Kliiniliste uuringute keskus

Kliiniliste uuringute keskus koordineerib COVID-19-ga seotud teadusuuringuid, kuhu kaasatakse arvukalt vabatahtlikke üle Eesti. Loe lähemalt

Kliinikumi ja Tartu Ülikooli kliiniliste uuringute keskus:

 • Üle-eestiline kompetentsikeskus
 • Kliinikumi ja ülikooli võimekuste kooskasutamine, partnerite kaasamine
 • Eesmärk tagada tipptasemel meditsiinialaste eksperimentaaluuringute ning kliiniliste teadus- ja ravimuuringute läbiviimine

Kliiniliste uuringute keskus on loodud projekti Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK) raames (rahastus Euroopa Regionaalarengu Fondist). RSKTK on Eesti teadustaristu teekaardi objekt, mille moodustasid 2010. aastal Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum, tõhustamaks terviseuuringuid Eestis.  Alates 2021 kuulub RSKTK Eesti Teadusagentuuri poolt finantseeritavasse tuumiktaristu loendisse (TT6).

VÕTA ÜHENDUST kliiniliste uuringute keskusega, KUI:

 • soovid algatada kliinikumis kliinilist teadusuuringut ja vajad oma uuringule asutuse kooskõlastust ning sisendit dokumentatsioonile (nt. lepingule);
 • vajad nõustamist ja abi teadusuuringu andmekogu loomisel ja haldamisel või soovid koolitust teemal „REDCap veebipõhised andmebaasid kliiniliste uuringute andmete kogumiseks“;
 • soovid lisada oma bioloogiliste materjalide kogu ülikooli ja kliinikumi ühisesse biopanka või soovid alustada bioloogiliste materjalide kogumisega või soovid koolitust teemal „OpenSpecimen tarkvara bioloogiliste proovide elektroonseks haldamiseks“;
 • soovid koolitust kliiniliste uuringute läbiviimise korrast ja headest kliinilistest tavadest (ICH-GCP R2);
 • algatad kliinilist/siirdemeditsiinilist uurimistööd või vajad nõustamist eetikakomitee ja Ravimiameti loa taotlemisel;
 • vajad nõustamist kliinilise teadusuuringu metoodika alal ja uuringuandmete kvaliteedi monitooringut;
 • vajad planeeritava kliinilise teadustöö projekti haldamist ja finantsanalüüsi;
 • soovid tagada parimate uurijate kaasamist nii kliinikumist kui ka Eestist tervikuna;
 • Sul on ideid Eesti-siseseks ja rahvusvaheliseks koostööks ning otsid sobivaid koostööpartnereid;
 • Sul on mõni muu innovaatiline mõte, mida soovid meiega arutada.

Kontakt

Dr Katrin Kaarna, MD
kliiniliste uuringute keskuse juhataja
katrin.kaarna@kliinikum.ee     
katrin.kaarna@ut.ee 
737 4119, 518 6688
http://www.ctm.ee/et/

Tartu Ülikooli Kliinikum
teadus-arendusteenistus

Tartu Ülikool
meditsiiniteaduste valdkond
kliinilise meditsiini instituut