Kliiniliste uuringute keskus

TÜ/Tartu Ülikooli Kliinikumi kliiniliste uuringute keskus:

 • Üle-eestiline kompetentsikeskus
 • Ülikooli ja Kliinikumi võimekuste kooskasutamine, partnerite kaasamine
 • Eesmärk tagada tipptasemel meditsiinialaste eksperimentaaluuringute ning kliiniliste teadus- ja ravimuuringute läbiviimine

TÜ/Tartu Ülikooli Kliinikumi kliiniliste uuringute keskus on loodud projekti Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK) raames. RSKTK on riikliku tähtsusega teadusinfrastruktuur, mille moodustasid 2010. aastal Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum, tõhustamaks terviseuuringuid Eestis. Esimesel projektiperioodil (2011-2015) loodi Põhja-Euroopas silmapaistev kaasaegse sisustusega Siirdemeditsiinikeskus ning käesoleva perioodi (2017-2020) eesmärgiks on kliiniliste teadusuuringute üksuse (TÜ/TÜK Kliiniliste uuringute keskuse) väljaarendamine. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

TÜ/Tartu Ülikooli Kliinikumi kliiniliste uuringute keskus pakub järgmisi teenuseid:

 • Kliinilise teadusuuringu metoodika alane nõustamine
 • Kliinilise teadustöö projektijuhtimine ja finantsanalüüs
 • Nõustamine eetikakomiteele ja Ravimiametile esitatavate dokumentide osas
 • Meditsiinialase teadusrahastuse andmebaas ja nõustamine
 • Uuringumeeskonna koostamine – uurijate kaasamine nii Tartu Ülikoolist, Tartu Ülikooli Kliinikumist kui Eestist tervikuna
 • Koostööpartnerite leidmine nii Eesti-siseseks kui rahvusvaheliseks koostööks
 • Kvaliteedijuhtimine ja uuringute monitoorimine
 • Bioloogiliste materjalikogude korrastamine ja uuringuspetsiifilise andmebaasi loomine REDCap tarkvaras
 • Erinevad koolitusprogrammid (kliiniliste uuringute läbiviimise kord ja head kliinilised tavad GCP R2, REDCap ja OpenSpecimen tarkvara jne)

Kontakt:

Dr. Katrin Kaarna MD
Keskuse tegevjuht
Kliiniliste teadusuuringute koordinaator
katrin.kaarna@ut.ee
katrin.kaarna@kliinikum.ee
+372 737 4119
www.ctm.ee/et