Kliinikumi teadustööpreemia laureaadid

 • 2019. aastal pälvisid teadustöö preemia uurimistöö „Ägeda gastroenteriidi etioloogia hospitaliseeritud patsientidel vanuserühmas 0–18 aastat pärast riikliku rotaviirusvaktsiini kasutuselevõttu Eestis“, eest Kadri Kõivumägi, Hiie Soeorg, Karolin Toompere, Ene-Ly Jõgeda, Eveli Kallas, Evely Lass, Kristi Huik, Irja Lutsar.
 • 2018. aastal pälvisid teadustöö preemia Toomas Toomsoo, Allan-Hermann Pool, Riina Kerner, Inga Liepelt–Scarfone, Liis Kadastik-Eerme, Inna Rubanovits, Toomas Asser, Daniela Berg ja Pille Taba ettekande „Vanuse mõju substantia nigra hüperehhogeensusele Parkinsoni tõve patsientidel ja tervetel isikutel“ eest.  
 • 2017. a said teadustööpreemia Katrin Sak, Helen Lust, Marju Kase, Marika Saar, Jana Jaal uurimuse “Flavonoid hesperetiin inhibeerib taksaanide tsütotoksilist toimet inimese eesnäärmevähirakkudes PPC-1” eest.
 • 2016. a pälvis teadustööpreemia dr Kuldar Kaljurand ettekande „Kollageenimplantaat vs mitomütsiin C“ eest.
 • 2015. aastal said teadustööpreemia Karit Reinson, Kadi Künnapas, Annika Kriisa, Mari-Anne Vals, Kai Muru ja prof Katrin Õunap said uurimuse eest “Üle-eestiline vastsündinute laiendatud sõeltestimine”.
 • 2014. aasta teadustöö preemia pälvisid Helgi Padari, Tuuli Metsvaht, Eva Germovsek, Charlotte I. Barker, Mari-Liis Ilmoja, Karin Kipper, Koit Herodes, Joseph Standing, Kersti Oselin, Irja Lutsar töö „Penitsillin G farmakokineetika (FK) vastsündinutel esimesel elunädalal” eest.
 • 2013. aastal pälvis Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustööstipendiumi dr. Jaak Kalsi juhitav töögrupp uurimistöö eest: „Arterite jäikus ennustab ateroskleroosiga haigetel üld‐ ja kardiovaskulaarset suremust.” Töögruppi kuuluvad dr Jüri Lieberg, dr Priit Kampus, dr Maksim Zagura, prof Jaan Eha ja prof Mihkel Zilmer.
 • 2012. aastal pälvisid Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustööstipendiumi Jaanika Ilisson, Chris Pruunsild, Maksim Zagura, Kersti Zilmer, Erik Salum, Kaire Heilman, Anneli Piir, Vallo Tillmann, Jaak Kals ja Mihkel Zilmer uurimistöö eest “Arterite struktuursed ja funktsionaalsed omadused ning ateroskleroosiga seotud biomarkerid esmaselt diagnoositud juveniilse idiopaatilise artriidi haigetel”.
 • 2011. aastal anti teadustöö preemia autorite kollektiivile – Marju Kase, Markus Vardja, Agu Lipping, prof Toomas Asser ja Jana Jaal uurimustöö eest „Impact of DNA repair enzymes on survival in patients with glioblastoma multiforme” (“DNA reparatsiooni ensüümide PARP-1 ja DNA-PK ekspressiooni mõju multiformse glioblastoomi haigete elulemusele”).
 • 2010. aastal pälvisid teadustöö preemia Kairit Joost, Tiina Kahre, Kalle Kilk, Mari-Liis Uudelepp, Ursel Soomets ja Katrin Õunap uuringu “Pika ahelaga hüdroksü-atsetüül-CoA dehüdrogenaasi defitsiidi esinemine Eestis” eest.
 • 2009. aasta teadustöö preemia pälvisid Mikk Pauklin (Tartu Ülikooli silmakliinik, Duisburg-Esseni Ülikooli Kliinikumi silmakliinik) , Thomas Fuchsluger (Duisburg-Esseni Ülikooli Kliinikumi silmakliinik), Henrike Westekemper (Duisburg-Esseni Ülikooli Kliinikumi silmakliinik), Pait Teesalu (Tartu Ülikooli silmakliinik), Klaus-Peter Steuhl (Duisburg-Esseni Ülikooli Kliinikumi silmakliinik), Daniel Meller (Duisburg-Esseni Ülikooli Kliinikumi silmakliinik) töö „Kultiveeritud limbaalse epiteeli siirdamine silma sarvkesta epiteeli tüvirakudefitsiidi raviks” eest.
 • 2008. aastal määrati preemia Tuuli Metsvahile, Mari-Liis Ilmojale, Ülle Parmule, Lea Maipuule, Mirjam Merilale, Epp Sepale ja Irja Lutsarile uurimistöö „Ampitsilliin + gentamütsiin vs penitsilliin + gentamütsiin vastsündinute varase sepsise empiirilises ravis: kliinilise efektiivsuse uuring” eest.
 • 2007. aastal pälvisid preemia Piret Mitt, Vivika Adamson, Krista Lõivukene, Katrin Lang, Kaidi Telling, Kristel Päro, Aino Rõõm, Paul Naaber ja Matti Maimets teadustöö eest „Nosokomiaalsete vereringeinfektsioonide epidemioloogia Eestis”.
 • 2006. aastal tunnustati preemiaga Merli Saare, Anastassia Runina, Margus Punabi, Maire Petersi, Kadri Halleri, dots Helle Karro, prof Andres Metspalu ja Andres Salumetsa uurimistööd “Androgeeni retseptori geeni polümorfismid infertiilsetel meestel”.
 • 2005. aastal pälvisid preemia dr Priit Kasenõmm, dr Andres Piirsoo, dr Mart Kull Jr, prof Mart Kull ja prof Marika Mikelsaar teadustöö “Kroonilise tonsilliidi patogeneesi uuringud kui alus tonsillektoomia objektiivsete kriteeriumite leidmisel” eest.
 • 2004. aastal anti preemia uurimustöö “Hambakaaries Eesti 3-aastastel lastel” eest dr Jana Olakile, dr Reet Mändarile ja dots Mare Saagile.
 • 2003. aastal määrati teadustööpreemia Külli Kingole, prof Helgi Silmale, prof Eero Vasarale ja Sulev Kõksile “Interleukiin-20 geneetiliste polümorfismide seos psoriaasiga” eest.
 • 2002. aastal premeeriti prof Tiit Havikot, Aare Märtsoni, Kaur Kirjaneni ja Mart Parve töö “Puusaliigese revisioonendoproteesimine: ravitaktika ja tulemused” eest.
 • 2001. aastal tunnustati Aet Lukmanni, prof Mihkel Zilmerit, prof Jaak Maaroosi, Kersti Zilmerit, Tiiu Vihalemma, Tiiu Kullisaart ja Jelena Viderit töö “Oksüdatiivse stressi ja kehalise töövõime näitajate muutusest kompleksse varase taastusravi tulemusena kirurgiliselt ravitud südame isheemiatõvehaigetel” eest.
 • 2000. aastal premeeriti Lea Pehme poolt juhitavat teadurite kollektiivi uurimustöö “Mycobacterium tuberculosis’e tüvede genotüübid RFLP – IS6110 alusel, haigete ravi ja haiguse kulg” eest.
 • 1999. aastal pälvis preemia Siiri Kõljala poolt juhitav teadurite grupp teadustöö “Acinetobacter SPP esinemissageduse ja resistentsuse muutused neurointensiivravi osakonnas” eest.