikooli Kliinikumiga juba 1993. aastast, mil alustas tööd neuroreanimatsiooni osakonnas. Aastatel 2003–2008 töötas ta kliinikumi koolituskeskuse projektijuhina, aastast 2011 anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku 2. intensiivravi osakonna vanemõena. Jaanuarist 2020 kuni aprillini 2021 oli Ilona Pastarus ametis sama kliiniku ülemõena.

E-post: Ilona.Pastarus@kliinikum.ee
Tel: 5331 8411

Joel Starkopf, teadus- ja arendusjuht

Professor Joel Starkopf lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1991. aastal, aasta hiljem anestesioloogia ja intensiivravi internatuuri. Doktoritöö väitekirja kaitses ta aastal 1997. Aastatel 2001–2021 oli professor Starkopf anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Tartu Ülikooli Kliinikumis ning alates 2001. aastast on ta anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Tartu Ülikoolis. Aastatel 2009–2015 oli ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan, aastatel 2016–2021 meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise instituudi juhataja. Professor Starkopf on ajakirja Eesti Arst teadustoimetaja, Eesti Teadusagentuuri teadustaristu hindamiskomisjoni liige ning Eesti Haigekassa ravikvaliteedi indikaatorite nõukoja esimees, lisaks mitmete teiste erialaseltside ja -komisjonide liige.

E-post: Joel.Starkopf@kliinikum.ee