Miks peaksite töötama meil?

Pakume oma patsientidele parimat ravi!

Kliinikumis töötades olete osa tippmeeskonnast, mille eesmärk on ravida patsiente tipptasemel, luua neile parimad võimalused tervenemiseks ja võimalikult täisväärtuslik elu edaspidi. Parimat ravi aitavad sul pakkuda nii kogenud ja toetavad kolleegid kui ka parim kaasaegne meditsiinitehnika.

Toetame oma töötajate arengut ja pakume võimalusi enesetäiendamiseks!

Eesti ainukese õppehaiglana on Tartu Ülikooli Kliinikum meditsiiniväljaõppel peamiseks praktikabaasiks erinevatele tervishoiuspetsialistidele. Meie töötajad on parimad eriala eksperdid, kes toetavad oma kolleege oskuste täiendamisel. Kliinikum on meditsiinitudengite hinnangul kõige atraktiivsem tööandja aastatel 2017-2022.

Hindame oma töötajate panust ning maksame Eesti meditsiinisektori keskmisest kõrgemat töötasu!

Pakume kõigile töötajatele:

 • kaasaegset ja pidevalt uuenevat töökeskkonda
 • tähendusrikast ja mitmekülgset tööd suures, kiiresti arenevas ja mainekas organisatsioonis ning Kliinikumi haiglates
 • eneseteostusvõimalust ja võimalust oma ideid ellu viia
 • võimalust täita tähtajalisi lisaülesandeid
 • võimalust arendada oma erialast ja juhtimisalast karjääri Kliinikumis
 • pidevat ja süstemaatilist koolitus- ja enesetäiendamisvõimalust
 • täis- või osakoormusega tööd, tööd valvetes või vahetustega
 • Kliinikumi poolt tasustatavat täiendavat lisapuhkust 7 kalendripäeva
 • põnevaid ühisüritusi
 • võimalust kuuluda töötajaid esindavatesse organisatsioonidesse
 • sooduspakkumisi kliinikumi koostööpartneritelt

Pakume arstkonnale:

 • tööstaažist sõltuvat töötasu
 • erialaseid ja juhtimisalaseid karjäärivõimalusi
 • eritingimustel antavat täiendavat lisapuhkust 7 kalendripäeva talveperioodil
 • kõikidele riigipühadele vahetult eelnevatel tööpäevadel lühemat tööpäeva
 • vabu päevi lapse sünnil, laste lõpuaktusel osalemiseks ja lähedaste matuste korraldamiseks
 • võimalust taotleda vaba aega teadustöö tegemiseks

Pakume õdede liitu või kutseliitu kuuluvatele õendus- ja hooldustöötajatele:

 • täiendavat lisapuhkust 3 kalendripäeva üle 7 aastase tööstaaži eest Kliinikumis
 • kõikidele riigipühadele vahetult eelnevatel tööpäevadel lühemat tööpäeva
 • vabu päevi laste lõpuaktusel osalemiseks ja lähedaste matuste korraldamiseks
 • hooldusõeks õppijatele võimalust roteerumiseks ja õppepuhkust 15 kalendripäeva lõpueksamiteks valmistumiseks